Bibliografie


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž


 

 A

Adam, D. et al. (2003): Plán péče pro NPR Salajka na období 2005-2014. Ivančice, Studnice, Vranov nad Dyjí.

Adam, D., Hort, L., Vrška, T. (2004): Plán péče o Národní přírodní rezervaci RAZULA na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Adam, D. et al. (2007): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Mionší na období 2009-2018.

Adam, D. et al. (2011): Metodika hodnocení přirozenosti lesů v ČR. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.L oddělení ekologie lesa. Brno.

Adamčík, P. (1990): Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku. - In: Sbor. Čs. Geogr. Společ., svazek 95, sešit 4, s. 260-270.

Adamová, M., Krejčí, O., Přichystal, A. (1995): Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice). - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994. Svazek: 2, s. 12-15.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2014): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Čertoryje na období 2014–2024. Ms., depon. in AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2015): Plán péče o přírodní památku Pod Juráškou na období 2015 – 2029. Depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ambrozek, L. (2014): Ve stínu motýlích křídel aneb bělokarpatslý LIFE+. In: Krása našeho domova XIV (56): 16-19.

Ambrozek, L. (2016): 20 let biosférické rezervace Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2016.

Ambrozek, L. (2017): Porážky – bělokarpatský klenot. - In: Ochrana přírody 4/2017: 2-5.

Ambrozek, L., Jongepier, J., W. (1990): Inventarizační průzkum CHPV Moravanské louky. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Ambrozek, L. & Jongepierová, I. (1993): Plán péče o přírodní rezervaci Sovince na období 1993 – 1998. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště odboru životního prostředí Hodonín.

Anonymus (1996): Chropyňský rybník. Locus - regionální zpravodaj ISED 2/96, ZO ČSOP Plantorbis Kroměříž.

Anonymus (JM) (2000): Skalní prahy. - Turistika a hory, roč. 8, č.1-2, s. 5. (poz. PP Koryto řeky Ostravice)

Anonymus (2010): Plán péče o PR Kútky na období 2010 – 2019. – Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V. (1981): Příspěvek k poznání makromycetů ve státní přírodní rezervaci Holý kopec ve Chřibech. Mykologické listy č. 4, 1981.

Antonín, V., Deckerová, H. & Vágner, A. (2007): Makromycety NPR Javořina. Nálezová zpráva za rok 2007. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V. a kol. (2008): Makromycety přírodní památky Chladný vrch - Nálezová zpráva za rok 2008 (inventarizační průzkum) - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice; AOPK ČR.

Antonín, V. a kol. (2008): Makromycety přírodní rezervace Sidonie - Nálezová zpráva za rok 2008. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice, AOKP ČR.

Arvita P spol. s r.o. (2010): Revitalizace a rekonstrukce nádrží v přírodní památce Stonáč: Projektová dokumentace. Průvodní zpráva. 25 s.

 B

Bajer, V. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Draplavý na období 2004-2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Bajer, V. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Malenovický kotel na období 2004-2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.  

Bajer, V. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Zimný potok na období 2004-2010. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2003): Ohrožené keře (zejména Ribes sp.) severních svahů Lysé hory. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Bajer, V., (2003): Mapování břízy tmavé (Betula obscura) v okrese Vsetín. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Skálí na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Vachalka na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Smradlavá na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Brodská na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní rezervaci Kutaný na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2005): Plán péče o přírodní rezervaci Kladnatá – Grapy na období 2007-2016. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2005): Plán péče o přírodní památku Vodopády Satiny na období 2006-2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2007): Plán péče o Přírodní rezervaci Gutské peklo na období 2009 - 2018. Ms., ČSOP Salamandr, depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2009): Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy – část Ribes petraeum, R. alpinum, Betula obscura. Dílčí zpráva o realizaci. Dep. MSK, msc.

Barčík, J. (2005): Výskyt obojživelníků a plazů ve vybraných lokalitách okresu Uherské Hradiště. - Ms., 36 s., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Baroň I. (1995): Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a jeho ochranářsky významná zimoviště v okolí Vsetína. – MS, maturitní práce z biologie. Masarykovo gymnázium: 1-20. Vsetín.

Baroň I. (1997): Pseudokrasové jeskyně na Vsetínsku. Veronica, roč. XI, 4: 43.

Baroň, I. (1997): Kobylské ďůry. Zpravodaj OVM Vsetín: 37 - 42.

Baroň, I. (2002): Exkurzní průvodce po hlubokých svahových deformacích na Vsetínsku. - MS., depon in KGaP PřF MU Brno, s. 15, Brno.

Baroň, I. (2004): Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Brno, pp. 82-87.

Baroň, I., Cílek, V., Melichar, R. (2003): Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno.

Baroň, I., Dobeš P. (2000): Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. - Speleofórum 2000: 5 –12. Praha.

Baroň, I., Řehák, Z. (1997): K problematice zimování vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Vsetínsku. - Zpravodaj OVM Vsetín, 1997: 3-12.

Baroň, I., Řehák, Z., Kirchner, K. (1999): PP Kopce u Lidečka - geomorfologické, speleologické a zoologické hodnocení lokality s ohledem na její další management. – MS, účelová zpráva pro RŽP OkÚ Vsetín: 1-5.

Bartková R. (2000): Vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.) na Moravě - rozšíření, populační biologie a druhová ochrana. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Bartková R., Rybka V. (2001): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) na Moravě. - Roezliana, Brno, 30: 35-40. 

Bartošová, D. (1973): SPR Smrk - zoologický inventarizační průzkum dle metodiky SÚPPOP. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1980): Inventarizační průzkum zoologický (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1982): Inventarizační průzkum zoologický. Správa CHKO Beskydy. (pozn. NPR Mazák)

Bartošová, D. (1982): Inventarizační průzkum zoologický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1982): Zoologický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPOP 1973 (Státní přírodní rezervace V podolánkách). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1983): Inventarizační průzkum zoologický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1983): SPR Klíny inventarizační zoologický průzkum dle metodiky SÚPPOP 1973. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1984): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum zoologický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1985): Inventarizační průzkum zoologický SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1988): Inventarizační průzkum zoologický nCHPV Kudlačena. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1983): Inventarizační průzkum zoologický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1986): Inventarizační průzkum zoologický SPR Kněhyně - Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1987): Inventarizační průzkum zoologický SPR Pod Juráškou. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1991): Inventarizační průzkum zoologický CHPV Poskla. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1991): Inventarizační průzkum zoologický CHPV Stříbrník. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1992): Inventarizační průzkum zoologický PP Skálí. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1992): Inventarizační zoologický průzkum PP Smradlavá. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Bartošová, D. (1998): Inventarizační průzkum zoologický PP Kladnatá-Grapy. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2000): Inventarizační průzkum Zoologie (PR Travný potok). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2000): PR Travný. Zoologický průzkum. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2003): Inventarizační průzkum zoologický PR Huštýn - obratlovci. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Bartošová, D. (2003): Zoologický průzkum obratlovců NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2003): Inventarizační průzkum zoologický PR Noříčí - obratlovci. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Bartošová, D. (2004): Plán péče o přírodní památku „Rákosina ve Stříteži nad Bečvou“ na období 2003–2012. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Bašcan, M. a kol. (2004): Chřiby záhadné a mytické 4. - Futuro, Uherské Hradiště, 2004. IBSN 80-903235-7-X.

Batelka, J. (1976): Prales Salajka. - Živa LXII/1: 15-16.

Batoušek, L. (1993): Příspěvek k rozšíření obojživelníků v okrese Zlín. Acta Musealia, řada B, č. 2, Muzeum JV Moravy ve Zlíně, 16 pp.

Batoušek, P. (1985): Epipactis muelleri, E. helleborine a E. palustris na sekundárním stanovišti v okrese Gottwaldov. - Zpr. Čs. Bot. Společ., 20: 234-236, Praha.

Batoušek, P. (1989): Pastarček dlouholistý moravský - Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub. - Zprav. CHKO Bílé Karpaty, 6: 22-25, Luhačovice.

Batoušek, P. (1995): Zur Kenntnis vom Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sóo subsp. sooana (Borsos) Borsos. - J. Eur. Orch., 27: 51-74, Stuttgart.

Batoušek, P. (1996): Epipactis pontica Taubenhein - nový druh květeny České republiky a Epipactis albensis Nováková et Rydlo - nový druh květeny Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 12-17.

Batoušek, P. (1997): Dva noví kříženci z čeledi vstavačovitých v České republice. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 46-51.

Batoušek, P. (1997): Zwei neue Hybriden aus der Tschechischen Republik. - J. Eur. Orch., 29: 641-652, Stuttgart.

Batoušek, P. (1998): Epipactis distans C. Arbet-Touvet - nový druh kruštíku pro ČR. - Roezliana, Brno, 27: 29-30. 

Batoušek, P. (1999): Epipactis nordeniorum a E. pseudopurpurata - dva nové druhy květeny České republiky. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 6-11.

Batoušek, P. (2005):  Dactylorhiza carpatica a D. lapponica v Bílých Karpatech. - Roezliana, Brno, 34: 33-34. 

Batoušek, P. (2005):  Epipactis moravica - nový druh kruštíku z okruhu E. albensis agg. - Roezliana, Brno, 34: 29-32. 

Batoušek, P. (2005): Klíč k určování druhů rodu Epipactis ZINN rostoucích na území České republiky. - Roezliana, Brno, 35: 60 s. 

Batoušek, P. (2006): Inventarizační průzkum rostlin přírodní rezervace Stará hráz. - Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2007): Inventarizační průzkum rostlin lokality Litenčická cihelna. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2007): Inventarizační průzkum rostlin PR Záskalí. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin lokality Kopec u Cvrčovic. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2010): Inventarizační průzkum rostlin PR Rovná hora. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin PP Máchova dolina. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin PP Nazaret. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin PR Smutný žleb. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. a kol. (1992): Inventarizační průzkum CHPV Vrchové - Chrástě. - Ms., depon. in KrÚ Zlín, AOPK ČR.

Batoušek P., Kežlínek Z. (2002): Epipactis voethii Robatsch -nový druh autogamického kruštíku pro Českou republiku. - Roezliana, Brno, 31: 46. 

Batoušek, P., Kežlínek, Z. (2012): Kruštíky České republiky. ZO ČSOP Hořepník Prostějov, ISBN 978-80-260-3498-8.

Batoušek, P. & Kreutz, C.A.J. (1999): Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó subsp. carpatica, eine neue Dactylorhiza-Unterart aus sen Weissen Karpaten (Bílé Karpaty) in der Tschechischen Republic.- Jour.Eur.Orch. 31(3):678-702.

Bedáň, M. (2007): Medlovické porcelanity. [online], Babice u Uh. Hradiště, 2007 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z <http://www.miroslavbedan.webz.cz/mypage/medlovice.htm>. 

Beneš, J., Konvička, M., Dvořák, J., Fric, Z., Havelda, Z., Pavlíčko, A., Vrabec, V., Weidenhoffer, Z., eds. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha.

Beneš, J., Konvička, M. (2006): Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. - In: OCHRANA PŘÍRODY, 61, 2006, č. 5: 145-150.

Benešová, E., Eliáš, M. & Matějka, A.(1968): Geology of the Kurovice klippe. - Sbor. Geol. Věd, Geol.13, 7-33. Praha.

Benešová, E., Hanzlíková, E. & Matějka, A.(1962): Příspěvek ke geologii kurovického bradla. - Zpr. Geol. Výzk.v r. 1961, 185-186. Praha. 

Beran, L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření, jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.

Beran, L. (2007): Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 38–47, ISSN 1336-6939.

Beran, L. & Horsák, M. (2002): Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landcape Area]. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 63-76.

Beránek, J. (2003): Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) PR Mazácký Grúnik. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Beránek, J. (2003): Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) PR V Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Beránková, E. (1999): Multimediální mapa pseudokrasu v Moravskoslezských Beskydech. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie.

Bezděčka, P. (1996): První příspěvek k poznání mravenců jihovýchodní Moravy (Hymenoptera: Formicidae). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 1: 70–74.

Bezděčka, P. (1998): Faunistické zprávy z Moravy – 5 (Hymenoptera: Formicidae). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 2: 133–134.

Bezděčka, P. (1999): Mapování lesních mravenců – výzva. – Bílé Karpaty, Časopis moravskoslovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 23.

Bezděčka, P. (2000): Schránky měkkýšů jako příležitostné úkryty mravenců. – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 115–119.

Bezděčka, P. (2000): Naši mravenci rodu Formica. – FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: 19–24.

Bezděčka, P. (2000): Zpráva o mapování lesních mravenců v Bílých Karpatech. – FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: 57–61.

Bezděčka, P. (2004): Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) národní přírodní památky Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Bezděčka, P. (2008): Mravenci – Formicidae (Ants – Formicidae). – pp. 275–279. In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathians Mountains). – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní rezervace Rovná hora a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 5–10.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní památky Terasy a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 11–14.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 15–18.

Bezděčka, P. & Bezděčková, K. (2010): Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska. – Acta Rerum Naturalium 8: 47–50.

Bezděčka, P. & Bezděčková, K. (2010): Mravenci (Formicidae) Bílých a Bielych Karpat. – pp. 55–105. In: Trávníček D. & Šušovolá J. (eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Bezděčka, P. a kol. (2007): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) navržené přírodní památky Litenčická cihelna. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Bezděčka, P. a kol. (2007): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) navržené přírodní rezervace Zákostelí. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Bezděčka, P. a kol. (2008): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) přírodní památky Vršky-Díly, 9 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bezděčka, P., Jongepier, J. W. a kol. (2001): Chráněná území okresu Hodonín. Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o. p. s. 

Bezděčka, P., Rašticová, B. a kol. (2009): Mařatice - Rochus: významná přírodní lokalita Evropy. Informační publikace města Uherské Hradiště.

Běčáková, M. (2016): O krásky je třeba pečovat! Přírodní památka Pod Juráškou. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2016, s. 8-9.

Běčáková, M. & Chytil, P. (2015): Orchideje a masožravá kráska - Přírodní památka Podgruň. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2015, s. 8-9.

Bělín, V. (1999): Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Vít Kabourek, Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Lebedov. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Zákostelí. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Drážov. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Včelín. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Na Jančích. - Ms., dep. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Pod Kozincem. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Stráň. - Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů(Lepidoptera) v PP Vršky-Díly (část Díly a část Vršky). Ms., 32 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2006): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PR Choryňský mokřad. Ms., 16 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Hrádek. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Mokřad Trubiska. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Prlov - 1. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Prlov - 2. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Prlov - 3. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Sucháčkovy paseky. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Běťák, J. (2009): Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v lesích západní části Chřibů. - Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Petr Hrouda.

Bieberová, Z. (1997): Inventarizační průzkum mykologický NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Bízová, J. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Jihomoravského kraje. – Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Agronomická fakulta. Vedoucí práce: ing. Martin Svátek Ph.D.

Blahuta, J. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Moravskoslezských Beskyd. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

Blažek, P. (2016): Lesní rašeliniště v povodí Bílé Ostravice v Moravskoslezských Beskydech. Bakalářská práce v oboru Ekologie a ochrana životního prostředí. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Bleša, P. (2000): Zhodnocení současného stavu vegetace NPP Křéby. - Diplomová práce, depon. in MZLU Brno, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě.

Boháč J. & Roháčová M. (2001): Společenstva drabčíkovitých (Coleoptera: Staphylinidae) přírodní rezervace Smrk v Moravskoslezských Beskydech. Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 53-65. 

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Borský, J. (1979): Výskyt pisolitů na Smrduté - Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, srpen 1979, s. 34-35.

Boukal M. (2001): Haliplidae a Byrrhidae (Coleoptera) ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 133-136. 

Boukal M. & Trávníček D. (1995): Faunistic records from the Czech Republic - 24. - Klapelkiana, 31: 65-68, Praha

Boža, P. (2007): Inventarizační průzkum řádu brouků (Coleoptera) PR Čerňavina. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Boža, P. (2007): Inventarizační průzkum řádu brouků (Coleoptera) PR Velký Polom. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Brabec L. (1987): Motýli okolí Valašského Meziříčí ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín. Zpravodaj Okresního Vlastivědného Muzea ve Vsetíně 1987: 1-14.

Brabec, L. (1989): Brouci čeledi střevlíkovitých (Coleoptera) 6., 7. a 8. vegetačního stupně Čertova mlýna a Kněhyně (Morava, ČSSR). Zpravodaj OVM Vsetín: 13 - 21.

Brabec, L. (1997): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Vsetín. Zpravodaj OVM Vsetín 1997, s. 13-28.

Brožková Z. (1999): Štěrkové přehrážky na tocích CHKO Beskydy z hlediska vodohospodářského významu. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 

Brzobohatý R. (1999): Potenciální eroze v povodí Morávky (po soutoku s Mohelnicí) v Moravských Beskydech. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Břízová, E. (2001): Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín (Palynological and palaeoalgological study of the Jezero Nature Monument near Vacenovice, district Hodonín). Příroda 19, 131-144.

Břízová, E. (2006): Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice Lake. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 47(1-4), 41-42.

Břízová, E., Havlíček, P. & Vachek, M. (2001): Přírodní památka Jezero – palynologický a paleoalgologický výzkum (The protected locality Jezero – palynological and palaeoalgological research). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 64-66.

Bubík, M. (1997): Posouzení lokality Ježov - pískovcový lom z geologického hlediska, ČGÚ Brno.

Bubík, M. et all. (2001): Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001.

Bubík, M., Adamová, M., Franců, E., Franců, J., Gedl, P., Švábenická, L. (2001): Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000.

Bubík M., Gregorová R., Švábenická L. (2006): Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 30-31. 

Bubík M., Krejčí O., Kirchner K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdecko-místecka. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, ISBN 80-86166-15-5.

Bubík, M., Petrová, P., Vachek, M. (2005): Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic. Miocene and Quarternary sediments excavated in the gravel pit near Sudoměřice Village. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004, Brno 2005, 25-29.

Bubík M., Stráník Z., Švábenická L. & Vůjta M. (1993): Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice p.Host.). Zpr. geol. výzk. v roce 1991, s. 20–21.

Bubík, M. & Švábenická, L. (1994): Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic. - Geolines (Praha), 1 (1994), p. 3-5.

Bubík, M., Švábenická, L., Vůjta, M. (1994): Svatý Antonínek u Blatnice (okres Hodonín). Geologická a mikropaleontologická dokumentace pro účely vyhlášení lokality přírodní památkou. - MS, ČGÚ, Brno.

Bubík, M. & Švábenická, L. (2006): Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvův magurském flyši. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 36-40.

Bubík, M., Vachek, M. (2010): Nový výskyt Antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka). New occurrence of the Antonínek Formation near Kozojídky (Bílé Karpaty Unit). Geol. výzk. Mor. Slez., Brno 2010, s. 108-111.

Buček, A., Vrška, T. (2003): Význam, stav a dynamika vývoje geobiocenóz a krajiny vrcholové části Lysé hory. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie MZLU, Brno. 21 str., 11 příl.

Buday, T. a kol. (1963): Vysvětlivky ke geologické mapě ČSSR 1:200 000, list Gottwaldov. Geofond v Nakladatelství ČSAV, Praha.

Bucharová M. (2005): Kvalita vody toku Morávky v úseku navrhované NPP Skalická Morávka na základě rozboru makrozoobentosu. Ostrava, 2005, 72 s. Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Katedra biologie a ekologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Burianová, P. (1999): Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. Ms., dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.

Burkhardt R., Liškutínová D., Plička M. (1972): Význačný sesuv u Oznice v Hostýnských vrších. - Sborník Československé společnosti zeměpisné, Praha, 77, 3, s. 219-225.

Buzek, L. (1981): Eroze proudící vodou v centrální části Moravskoslezských Beskyd. SPN, Praha, 109 s.

Buzek, L. (1982): Morfometrické charakteristiky jako ukazatelé litologického charakteru podloží (na příkladu centrální části Moravskoslezských Beskyd). Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, ř. E-12, SPN, Praha, s. 91-114.

 C

Cieslarová, J. (2007): Travinobylinná vegetace Jablunkovska. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplom. práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Cimalová, Š. & Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Lysé hory. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cimalová, Š., Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Smrku - Bučací potok. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cimalová, Š., Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Smrku - Malý Smrk. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cimalová, Š. & Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Smrku. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Coufalík, J. (1982): ZANIKAJÍCÍ LOKALITA BAŠNOV U STŘÍŽOVIC, OKRES KROMĚŘÍŽ. Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1982/2

Coufalík, J. (1983): Státní přírodní rezervace Chropyňský rybník. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1983/1: 45-49.

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Surnum, Tišnov, 213 s.

Czudek, T., Demek, J., Stehlík, O. (1961): Formy zvětrávání a odnosu pískovců v Hostýnských vrších a Chřibech. - Časopis pro mineralogii a geologii, Praha, 6, č. 3, s. 262-269.

Cílek, V. (1954): Magurské nasunutí na jz. konci Chřibů. In Práce ústavu pro naftový výzkum, SNTL.

 Č

Čajková, N. (2014): Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Jakub Jirásek.

Čamlík, G. (2013): Závěrečná zpráva k provedenému ornitologickému průzkumu PR Sovince. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště odboru životního prostředí Hodonín.

Čáp, J. (2005): Inventarizační průzkum z oboru floristika NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Čech, S. (2000): Rozšíření křídlatky v povodí horního toku Morávky po povodni v roce 1997. - KŘÍDLATKA (Reynoutria) - euroregionální konference k problematice invazních rostlin, 15. - 16. června 2000, Bedřichov v Jizerských horách.

Čermák, P. (2008): Vliv zvěře na stav a vývoj lesních ekosystémů. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 28.

Černohorská, N. (2006): Vztahy mezi počtem druhů měkkýšů (Mollusca) a vzorkovací plochou na příkladu prameništních slatinišť. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Černý, M. (1999): Inventarizační průzkum vrtalek (Diptera) vybraných lokalit CHKO Bílé Karpaty. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Černý, R. (1972): Výskyt okáče stínovaného v Beskydech. Entomol. Zpravod, Ostrava-Poruba, 2 (1): 8-10.

Černý, R. (1998): Nový nález čolka dunajského v ČR.- Živa, 5: 227. ISSN 0044-4812.

Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová, D. [eds.] (2007): Botanicky významná území České republiky. - AOPK ČR, Praha, 408 s.

Čouka, J. (2010): Dendrogeomorfologická analýza skalního řícení na severním svahu Ropice (Moravskoslezské Beskydy). Bakalářská práce, PřF, OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie.

Čtrnáctý, J. (2009): Čertoryje: Návštěvnost a příroda. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2009

Čtyřoký, P. & Novák, F. (1978): Flyš a medlovické porcelanity v jižní části Chřibů. - Časopis pro mineralogii a geologii 1/23, Praha.

Čtyroký P., Stráník Z. (1995): Zpráva pracovní skupiny České stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat. Praha, Bull. of the Czech Geol. Survey, 70, 3, s. 67–72.

 D

Dančák, M. (1995): Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky. – Zpravod. Okr. Vlastiv. muz. Vsetín 1995: 28-29. 

Dančák, M. (1997 - 2000): Botanické průzkumy ve stávajících a navrhovaných zvláště chráněných územích včetně fytocenologie (lokality Pivovařiska, Zbrankova stráň, Hološín, Vršky, Kateřinice, Kobelné, Louky nad Dlouhým v Janové, Trojúhelník a Nepřejov u Vsetína, U Matějů v Semetíně, Nad Juříčkovým mlýnem, Stráň u Leskovce, PP Ježůvka a okolí, Snož u Velkého Skalníku, Peciválka). Ms, 45 s.. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Dančák, M. (2000): Epipactis greuteri v Hostýnských vrších. – Zprávy České Bot. Společ., Praha, 34 (1999): 179-184. 

Dančák, M. (2002): Flóra a vegetace. – In: Nekuda V., Okres Vsetín: Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko – Hvězdárna Valašské Meziříčí a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Valašské Meziříčí, p. 49-64.

Daněk P. (1993): Potenciální eroze v povodí Lomné. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Danihelka, J. & Štefánek, M. [eds.] (2004): Inventarizační průzkumy – Příroda, Praha, 21: 1–217.

Danihelka, J., Šumberová, K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II. - Příroda, Praha, 21: 117-192.

Daňhel, M. (2005): Prasklice-Křéby: hradisko únětické kultury. - Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě.

Darebník, J. (2005): Inventarizační průzkum denní motýli (Lepidoptera) NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Darebník, J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Pulčín-Hradisko z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Ms., 6 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Darebník, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Kudlačena. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Darebník, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Pod Juráškou. Ms., 3 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Demek, J. a kol. (1965): Geomorfologie českých zemí. NČSAV Praha.

Demek J., Novák V. a kol. (1992): Vlastivěda moravská - Země a lid, Nová řada, svazek 1, Neživá příroda. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Devánová, K. (2009): Inventarizační průzkum PR Nová hora z oboru botanika. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Dítě, D. (2009): Crocus discolor G. Reuss – šafrán / šafran spišský. - Botany.cz [online]. 2009-02-26 [cit. 2010-02-19]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/crocus-discolor/>

Dokoupil, J. (2014): Historie a současnost CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Doležal, F. a kol. (1988): Cvičné skály na Moravě. Horolezecký průvodce. Olympia Praha, 317 s.

Dostalík S. (2002): Populační biologie vstavače trojzubého (Orchis tridentata) - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 103 s.

Dostalová, K. (2015): Přírodní poměry a flóra území jižně od Nezdenic. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Mgr. L. Vodová, Ph.D.

Dřevojan, P. (2011): Inventarizační průzkum PR Kútky - závěrečná zpráva z oboru botanika. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Duda, J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 11: 66-92.

Duda, J. (1977): Rašelinné louky Kudlačena. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Duda, J. (1979): Rašelinné louky Kudlačena (Horní Bečva, okres Vsetín). Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, p. 201: 14-20.

Duda, T. (2005): Dynamika vývoje synuzie dřevin NPR Mionší. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. 

Dušek, J. (2001): Příspěvek k výskytu obojživelníků na Uherskohradišťsku. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 268 – 276 pp.

Dušek, J. (2008): Neobvyklý nález užovky hladké v Chřibech. Živa - časopis pro biologickou práci, Praha, Academia, nakladatelství AV ČR. ISSN 0044-4812, č. 4/2008: 177. [cit. 2015-03-14].
Dostupné z <http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/neobvykly-nalez-uzovky-hladke-v-chribech.pdf>

Dvorská, J. (1977): Ptactvo Choryňských a Hustopečských rybníků. Soutěžní práce NSV. Ms, 100 s. Gymnázium Valašské Meziříčí.

Dvorská, J. & Dvorský M. (1994): Ptactvo Choryňských rybníků, přilehlého mokřadu a okolí. Ms, 11 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP

Dvorská, J. & Dvorský, M. (1999): Neobvyklý průtah hvízdáků euroasijských na Choryňských rybnících u Valašského Meziříčí. Zprávy ČSO, 48: 21 - 22.

Dvorský, M. (1997): Avifauna mokřadu pod Velkým choryňským rybníkem v okrese Vsetín. Zpravodaj OVM Vsetín: 58-60.

Dvorský, M. (1999): Souhrn výsledků ornitologických průzkumů v PR Choryňský mokřad. Ms, 8 s. ČSOP Valašské Meziříčí. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Dvořák, D. a kol. (2008): Zpráva z mykologické exkurze do NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Dvořák, L. (2002): Prokázané hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) v CHKO Beskydy v letech 2000 a 2001. - Zprávy MOS, 60: 229 - 232.

Dvořák, L., Holuša, J., Holý, K., Macek, J., Smetana, V., Straka, J., & Šima, P. (2010): Blanokřídlí (Hymenoptera) vybraných lokalit východní Moravy a Slezska (Česká republika). In: Acta Mus. Beskid., 2: 157-172.

Dvořáková, J. (2007): Společenstva měkkýšů lučních stanovišť CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, PřF MU v Brně.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Dybal J. (1991): Chráněné geologické výtvory v Severomoravském kraji. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. František Řehoř, CSc.

Džingozovová Ž. (2006): Rozdíly ve využívání různých lesních typů společenstvem netopýrů. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

 E

Eliáš, M. (1993): Významné geologické lokality - Informační portál České geologické služby [online]. 1993-11-10 [cit. 2010-02-06]. Dostupné z <http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=664&tt_=z>.

Eliáš, M. (2002): Svahové facie Slezské sedimentační pánve – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, Brno.

Eliáš, M., Eliášová, H. (1983): Kurovický vápenec. - In Andrusov, D., Samuel, O.: Stratigrafický slovník Západných Karpát 1. GÚDŠ, 434-435. Bratislava

Eliáš, M.; Eliášová, H. (1984): Facies and paleography of the Jurassic in the western part of the Outer Flysch Carpatians in Czechoslovakia. Sbor. geol. věd, Geol., 39, 105-107. Praha 

Eliáš M., Eliášová H.(1985): Tlmačovské slieňovce. - In Andrusov D.,Samuel O.: Stratigrafický slovník Západních Karpát 2, GÚDŠ, 272. Bratislava. 

Eliáš, M., Martinec, P., Reháková, D., Vašíček, Z. (1996): Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika). - Věstník ČGÚ, 71/3: 259-275, Praha.

Elsnerová, M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Elsnerová, M. (2002): O buku a bučinách, zejména v širším okolí Otrokovic. - Acta musealia 2002/1, Sborník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Elsnerová, M. (2005): Výsledky botanického průzkumu mokřadu za Slováckými strojírnami v Uherském Brodě. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Elsnerová, M., Krist, J., Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Elsnerová, M. & Trávníček, D. (2004): Základní údaje a plán péče (2005-2014) pro území navržené ke zvláštní ochraně podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - PP Zákostelí. Muzeum JV Moravy ve Zlíně, depon. in KrÚ Zlinského kraje. 

 F

Fajmon, K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. - Ms.,depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Fajmon, K., Jongepierová, I. & Jongepier, J. W: (2013): Inventarizační průzkum PP Nové louky z oboru botanika, stav v roce 2010. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Fajmon, K. & Vondřejc, T. E. (2017): Bělokarpatská zahrádka třicetiletá. In: Ochrana přírody 5/2017, s. 6-10.

Felix, J. (1904): Ďůry na Radhošti a Pustevnách. Město Frenštát pod Radhoštěm.

Fiala, L. & Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Stříbrník. Ms., 5 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Fiala, L. & Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Uherská. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 233-242.

Filippov, P. (2006): Botanický inventarizační průzkum PP Šumlatová, Ms, depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Filipská, P. (2009): Geochemie sedimentů mrtvého ramene Čerťák ve Starém Městě na Moravě [online]. 2009 [cit. 2015-02-23]. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Josef Zeman. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/162595/prif_m/>.

Fleischer, A. (1911): Příspěvek k výzkumu broukové fauny Radhoště. - Věstník přírodovědného klubu Prostějov.

Foldyna, J., Pavlica, J. (1968): Pseudokras masívu Lysé hory a Kněhyně. - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě, řada hornicko-geologická 14/2: 69-82, Ostrava.

Förchgott, J. (1986): Průmyslové imise a lesní kalamita na Kelčském Javorníku. - Lesnická práce, 65: 313-322, Praha.

Frajová, H. (1957): Výzkum korálové fauny tithonského vápence v okolí Štramberka, Jasenice a Skaličky na Moravě. - Zpr. geol. Výz. v Roce 1956, 57-59. Praha.

Frajová, H. (1959): Nové výsledky výzkumu korálové fauny ze Štramberka, Skaličky a Jasenice na Moravě. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1957, s. 51-54, Praha.

Frühbauerová, O., Sedláčková, M. & Otáhal, I. (2007): Doteky přírody - geologie, botanika, zoologie. Katalog k expozici, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Fučková I. (1993): Zimní a letní povětrnostné extrémy na Lysé hoře za období 1961 - 1990. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

 G

Galušková, H. (2012): Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Garaj P., Ondrová V., Růžička V. (2005): Nález Orchis tridentata v přírodní rezervaci Drahy v Bílých Karpatech. Poznámky k dalším nálezům a ochraně lokality. - Roezliana, Brno, 34: 35-39.

Garaj, R. (2008): Reintrodukce hořce Kochova (Gentiana kochiana) v PP Za lesem. – Ms. Středoškolská odborná činnost, depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Garbová, T. (2011): Společenstvo ve dne aktivních motýlů Přírodní památky Obidová (CHKO Beskydy). Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

Gába, Z. (1971): Izolovaná skála „Kozel” ve Chřibech. Věstník okresního musea v Kroměříži, listopad 1971, str. 3-15. 

Gibl J. (1949): Orchidaceae (Vstavačovité) v Beskydech.– Přírod. Sborn. ostrav. kraje, Opava, 10: 166-167.

Gillová, L. & Losík, J. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Sovince. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště odboru životního prostředí Hodonín.

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Glocker E. F. (1841): Über den Jurakalk von Kurowitz in Mähren und über den darin vorkommenden Aptychus imbricatus. - Verh. Leopold. - Carol. Akad. Naturf., 19/2/, 73-308. Breslau-Bonn. 

Glocker, E. F. (1842): Beiträge zur geognostischen Kenntnis Mähren. Über die Formation des Jurakalks im mittlen March-Gebiet. Neu. Jb. Mineral. Geogn. Geol. Petrefaktenk., 22-34. Stuttgart

Gogela, F. (1900): Z květeny Radhoště. 

Gogela, F. (1902): Z květeny pahorkatiny podkarpatské na Moravě východní.

Gogela, F. (1903): O rozšíření některých druhů rostlinných na severovýchodní Moravě. 

Gogela, F. (1908): Květena na dolním toku Rusavy v okolí Střebětic. 

Gogela, F. (1907): Z květeny Javorníka u Rajnochovic.

Gogela, F. (1909): Květena na dolním toku Rusavy II. Okolí Záhlinic.

Gogela, F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích. - Věstník Klubu Přírod. Prostějov 15: 61-83, Prostějov.

Gogela, F. (1929): KVĚTENA. VLASTIVĚDA MORAVSKÁ - UH. HRADIŠŤSKÝ KRAJ, HOLEŠOVSKÝ OKRES. Musejní spolek v  Brně, 1929

Gogela, F. (1930): Květena hostýnska. 

Gogela, F. (1960): Flora von Rajnochowitz.

Gogela, F.: Z květeny Javorníka u Rajnochovic. Věstník muzea Gottwaldov.

Gogela, J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. – Ms., Dipl. práce, depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno

Gogolka, R., Veselý, M. & Majkus, Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy. - Zoologické dny České Budějovice 2008, sborník z konference, s. 60.

Goldbach, M. (2004): Výjimečné tvary reliéfu Vsetínských, Hostýnských, Vizovických vrchů a Javorníků. - Seminární práce, Gymnázium Jana Pivečky, Slavičín.

Gongolová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o bukové rezervace CHKO Beskydy a okolí. Diplomová práce. Brno: MENDELU Brno, 2010. 184 s.

Gottwald A. & Bělín V. (eds.) 2001: Motýli Bílích a Bielych Karpat (The Lepidoptera of the White Carpatians Mts.). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 7, 153 pp.

Gregorová, R. (2011): Geologické poměry širšího okolí Hluku – svědectví oceánských hloubek. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/geologie.pdf>.

Gregušová K. (1999): Transformační změny zemědělské výroby v CHKO Beskydy a jejich důsledky v ochraně krajiny. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Grulich, V. (1987): Fytogeografická charakteristika jihomoravských písků. - Zpr. Čs. Bot. Společ., 22, mater. 6: 75–79.

Grulich, V. (1995): Přírodní poměry nejjižnější Moravy a Záhorské nížiny. - Zpr. Čs. Bot. Společ., 30/1: 7–12.

Grulich, V., Antonín, V. & Danihelka, J. (2002): Národní přírodní památka Váté písky u Bzence. Botanický průvodce. Česká botanická společnost, Praha.

Grulich, V. & Řepka, R. (1997): Carex alba Scop. v České republice.- Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 2: 52-56.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum SPR Čerňava. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Skalka-Polomsko. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Smrdutá. Ms., depon. AOPK ČR, Praha. 

Grüll, F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1986): Inventarizční průzkum vegetačního krytu CHPV Pod Hribovňou. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu (CHPV Průkopa). - Depon. in KrÚ Zlín.

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Jalovcová stráň. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Gutzerová, N. (2015): Vsetínská kotlina, Rybník Neratov – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2015-02-01 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/neratov/>

Gutzerová, N. (2016): Zlínské vrchy, Trubiska – přírodní památka a evropsky významná lokalita Pozděchov. Botany.cz [online]. 2016-03-08 [cit. 2016-03-12].
Dostupné z <http://botany.cz/cs/trubiska-pozdechov/>

 H

Haberlandová, L. (2010): Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves) [online]. 2010 [cit. 2015-03-08]. Bakalářská práce. University of Ostrava, Faculty of Science. Vedoucí práce Zdeněk Majkus. Dostupné z: <http://theses.cz/id/2jk3no/>.

Haberlandová, L. (2012): Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev [online]. 2012 [cit. 2015-03-08]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ivo Machar. Dostupné z: <http://theses.cz/id/g0wb4s/>.

Hablawetz, J. (2001): Podíl hub na dekompozici dřeva v NPR Mionší. Diplomová práce, MZLU Brno.

Hadač, E. (1966): Rozšíření jaterníku (Hepatica nobilis Mill.) v Československu Preslia, 38: 186-201.

Hadaš, P. (2000): Klimatologická studie NPR Kněhyně - Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hadinec, J., Lustyk, P. et Procházka, F. [eds.] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae I. – Zpr. Čs. Bot. Společ. Praha 37: 51-105.

Hadinec ,J., Lustyk, P. et Procházka, F. [eds.] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae II. – Zpr. Čs. Bot. Společ. Praha 38: 217-288.

Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. Additions to the flora of the Czech Republic. VI. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337, 2007.

Hajduchová, J. (1999): Předběžná zpráva o prvním nálezu jazyku jeleního (Phyllitis scolopendrium) v Bílých Karpatech. - Sborník Př. klubu v Uh. Hradišti, 4: 59.

Hajduchová, K. (2009): Vliv způsobu hospodaření na velikost populací D. sambucina a jeho rozšíření na Vsetínsku [The impact of management methods on the D. sambucina populations' size and it's occurrence in the Vsetin region. Bc. Thesis in Czech] - 62 p., Faculty of Science, The University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 1: 18-27. 

Hájek, M. (1997): Batrachium rionii (Lagger) Nyman v Bílých Karpatech a další významné nálezy z okolí Hluku. - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Olomouc, č. 275, 1, s. 63-64.

Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přír. Kl. Uh. Hradiště 2: 17-30.

Hájek, M. (1998): Botanický inventarizační průzkum PP Kalábová. - Ms., Depon. in S CHKO Bílé Karpaty.

Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 1. vyd. Uherské Hradiště : Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1998. 158 s. supplementum 4. 

Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště : Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 4, 1, s. 12-18. 

Hájek M. (2000): Rašeliniště a slatiniště moravskoslovenského pomezí: shrnutí dosavadních poznatků. In: Stanová V. (ed.), Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, s. 39-44. 

Hájek M. (2001): Prameniště. In: Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 56-63. 

Hájek M., Hájková P. (2000): Nové nálezy Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz na moravskoslovenském pomezí. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 76-79.

Hájek M., Horsák M. (2005): The list of Western Carpathian fens under detailed study. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2005. není součástí edice, ISBN 80-244-1071-0, pp. 13-21.

Hájek M., Horsák M., Hájková, P. (2002): Pěnovcová prameniště karpatských pohoří. Živa - časopis pro biologickou práci, Praha, Academia, nakladatelství AV ČR. ISSN 0044-4812, vol. 50, no. 1: 11-13.

Hájek M., Horsák M., Poulíčková A., Vašutová M., Hájková P. (2005): Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Actaea, 2005. 86 s. 

Hájek M., Lustyk, P., Novosadová, J., Hradílek, Z. et Dančák, M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae – Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti – Stachyion sylvaticae) z Moravských Karpat. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 213-224.

Hájek M., Malina P.(1998): Eriophorum vaginatum L. nalezeno v Beskydech. Floristický příspěvek k údolí Černé Ostravice. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 89-91.

Hájek M., Rybníček K. (2001): Slatinná a přechodová rašeliniště. In: Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 64-70. 

Hájek M., Rybníček K. (2001): Vrchoviště. In: Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 71-76. 

Hájek, M., Trávníček, B. (1996): Neznámý herbář A. Pazdery v herbáři olomoucké přírodovědecké fakulty - poznámky k flóře Králova v Bílých Karpatech. Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 40-42. 

Hájková, A. (1974): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Mazák a Mazácký Grúnik v okrese Frýdek-Místek. Ms., depon. in AOPaK ČR, Praha.

Hájková, A. (1982): Inventarizační průzkum chráněného naleziště "Pod Lukšincem". Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hájková, A. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hájková, A. (1984): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 5: 61-70.

Hájková, A. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 6: 69-84.

Hájková, A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 38: 165-171.

Hájková, A. (1987): Chráníme vzácné druhy naší květeny. Těšínsko. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek – Místek. 1:29-30.

Hájková, A. (1987): Poznámky k výskytu některých ohrožených druhů v Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36: 89-90.

Hájková, A. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36: 27-34.

Hájková, A. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 37: 231-238.

Hájková, A. (1989): Poznámky k rozšíření Chenopodium vulvaria na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 38: 225-230.

Hájková, A. (1989): Rod Polystichum Roth ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 38: 279-282.

Hájková, A. (1990): Příspěvek k vegetaci jižní a západní části Podbeskydské pahorkatiny. – Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 8: 3-21.

Hájková, A. (1990): Vegetace státní přírodní rezervace Mazák v komplexu Lysé hory. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 7: 23-32.

Hájková, A. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy.– Preslia, Praha, 64:241-256.

Hájková, A. (1992): Poznámky k rozšíření Aphanes arvensis na severovýchodní Moravě.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 41:69-76.

Hájková, A. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43: 83-91.

Hájková, A. (1994): Rozšíření Orchis pallens na severní Moravě.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43:219-223.

Hájková, A. (1996): Orchis pallens v lesích severovýchodní Moravy.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 45:279-283.

Hájková, A. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. – Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 50: 45-54.

Hájková, A. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 145-160.

Hájková, A. (2001): Aconitum firmum subsp. moravicum v České republice. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50 (Supl.): 33-39.

Hájková, A. (2001): Výsledky botanického průzkumu Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy. Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 137-153. 

Hájková, A. (2001): Zajímavé floristické nálezy. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 179-180. 

Hájková, A. (2002): Ophrys apifera na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 145-146.

Hájková, A. (2003): Nálezy vzácnějších cévnatých rostlin Chráněné krajinné oblasti Beskydy. – Hlasy Muz. Frenštát p. R., 20: 24-31.

Hájková, A. & Holuša, O. (2005): Nová maloplošná zvláště chráněná území v Beskydském bioregionu (ČR). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přírodní vědy) 15: 207-216.

Hájková, A., Petřík F. et Škorpíková V. (1993): Výsledky inventarizačních průzkumů přírodní rezervace Plenisko v Moravskoslezských Beskydech. – Těšínsko, Český Těšín, č. 1, 36 :24-27.

Hájková, A. & Prymusová, Z. (2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé (Carex pendula) na území severovýchodní Moravy a Slezska. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 223-232.

Hájková, A. & Prymusová, Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. Acta Mus. Beskid., 3: 31-48.

Hájková, A., Prymusová, Z. et Troszoková, M. (2003): Rod Polystichum v herbářové dokumentaci severovýchodní Moravy a Slezska. – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 13: 189–208.

Hájková, J. (2007): Přírodní poměry a flóra území jižně od Zlína. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Hájková, P., Hájek, M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen im Bereich der mahrischen Karpaten. Linzer Biol. Beitr., Linz, 32, 2, s. 763-789. 

Hájková, P., Hájek, M. (2001): Vzácné a zajímavé mechorosty rašelinišť a pramenišť moravskoslovenského pomezí. Bryonora, Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 28, 1, s. 10-14. 

Hájková, P., Hájek, M. (2003): Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians and their relationships to water and soil chemistry. – Preslia, Praha, 75: 271–287.

Hanák, F., Hudeček, J., Horsák, M. (2003): Modranka karpatská, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), historie známého výskytu a rozšíření na území České republiky (Mollusca: Limacidae). Čas. Stez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 51, no. 2, s. 172-178.

Hartl, P., Kubíček, P. (1991): Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále. Sbor. Čes. georg. Společ.; svazek: 96; sešit:4; s. 256-258.

Hasalová, E. (1992): Skalní tvary Vsetínských vrchů. - Diplomová práce, MS PřF UP Olomouc.

Havlíček, J. (2001): Plán péče PP Bernátka na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.  

Havlíček, J. (2001): Plán péče PR Čerňava na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.    

Havlíček, J. (2001): Plán péče PR Kelčský Javorník na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Havlíček, J. (2001): Plán péče PR Sochová na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Havlín, Nováková, D. (2006): Minerální vody mikroregionu Bojkovsko (Mineral waters in Bojkovice region). - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006, s. 128-129.

Hejdová, M. (2008): Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Hejný, S. et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1., Academia, Praha, 557 s.

Hejný, S. et Slavík B. [eds.] (1990): Květena České republiky. 2., Academia, Praha, 540 s.

Hejný, S. et Slavík B. [eds.] (1992): Květena České republiky. 3., Academia, Praha, 542 s.

Hettenbergerová, E. (2009): Botanický inventarizační průzkum PP Lom Rasová. Ms., depon in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Hlaváčová, H. (2012): Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) PR Gutské peklo (Moravskoslezské Beskydy). Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce: Kupka, J.

Hlisnikovský, D. (2010): Botanický inventarizační průzkum PP Kyčmol. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Hlisnikovský, D. (2014): Komentovaná vycházka s botanikem – Choryňská Stráž. Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti - www.ms-cbs.cz [online]. 2014-07-28 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z <http://www.ms-cbs.cz/komentovana-vychazka-s-botanikem-chorynska-straz/>

Hofer, M. (1976): Výsledky floristického průzkumu (Moravanské louky). - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Hohausová, E. (1997): Ryby jihovýchodní Moravy.- Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 2: 137 – 143. ISBN 80-902213-3-5

Holec, J. (2001): Ekologické skupiny a strategie velkých hub. - Živa 3/2001: 107.

Holec, J. a kol. (2007): Ochranářsky významné druhy hub (makromycetů) nalezené během průzkumu NPR Mionší a okolí v rámci jarního terénního setkání českých a slovenských mykologů v Horní Lomné 15. - 17. 6. 2007, Národní muzeum Praha, mykologické oddělení.

Holecová M. & Roháčová M. (2001): Druhové zastúpenie nosáčikovitých (Coleoptera, Curculionidae) v epigeóne horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 75-82.           

Holík, J. (2014): Dynamika přirozené obnovy dřevin v západních Karpatech se zaměřením na jedli bělokorou. Bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Libor Hort.

Holub, J. (1982): Inventarizační průzkum lesnický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Holub, J. (1983): Inventarizační průzkum lesnický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Holub, J. et Procházka F. (2000): Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000).– Preslia, Praha, 72: 187-230.

Holuša, J. (1995): Orthoptera náplavových štěrkovišť řeky Ostravice a Morávky. Orthoptera of the alluvial pit run gravels of the rivers Ostravice and Morávka. Klapalekiana 31: 91-99 (in Czech, English abstr.).

Holuša, J. (2006): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PP Šumlatová (k. ú. Nedašov). Ms, depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Holuša, O. (2007): Příspěvek k poznání fauny pisivek (Insecta: Psocoptera) Přírodní rezervace V Podolánkách v Moravskoslezských Beskydech (Beskydský bioregion, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 127–141.

Holuša, J. (2009): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě NPR Javorina. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255, ISBN 978-80-86166-23-0.

Holuša, J., Kočárek, P. & Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Holuša, J. ml. (1997): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) na lokalitě nad Vsetínem (Vršky). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Holuša, J., ml. (2001): Období letové aktivity zlatušky Cleptes semiauratus (Hymenoptera: Cleptidae) na severní Moravě a ve Slezsku. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 99-104.  

Holuša, O. (2001): Přírůstky vážek (Insecta: Odonata) ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek (Česká republika) v letech 1997-2000. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 117-131. 

Holuša, O. (2001): Příspěvek k poznání fauny pisivek (Insecta: Psocoptera) přírodní rezervace Smrk (Beskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 83-97. 

Holuša, O. (2003): Fauna pisivek (Insecta: Psocoptera) Národní přírodní rezervace Mazák v Moravskoslezských Beskydech (Beskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 83-98

Holuša, O. (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu vážek (Odonata) a pisivek (Psocoptera) lokalit na území Bílých Karpat. Strážnice na Moravě - PP Žerotín, Březová - PP Dubiny, Horní Němčí - PP Uvezené, Strání - PP Vápenky, Horní Němčí - PP Za lesem, Sudoměřice - pískovna, Březová - rybníky. – Ms. Závěrečná zpráva; Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, O. & Holuša, J., st. (2001): Charakteristiky lesních geobiocenóz přírodní rezervace Smrk (Beskydský bioregion, Česká Republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 1-22.  

Holuša, O. & Holuša, J., st. (2003): Charakteristiky lesních geobiocenóz Národní přírodní rezervace Mazák v Moravskoslezských Beskydech. - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 55-82

Holzer, M. (1993): Inventarizační průzkum hydrobiologický PP Jasenice. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Holzer, M. (1993): Inventarizační hydrobiologický průzkum lokality "Rákosina ve Stříteži". PdF UP, Olomouc. Ms, 5 s. Dep. in: OkÚ Vsetín, RŽP

Holzer, M. (1995): Hydrobiologický průzkum na lokalitě pod hrází Velkého choryňského rybníku. Ms, 5 s. Ped. fak. UP v Olomouci.

Holzer, M. (1995): Inventarizační hydrobiologický průzkum lokality: mokřad u Choryňského rybníka resp. umělá strouha pod Choryňským rybníkem. PdF UP, Olomouc. Ms, 4 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Holzer, M. (1996): Inventarizační průzkum hydrobiologický PP Rybník Neratov. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Holzer, M., Viktora, L. (1989): Hydrobiologický a ichtyologický průzkum lomu Jasenice. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Horáková, M. (2006): Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny na Uherskohradišťsku. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce Trnka, P.

Horal, D. (1999): Zoologický inventarizační průzkum ptáků (Aves) NPR a PR Javořina. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. & Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. 

Horal, D. & Jagoš, B. (2008): Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech. - In: Ochrana přírody 6/2008.

Horčičko, I. (2002): Výzkum čmeláků v blízkém okolí Vsetína. Katedra zoologie PřF UP Olomouc, 10 s.

Horečka, F. (1931): Ďůry na Radhošti a Poustevnách. Vlastivěda Frenštátska, díl 1. Kniha o památném Radhošti, s. 108-110.

Horký, T. (2010): Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy, projekt pro územní řízení.

Horsák, M. (2000): Lehmannia nyctelia (Bourguigant, 1861) - nový slimák pro Českou republiku. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 120 - 121.

Horsák, M. (2000): Měkkýši (Mollusca) navrhované NPR Oderský luh v CHKO Poodří (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49: 183-187.

Horsák, M. (2000): První nález Anisus vorticulus (Troshel, 1834) v CHKO Poodří. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49(1): 95-96.

Horsák, M. (2001): Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 15-26.

Horsák, M. (2002): Měkkýši Biosférické rezervace Bílé Karpaty. In Zoologické dny, Abstrakta referátů z konference 14-15. února 2002. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. s. 24-25. 14 - 15. února 2002, Brno.

Horsák, M. (2002): Měkkýši (Mollusca) NPR Kaluža, Nízký Jeseník (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 51(2): 217-226.

Horsák, M. (2002): Skutečně poznáte modranku karpatskou?. In: Živa. 2002, Vol. 50: 172-172.

Horsák, M. (2003): Malakofauna (Mollusca) navrhované NPP Skalická Morávka (Slezsko, Česká republika). - Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, s. 127-132.

Horsák, M. (2003). Malakozoologické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003). NPR Mazák – malakozoologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003). PR Bučací potok - malakozoologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003). PR Smrk - malakozoologický inventarizační průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003): Společenstva měkkýšů lučních svahových pramenišť moravskoslovenského pomezí. In Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13. - 14. února 2003. Brno: 2003. s. 34-34.

Horsák, M. (2003): Vodní měkkýši Přírodních rezervací Velký Pavlovický rybník, Skučák a Štěpán (Slezsko, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 1-8.

Horskák, M. (2003): Výsledky stopatnáctiletého výzkumu měkkýšů (Mollusca) NPP Šipka u Štramberka (severní Morava). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, s. 223-230.

Horsák, M. (2004): Malakozoologický inventarizační průzkum NPR Razula za rok 2001 - 2003. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2005): Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence. Malacologica Bohemoslovaca, Praha, 2005, vol. 3, no. 1, s. 89-99.

Horsák, M. (2005): Malakologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Horsák, M. (2005): Nedotčená malakofauna NPR Razula (Vsetínské vrchy, Česká republika). – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 54: 57–61.

Horsák, M. et al. (2003): Botanicko-zoologický inventarizační průzkum NPR Razula s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M., Hájková P. (2005): The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2005. není součástí edice, ISBN 80-244-1071-0, s. 63-68.

Horsák, M., Holuša O. (2003): Měkkýši Přírodních rezervací Palkovické hůrky, Skalka a Rybníky (severní Morava, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 9-18.

Horsák, M., Kment, P., Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Horsák M., Novák J.,  Novák M. (2006): Prales NPR Mionší – malakozoologický ráj v Beskydech. – In: Malacologica Bohemoslovaca, 5: 18–24. [online]. 2006-05-12 [cit. 2006-12-04]. Dostupné z <http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Mionsi.pdf>. 

Hort, L., Vrška, T. & Adam, D. (2008): Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 22-27.

Hortvíková, M. (2014): Drtič Gammarus fossarum v roli inženýra: predační efekt blešivce potočního na společenstvo larev pakomárů. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Hořák, D. a kol. (1995): Avifaunistický výzkum PR Kolébky. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Hořák, D., Klvaňa, P., Novotný, M. & Varga, V. (1997): Ornitofauna jezer u Ostrožské nové Vsi v zimě 1995-1996. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 2: 154.

Hoskovec, L. (2007): MYRICARIA GERMANICA (L.) Desv. - židoviník německý / myrikovka nemecká [online]. 2007-07-10 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/myricaria-germanica/>.

Hoskovec, L. (2007): Podbeskydská pahorkatina, Skalická Morávka [online]. 2007-07-29 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/skalicka-moravka/>.

Hoskovec, L. (2007): Bílé Karpaty, Čertoryje - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-09-20 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/certoryje/>

Hoskovec, L. (2007): Bílé Karpaty, Porážky - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-09-28 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/porazky/>

Hoskovec, L. (2007): DACTYLORHIZA FUCHSII (Druce) Soó subsp. SOOANA (Borsos) Borsos – prstnatec Fuchsův Soóův / vstavačovec Fuchsov Soóov - Botany.cz [online]. 2007-07-19 [cit. 2010-01-23]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/dactylorhiza-sooana/>

Hoskovec, L. (2007): Lathyrus pannonics (Jacq.) Garcke - hrachor panonský / hrachor panónsky. - Botany.cz [online]. 2007-07-22 [cit. 2008-02-05]. Dostupné z http://botany.cz/cs/lathyrus-pannonicus/

Hoskovec, L. (2007): Scilla kladnii Schur - ladoňka karpatská / scila karpatská. [online]. 2007-07-11 [cit. 2008-02-19]. Dostupné z http://botany.cz/cs/scilla-kladnii/.

Hoskovec, L. (2007): Strabišov-Oulehla - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-10-05 [cit. 2008-01-25]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/strabisov-oulehla/>

Hrabec J. (1997): Mokřady Hradišťského příkopu I. - Kněžpolský les a rameno Kanada. - Veronica Brno.

Hrabec J. (1998): Mokřady Hradišťského příkopu IV. - Lesní komplex Kolébky - Předměstský les, 1998, Veronica Brno, 1

Hrabec J. (2004): Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině. Ochrana přírody, 59, 1: 18.

Hrabec, J. (2008): NATURA 2000 – evropsky významná lokalita Chřiby. In SCHNEIDER, J., KUPEC, P. & REBROŠOVÁ, K.: Chřiby, lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny. Výzkum a praxe: Sborník z kolokvia - 29. - 30. 4. 2008. Modrá. 2008, s. 197 - 202. ISBN 978-80-7375-193-7.

Hrabec, J. (2011): Příroda a krajina. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/piroda-a-krajina.pdf>.

Hrabec, J., Šnajdara, P., Zábranská, D. (2000): Potvrzení výskytu hadince nachového - Echium russicum J.F. Gmelin v Hlucké pahorkatině. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 80-81.

Hrabica, A. (1999): Úprava hranic nadregionálního biocentra Buchlovské lesy a nové vymezení jeho jádrového území.  Dipl. práce MZLU Brno.

Hrabovský, S. (1995): Inventarizační botanický průzkum Choryňská stráž. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.]

Hrabovský, S. (1995): Inventarizační botanický průzkum Vršky. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1995 - 1997): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných zvláště chráněných území včetně fytocenologie (lokality Choryňská stráž, Hrádek u Študlova, Ježůvka, Mokřad Jasénka, Hrachovec - Vichury, Nepřejov - Hluboký u Vsetína, Velký Skalník - Valova skála, Louka pod Rančem, Louky Kozlovských, Mokřad Dlouhé ve Vsetíně - Jasenicích, Mokřad Jablůnka, Mokřady Vesník, Růžděcký Vesník, Lúčky - Roveňky u Růžďky,Vršky - Díly). Ms. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrabovský, S. (1996): Inventarizační botanický průzkum v lokalitě Lúčky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1997): Inventarizační botanický průzkum Díly. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska – 1.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 48: 86-90.

Hradecký, J. (2000): Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky. - In: Lacika J. (ed.): 1. konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Bratislava. Zborník referátov, s. 57-60.

Hradecký, J. (2002): Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997). Geomorfologický sborník 1, ČAG, MU v Brně, Přírodovědecká fakulta.

Hradecký, J. (2002): Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků. Geomorphologia Slovaca 2, 2, Bratislava.

Hradecký, J. (2007): Geomorfologický průzkum navrhované PR Uplaz. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2000): Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy). Současný stav geomorfologických výzkumů, Ostravská univerzita Ostrava, s. 7-10.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Bučací potok. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Malý Smrk. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Studenčany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J., Pánek, T. & Duras, R. (2005): Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004. Brno, pp. 106-110.

Hradílek, Z. (2002): Mechorosty PP Kalábová u obce Březová (CHKO Bílé Karpaty). – Ms., 2 pp. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (1997): Přírodní památka - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický inventarizační průzkum. – Ms., 31 pp., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hradílek, Z. (2003): Mechorosty PP Uvezené v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (2003): Mechorosty NPR Javořina v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (2005): Mechorosty NPR Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z., Plášek, V. (2002): Mechorosty přírodní rezervace Lhotka u Přerova. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2002, roč. 51, s. 195-197. ISSN 1211-3026.

Hrčka D. (2004): Pseudognaphalium luteo-album – kriticky ohrožený druh české květeny. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 171-183.

Hrdlička, A. (2002): Stane se znak města Chropyně sbírkou vyhynulých druhů? Týdeník HIT Kroměřížska, 9. července 2002, s. 13.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra Choryňských rybníků a okolí. Ms, 6 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra PR Kutaný v roce 1996. Ms, 2 s. Dep. in: OkÚ Vsetín, RŽP.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra území NPR Pulčín - Hradisko a okolí. Ms, 3 s. Dep. in: KrÚ Zlín.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra NPR Razula. Ms, 2 s. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra nCHÚ Les Smradlavý. Ms, 2 s. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra nCHÚ Les Vachalka. Ms, 2 s. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrnčiříková, L. (2010): Flóra Javorníků jihovýchodně od obce Huslenky. - Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí. Ved. bakalářské práce Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Hromas, J. (ed.) et al. (2009): Jeskyně. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha, 608 p.

Hrouda L., Kubíková J., Hadinec J. & Kučera T. (1994): Vegetace a květena vybraného krajinného celku v CHKO Bílé Karpaty. – 79 p., ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Hubáček, J. (1998): Poznáváme přírodu na Uherskohradišťsku a chráníme ji. Okresní pedagogické středisko, Uh. Hradiště.

Hubáček, J. (1998): „Proč Hlucká pahorkatina nebyla přiřazena k Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty”, Poznáváme přírodu na Uherskohradišťsku a chráníme ji, s. 41-43, 1998, Okresní pedagogické středisko, Uh. Hradiště.

Hubáčková, A., Vachek, M., Ambrozek, L., Kučera Z., Paličková, M., Jongepierová, I. & Čmelík, P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Humpolec, J. (1991): Klimatické poměry Moravskosleszkých Beskyd. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Humpolíčková, J. (2012): Vsetínské vrchy, Ježůvka – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2012-08-06 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/jezuvka/>

Humpolíčková, J. (2012): Vsetínské vrchy, Louka pod Rančem – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2012-08-06 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/louka-pod-rancem/>

 CH

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Chládek, F. (2005): Inventarizační průzkum z oboru entomologie NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Chládek, F., Holuša, J. ( 1992): K rozšíření sarančí Tetrix tuerki (Krauss) a Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) v Československu. Zur Verbreitung der Feldheuschrecken Tetrix tuerki (Krauss) und Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) in der Tschechoslowakei. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 28: 57-58 (in Czech, German abstr.).

Chmelař, J. (1958): Ústup jedle v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Acta dendrologica Čechoslovaca I, 6-20.

Chmelař, J. (1959): Přirozená obnova jedle (Abies alba Mill.) v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Lesnictví 5, 225-238.

Chmelař, J. (1980): Ptactvo Choryňských rybníků v okrese Vsetín. Ms, 78 s. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Chmelař, J. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - oblast Lysé hory, Smrku a Čertova mlýna. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Chmelař, J. (2005): Mykofloristický průzkum dřevních hub v PR Holý Kopec, LS Buchlovice. Bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Libor Jankovský.

Chmelař, J. (2007): Struktura dřevinného patra v PR Holý kopec. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Libor Jankovský.

Chytil, P. (2004): Myricaria germanica v řečišti Morávky - některé problémy ochrany druhu. 

Chytil, P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Mazák. - Ms. depon in SCHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Chytil, P. (2005): Plán péče o přírodní památku Pod Juráškou (2005 - 2014). – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Chytil, P. (2005): Plán péče o přírodní památku Pod Lukšincem (2005 – 2014). – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2005): Plán péče o přírodní památku Obidová (2005 – 2014). – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2009): Zaznamenané výskyty významnějších druhů v oblasti Vysutého. Terénní pochůzka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2010): Zaznamenané výskyty významnějších druhů v oblasti Ropice. Terénní pochůzka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Filůvka (návrh na vyhlášení) na období 2014 – 2023. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2015): Plán péče o přírodní památku Podgruň na období 2015 – 2024. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P., Popelářová M. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Radhošť. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Chytrý, M., Kučera T. & Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Praha.

 I

Ivan, A. (1981): Nástin terciérního geomorfologického vývoje Vizovické vrchoviny a moravské části Bílých Karpat. - Zprávy GÚ ČSAV, Brno, s. 126-133.

Ivan, A., Kirchner K. & Krejčí O. (2000): K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve. Geografický časopis, r. 52, č. 3, GÚ SAV, Bratislava, s. 221–230.

 J

Jagoš, B. (1997): Mečík bahenní (Gladiolus palustris L.) znovu v Bílých Karpatech. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 43-45.

Jagoš, B. (2006): Plán péče pro PR Hladké na období 2006 – 2013. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jagoš, B. (2006): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Javorina na období 2007 – 2017. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jagoš, B., Hromádka, M. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PP Okrouhlá na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jagoš, B., Hromádka, M. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PR Sidonie na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jagoš, B. (2013): Přírodní rezervace Hladké. In: Bílé - Biele Karpaty 1/2013, s. 6.

Jagoš, B. (2013): Plán péče o přírodní památku Sviní hnízdo na období 2014 - 2023. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jagoš, B. (2014): Plán péče pro PR Hladké na období 2014 – 2023. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jachan, M.: Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky Okresního úřadu v Kroměříži, kterou se zřizuje chráněný přírodní výtvor Obřany, k. ú. Chvalčov

Janál, J. (2002): Dokumentace holocenních sedimentů ve štěrkovně u Hulína. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 9, 4–6. Brno.

Janeček, J. (1999): Zpráva o stavu PP Poskla (Botanika). Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, pod Radhoštěm.

Janeček J. (2015): Taxonomická studie oměje tuhého moravského Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků. Ms., záv. zpr., depon. in: ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm.

Janeček, J. (2016): Oměj tuhý moravský - zajímavý západokarpatský endemit. Ochrana přírody 4/2016.

Janeček, J., Dvorský, M., Orálek, M. & Jurečka, J. (2012): Inventarizace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) na katastrálním území obce Lačnov, okres Vsetín. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Janeček, J. & Kočí, M. (2015): Mapování a monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický) v evropsky významné lokalitě Beskydy. Závěrečná zpráva projektu za rok 2015. – Ms., depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Jančová, H. & Vaňková, H. (1990): Výskyt obojživelníků a plazů na území okresu Uherské Hradiště. – Ms. 75 pp., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Janišová, M., Škodová, I., Smatanová, J., Jongepierová, I. & Kochjarová, J. (2005): Tephroseris longifolia subsp. moravica – population size evaluation and possibilities of its conservation. – In: Franc V. (ed.): Strážovské vrchy Mts – research and conservation of the nature. Proceedings from the conference, Belušské Slatiny, October 1 & 2, 2004 – Bratia Sabovci, Zvolen, pp. 29-38.

Janík, M. (2013): Konec tradice na Javorůvkách. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 5.

Janík, M. (2014): Přírodní památka Dobšena v péči Pozemkového spolku Kosenka. In: Krása našeho domova XIV (56): 6-7.

Janík, M. & Moravec, J. (2008): Zkušenosti pozemkového spolku Kosenka z výkupů lesů v Bílých Karpatech. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 34-35.

Jankovský, L. (2003): NPR Mazák – mykologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jankovský, L. (2003): PR Podolánky – mykofloristický průzkum, management lesa ve vztahu k tlejícímu dřevu. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jankovský, L. (2004): PR Klíny – mykofloristický průzkum, management lesa ve vztahu k tlejícímu dřevu. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Janoška, M. (2000): Valašsko očima geologa. - Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, ISBN: 80-244-0085-5.

Janoška, M. (2001): Nízký Jeseník očima geologa. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 68 s.

Janoška, M. (2005): Moravská brána očima geologa. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 48 s.

Janová, K. (2011): Zpráva k výskytu mloka skvrnitého v PR Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jaroš, R. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Mendelova univeruzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Jaskula, F. a kol. (2004): Chráněná krajinná oblast Beskydy. In: Weissmannová, H. a kol. (2004): Chráněná území ČR – Ostravsko, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Járová, I. (2007): Lesní vegetace severovýchodně od Vizovic. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph. D.

Jeniš, I. (1995): Sběr coleopter v pralese Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Ježek J., Chvojka P., Macek J. (2005): Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, Diptera: Psychodidae, Hymenoptera: Tenthredinoidea) v masivu Velké Javoriny (NPR Javořina, PR Javořina, evropsky významné území Bílé Karpaty, toky v 1. zóně). - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Ježek J., Macek J., Chvojka P. (2009): Inventarizační průzkum dvoukřídlých (Diptera: Psychodidae), blanokřídlých (skupiny Symphyta) a chrostíků (Trichoptera) na lokalitách NPR Zahrady pod Hájem,
v NPR Javořina a v NPR Jazevčí (CHKO Bílé Karpaty). - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jindra, I. (2005): Botanická inventarizace Přírodní památky Uhliska v k. ú. Doubravy v roce 2005. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2011): Botanický průzkum, přírodní památka Hrádek v katastr. území Študlov. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2011): Přírodní památka Čertovy skály v katastrálním území Lidečko – botanický průzkum. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2014): Přírodní památka Čertovy skály v katastrálním území Lidečko – botanický průzkum a vegetační poměry. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jongepier J. (2006): Nové nálezy vstavačovitých v CHKO Bílé Karpaty v roce 2005. - Roezliana, Brno, 36: 61. 

Jongepier, J. (2013): Brigáda na Kalábové - In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 5

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1994): Inventarizační průzkum PP Bohuslavické stráně, 15 pp. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Botanický inventarizační průzkum PP Hluboče, Ms, dep. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Kaňoury. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Cigánem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Šumlatová. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PR Jalovcová stráň. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PR Lazy. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Dolnoněmčanské louky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PP Grun. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PP Chmelinec. - Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Horní louky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Nová hora. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Pod Žítkovským vrchem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1998): Inventarizační průzkum botanický PR Drahy. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1998): Inventarizační průzkum botanický PP Mravenčí louka. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Botanický inventarizační průzkum NPR a PR Javořina. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Hrnčárky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Hribovňou. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Vrchy. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Lom Rasová. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP U Petrůvky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP U zvonice. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Vápenky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP V Krátkých. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Záhumenice. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Za lesem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Žleb. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová I. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, část 1.: okolí Strání a Březové. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 52 - 75.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Nad Vápenkou. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Sviní hnízdo. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J. W. & Jongepierová, I. (2006): Komentovaný seznam cévnatých rostlin Bílých Karpat. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepier, J. W. & Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. (1998): Zajímavé objevy – mečík bahenní. Bílé Karpaty 3 (1): 17.

Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Cestiska. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. [ed.] (2008): Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I. [ed.] (2009): Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 135 pp.

Jongepierová, I. (2013): PR Jalovcová stráň rozšířena. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 14-15.

Jongepierová, I. (2017): Třicet let výzkumu v NPR Čertoryje. In: Ochrana přírody 2/2017: 28-31.

Jongepierová, I. a kol. (2010): Plán péče o PP Dobšena na období 2011-2020. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jongepierová, I. a kol. (2013): Plán péče o Přírodní památku Kalábová 2 na období 2014–2023. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I., Bezděčka, P. & Jagoš, B. (2004): Plán péče o NPR Čertoryje na období 2005 - 2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, I. & Žmolík, M. (2015): Plán péče o přírodní památku Nové louky na období 2016 – 2025. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I., Fajmon, K. & Žmolík, M. (2014): Plán péče o přírodní památku Za lesem na období 2015 – 2024. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. & Jagoš, B. (2005): Plán péče o PP Lom Rasová na období 2006 - 2015. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. & Jongepier, J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. In: Příroda, Praha, 21: 15–37. ISBN 80-86064-79-4.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. & Fajmon K. (2009): Inventarizační průzkum přírodní památky Za lesem z oboru botanika. – Ms., závěrečná zpráva; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. & Bezděčka, P. (1998): Plán péče o přírodní rezervaci Sovince na období 1999 – 2003. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2006): Plán péče PR Lazy na období 2007-2016. - Depon. in Správa CKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PP Šumlatová na období 2007-2016. - Depon in. Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2007): Plán péče o PP Hluboče na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2007): Plán péče o PP Pod Cigánem na období 2008-2017. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Jongepierová, I., Krupa, M., Popelářová, M. (2008): Hořeček žlutavý – vymírající druh moravských Karpat, p. 37-41 in Piro Z. et Wolfová J. (eds.), 2008: Zachování biodiverzity karpatských luk. FOA, nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s. ISBN 978-80-254-2795-8.

Jongepierová, I., Tomešek, M. & Žmolík, M. (2013): Plán péče o Přírodní rezervaci Nová hora na období 2014 – 2023. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Junáková, M. (1983): Záznam o ochranářských opatřeních v SPR Pod Juráškou, k. ú. Horní Bečva v okr. Vsetín. Rezervační kniha PP Pod Juráškou, – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Jurajda, P. a kol. (2007): Posouzení výskytu hořavky duhové v odstaveném rameni řeky Moravy Čerťák v k. ú. Staré Město.

Juráň, M. (2010): Studie naučné stezky, přírodní památky a Evropsky významné lokality Stonáč. - Ms., seminární práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání lesů a pěstění lesů.

Jurčák, J. (1976): Lokalita střevíčníku pantoflíčku v Javorníkách a její ochrana. - Živa LXII/ 4: 134 - 135.

Jurčák, J. (1987): Poznámky o výskytu chráněných druhů čeledi Orchideaceae na Vsetínsku. - Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea Vsetín, 1987: 24-31.

Jurčák J., Pavelka J. (1991): Vstavač osmahlý (Orchis ustulata) na Vsetínsku. - Zpravod. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín, 1991: 32-36.

Jurová, A. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Zlínska. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. (2001): Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem., Praha . ISSN 1211-376X, 2001, vol. 65(1): 25-40.

Jůzová, B., 2004: Trofické vztahy čmeláků v okolí Rožnova pod Radhoštěm. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 136p.

Jůzová, B., Krupka, M. (2003): Entomologické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupka, M. (2003): Inventarizační průzkum ptáků se zaměřením na kurovité a návrh opatření v navrhované PR Lysá hora, část I.: Malenovický kotel, část II.: Vrcholové smrčiny. Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Inventarizační průzkum čmeláků (Bombinae) a návrh opatření v navrhované PR Lysá hora, část I.: Malenovický kotel, část II: Vrcholové smrčiny. Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Inventarizační průzkum ptáků se zaměřením na kurovité a návrh opatření v navrhované PR Smrk (včetně rozšíření). Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Inventarizační průzkum čmeláků (Bombinae) a návrh opatření v navrhované PR Smrk (včetně rozšíření). Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Strnad luční (Milliaria calandra) na Valašsku. Závěrečná zpráva projektu č.251203 v rámci programu Ptáci zemědělské krajiny. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p.R, 6p. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Jůzová, B., Krupa, M. (2006): Přírodě blízké hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů (tetřev hlušec a jeřábek lesní) jako předmětů ochrany v Ptačí oblasti Beskydy. Studie, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupa, M. (2007): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica) a Gentianella ciliata se zaměřením na čmeláky. Zpráva za rok 2007 v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie (UNDP-GEF 2255/1705), 24p.

Jůzová, B., Krupa, M. (2008): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica). Zpráva za rok 2008 v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie (UNDP-GEF 2255/1705), 12p.

 K

Kačalová, J. (2016): Gutské peklo, nebo ráj? In: Třinecký / Trzyniecki / HUTNÍK , 29. 6. 2016.

Kadrnál, L. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter v PR Kanada za rok 2004, 4 s. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kaláb, J. (2000): Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky. - In: Klapelkiana, 2000, č. 36.

Kaláb, J. (2005): Inventarizační průzkum z oboru entomologie. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Kalousová, Š. (2009): Mapování obojživelníků v NPP Skalická Morávka, Závěrečná zpráva projektu č. 120942, Dep. ČSOP ÚVR.

Kalousová, Š. (2009): Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy – část Calamagrostis pseudophragmites. Dílčí zpráva o realizaci. Dep. MSK

Kalousová, Š., Krupa, M. (2009): Ornitologické zajímavosti v povodí Morávky. Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 46-55.

Kandrnál, L. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter (Cerambycidae, Carabidae, Buprestidae, Meloidae) za rok 2004. Přírodní rezervace Kolébky. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kaplan et al. (2016): Distribution of Asplenium scolopendrium in the Czech Republic. Preslia 88: 459–544.

Kasina, J. & Kuklová, M. (2011): Tetřevi, kteří neznají hranic. In: Myslivost 7/2011, s. 54.

Kašpar, T. (1999): Inventarizační průzkum savců na mokřadních lokalitách. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Kašpárek, M., Hradský, B. (1971): Zpráva o výsledku geologického průzkumu ložiska vypálených jílů u Medlovic. – Ms., Geofond, Praha.

Kašparová, M. (1991): Choryňská stráž - zajímavá botanická lokalita. Zpravodaj OVM Vsetín: 25-32.

Kerouš, K. (1998): Obratlovci. Přírodní park Pašovická vrchovina, Inventarizační průzkum a hodnocení.- Ms., depon in KrÚ Zlínského kraje, 43 pp.

Kerouš, K. (2000): Vertebrata – Obratlovci. Přírodní park Chřiby.- Ms., depon in KrÚ Zlínského kraje, 65 pp.

Kežlínek, Z. (2006): Nová lokalita Ophrys apifera na okraji Ždánického lesa. - Roezliana, Brno, 36: 56.

Kilián, Z. et Krkavec, F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. – Přírod. Čas. Slez., Opava, 23: 325-240.

Kirchner, K. (1981): Příspěvek k poznání sufoze v Hostýnských vrších (východní Morava). - Zprávy GÚ ČSAV, Brno, 18s. 126-133.

Kirchner, K. (1987): Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína. - Sborník prací, Geografický ústav ČSAV, Brno, 14: 135-143.

Kirchner, K. (1991): Čertovy skály u Lidečka. Veronica 5/3: 35-36, Brno.

Kirchner, K. (1991): Významné skalní útvary ve východní části Vizovické vrchoviny. Ochrana přírody, 47: 236-238, Praha.

Kirchner, K. (1995): Geologické a geomorfologické hodnocení lokality Kobylská ve Vsetínských vrších. Ms, 7 s. Inventarizační zpráva. Dep. in: KrÚ Zlín.

Kirchner, K., Krejčí, O. (1996); Geologická a geomorfologická inventarizace významných skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. - Depon. in AOPK ČR.

Kirchner, K., Krejčí, O. (1996): Významné lokality okresu Vsetín. Geologická a geomorfologická inventarizace. – MS, průzkumová zpráva I. MS RŽP. Vsetín.

Kirchner, K., Krejčí, O. (1997): Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska. - Zpravodaj OVM Vsetín, 1997: 29-32.

Kirchner, K., Krejčí, O. (2000): Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy). Současný stav geomorfologických výzkumů, Ostravská univerzita Ostrava, s 11-13.

Kirchner, K., Krejčí, O. & Roupec, P. (1995): Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši. Brno 1996.

Kirchner, K., Řehák, Z. (1995): K zimování netopýrů v podzemních prostorech v okolí Vsetína. - Speleo (Praha), 19: 33-35.

Kirschner J., Štěpánek J. (1998): A monograph Taraxacum sec. Palustria. – Průhonice, 281 pp.

Kirschnerová L., Kirschner J. (2003): Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.

Kment, P. & Malenovský, I. (2004): Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha et Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 78.

Kment, P. & Malenovský, I. (2004): Polokřídlý hmyz (Hemiptera): ploštice (Heteroptera) a křísi (Auchenorrhyncha). - In: Mládek, J., Tajovský, K. & Hejduk, S. (eds) (2004): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Průběžná zpráva k projektu VaV/620/11/03 za rok 2004, Olomouc, s. 133-144.

Kneblová - Vodičková, V. (1966): Paleobotanický výzkum rašeliniště v Beskydech. Věst. Ústř. Úst. geol., 41 (4): 271-278. 

Knot, M. (2013): Fluviální tvary a procesy v korytě Olšavy na území PP Olšava. Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Knotková, M. (2009): Významné krajinné prvky Uherskobrodska. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce: Knotek, J.

Knollová, I. (2004): Botanický a fytocenologický průzkum navrhované PP Loučka pod Bukovinou - Ms., vyhotoveno pro ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Knollová, I. (2004): Změny luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů (1969-2002). Příroda, Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny. ISSN 12111-3603, 2004, vol.  21, no. 2004, s. 209-218.

Koblížek J. (1976): Zajímavý výskyt ostřice hubené – Carex strigosa Huds. na severní Moravě.– Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 11: 49.

Kočárek, P. (2008): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea v PR Nová hora v CHKO Bílé Karpaty. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kočárek P., Holuša J. (2004): Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. ISBN 80-903329-1-9.

Kočárek, P. & Holuša J. (2005): Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých. Živa 2005 (5): 222.

Kočárek, P. & Holuša, J. (2006): Faunistic records from the Czech Republic – 210. Orthoptera: Tettigoniidae. Klapalekiana 42: 331.

Kočárek, P. & Holuša, J. (2006): Kobylka Isophya pienensis (Orthoptera: Ensifera) zjištěna v České republice, p. 99-100. In: Bryja,J. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006, Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno, 268 pp.

Kočárek P. & Roháčová M. (2001): Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 67-74.    

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický NPR Kněhyně - Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, pod Radhoštěm.

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický PP Skálí. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický PP Smradlavá. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický PP Vachalka. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M. (2003): Botanický inventarizační průzkum PP Pod Juráškou. Rezervační kniha PP Pod Juráškou. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Kočí, M. (2003): Botanický inventarizační průzkum PR V Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M. (2004): Botanický inventarizační průzkum NPR Mionší. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kočí, M. (2007): Změny ve složení bylinného patra lesní vegetace v oboře Radějov. – Ms. depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí, M. (2015): Fytocenologická studie vybraných ohrožených druhů rostlin karpatských toků. Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků. Ms., záv. zpr., depon. in: ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M., Němcová, J., Kočí – Ehrenbergová, K., Barták, R. (2001): Ekologická studie Bučacího potoka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočvara, R. (2007): Zoologický průzkum v NPP Chropyňský rybník (batrachologický, herpetologický, ornitologický, mamaliologický). - Ms., depon. in AOPK ČR.

Kodym, O. & Roth, Z. (1946): Křídové vrstvy v podloží paleogénního flyše na Moravě. - Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ., 21, 70-78. Praha.

Kofránek, D., Schneider, J. (2001): Plán péče pro PR Holý kopec. AOPK ČR, středisko Brno.

Kohout, M. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o rezervace východní části Beskydského regionu. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Kohoutová, I. (2000): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 109-114, Brno.

Koleček, J. (2003): Avifauna Stříteže nad Bečvou a blízkého okolí 1996–2003. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Koleček, J. & Fusek, L. (2003): Sledování výskytu vážek (Odonata) v povodí Rožnovské Bečvy v letech 2001–2003. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Koleček, J. (2010): První nález vážky běloústé (Leucorrhinia albifrons) v okrese Vsetín (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 97–98, ISSN: 1804-2732.

Koloničný L. & Stanovský J. (2005): Doplněk k fauně střevlíkovitých a nosatcovitých brouků (Coleoptera: Carabidae, Curculionidae) břehů řeky Morávky u Frýdeku-Místku. - Práce a studie Muzea Beskyd 15: 99-102. 

Konupka, P. (2008): Vzácné druhy bylin v údolí říčky Černá Ostravice. Závěrečná zpráva projektu č. 53020208 v rámci programu Ohrožené druhy bylin v lese. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R., 25 s. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Konupka, P. (2008): Přehled lokalit vhodných z pohledu OP pro jízdy terénních motorových vozidel. Studie AOPK ČR. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R., 95s. Dep. AOPK ČR, msc.

Konupka, P. (2008): Mapování lesních mokřadů na jižních svazích Veřovických vrchů. Závěrečná zpráva projektu č. 51075307 v rámci programu Ohrožené druhy bylin v lese. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R., 29s. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Konupka, P., 2009: Dopad projektových činností na životní prostředí (monitoring vlivu použití
herbicidu Roundup Biaktiv na vodu a půdu). Studie v rámci projektu „Likvidace křídlatky v
povodí Odry – I. etapa“, OPŽP. 32s. Dep. SFŽP ČR, msc.

Konupka, P., 2009: Tvorba databáze floristických dat na území CHKO Beskydy. Dílčí zpráva o
realizaci. Dep. MSK, msc.

Konvička, O. (2004): Tesaříci Valašského království. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 81.

Konvička, O. (2010): Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 100, ISSN: 1804-2732.

Konvička, O. (2010): Nové lokality druhů Polysarcus denticauda Orthoptera: Tettigoniidae) a Stethophyma grossum (Orthoptera: Acrididae) na Moravě (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 99, ISSN: 1804-2732.

Konvička, O. (2010): Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká
republika). Acta Carp. Occ., 1: 3–12, ISSN: 1804-2732.

Konvička, O. (2013): Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Mazák z oboru saproxyličtí brouci. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Konvička, M. & Beneš, J. (2004): Inventarizační průzkum zoologie - denní motýli (Lepidoptera) NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR. 

Konvička, M. & Beneš, J. (2005): Inventarizační průzkum PR Sovince z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Entomologický ústav AVČR, České Budějovice. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín. 

Konvička, M., Beneš, J. & Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Konvička, M., Čížek, L. & Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagitaria Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc.

Konvičný, M. (2008): Analýza podmínek přirozené obnovy buku v ochranném pásmu NPR Kněhyně-Čertův mlýn. Bakalášská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. Vedoucí práce: Doc. Ing. J. Peňáz, CSc.

Kopecká V., Vasilová D. [eds.] (2002): Seznam zvláště chráněných území ČR k 31. 12. 2001. AOPK ČR, Praha, 500 s.

Kopeček, F. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ Kanada za rok 2004, ZO ČSOP Scilla Vlčnov, 66 s. Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ (NRBC) Kolébky za rok 2004. ZO ČSOP Scilla Vlčnov. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Babí hora za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Grefty za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ Kobylí hlava za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Koukolky za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Olšava za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2007): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Litenčická cihelna. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2008): Revize výskytu druhů motýlů, jejichž stanoviště jsou předmětem ochrany v rámci systému NATURA 2000 a druhů, které jsou chráněny zákonem 114/1995 Sb., na lokalitě Stráně u Popovic v k. ú. Popovice a Hradčovice. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2008): Revize výskytu druhů motýlů, jejichž stanoviště jsou předmětem ochrany v rámci systému NATURA 2000 a druhů, které jsou chráněny zákonem 114/1995 Sb., na lokalitě Údolí u Javorovce v k. ú. Javorovec. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2011): Monitoring ploch s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax) na vybraných zájmových plochách evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji od roku 2009 do roku 2011. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Kopřiva, J., Žampach M., Kutálek J. (1999): Chráněná území okresu Vyškov. OkÚ Vyškov – referát životního prostředí, Vyškov, 31 s.

Košulič, O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62: 991-1005.

Kotlaba, F. (1987): Inventarizační průzkum Mykologie (Travný potok). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kotlaba, F., Pouzar, Z. (1981): Pórnatka pomerančová - Auriporia aurulenta - nová chorošovitá houba v Československu. Časopis České mykologické společnosti, 39: 36 – 38.

Koubková, T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích - Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph. D.

Koutecká, V. (1997): Fytocenologický průzkum MZCHÚ „U Vaňků“. - MS, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Koutecká, V. (2003): Změny vegetace v části nivy Odry u Ostravy (lesní a luční společenstva) vlivem povodně v červenci 1997. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 117-122.

Koutecký, P., Popelářová, M., Lustyk, P., Dančák, M., Tkačíková, J. et Hlisnikovský, D. [eds.] (2008): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl. 2009/1: 1-106, 2009.

Kovanda J., Smolíková L.,  Fejfar O. (1982): Erforschung des Basalteils einer pleisrozanen Schichtenfloge am Hang der Kurovice-Klippe (Mittelmahren). - Anropozoikum, 14, 29-55. Praha.

Kovařík, J. (1983): Chráněné naleziště Zubří. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Kovaříková, T. (1987): Inventarizační průzkum botanický nCHPV Kudlačena. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Komzák, P., Kroča, J. & Bojková, J. (2006): Faunisticky zajímavé nálezy chrosíků (Insecta: Trichoptera) Moravskoslezských Beskyd, Časopis Slezského Muzea v Opavě: 73 – 76.

Kozmáková, O. (2007): Květilkovití - Anthomyiidae (Diptera, Brachycera) PP Mechnáčky, PR Nová hora, PP Záhumenice a okolí vrchu Vyškovec v CHKO Bílé Karpaty. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Krčma, M. (1993-95): Změny ve vegetaci PP Stonáč v důsledku deficitu vody.

Krejcárek, V. (1962): Průzkum SPR Bralová u Střílek. Zprávy kraj. vlast. ústavu v Gottwaldově; 1962, str. 38-39.

Krejcárek, L. (2001): Průzkum lesní rezervace Čerňava - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 187.

Krejčí, O. et al. (1990): Základní geologická mapa a Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 list 35-121 Bánov. – MS, Archiv ČGS Praha.

Krejčí, O., Adamová, M., Bubík, M., Přichystal, M., Stráník, Z. (1994): Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše. - Geologický výzkum Mor. Slez. v r. 1993: 21-23, Brno.

Krepčíková, H. (1986): Inventarizační průzkum geologicko-geomorfologický CHPV Komínky. - Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, AOPK ČR.

Krestová, M. (2014): Pestrý svět květnatých luk a pastvin - přírodní rezervace Losový. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2014, s. 8-9.

Krist, V. (1934): Šafrány Československé republiky. Příroda, 27: 206, 231 - 233.

Krkavec F., Baudyš E. (1955): Příspěvek k poznání květeny Štramberska. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 16: 76-81.

Krobot, J. (2011): Dokumentace hydrotermálních mineralizací v bělokarpatské jednotce magurského flyše (Vnější západní Karpaty). - Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.

Kroča, J. (2002): Hydrobiologický průzkum řeky Morávky se zaměřením na makrozoobentos. - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 79 s.

Kroča, J. (2003): PR Mazácký Grúnik (včetně navrhovaného rozšíření) – hydrobiologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové diverzity. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): Hydrobiologické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): Hydrobiologická charakteristika lokality Malý Smrk, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): Hydrobiologická charakteristika připravované PR Smrk, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): PR Bučací potok – hydrobiologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové diverzity, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický inventarizační průzkum nPP Satina. – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický průzkum horního toku řeky Satina. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru Hydrobiologie. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kropáč, K., Dolníček, Z., Janál, J. (2004): Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 11, 24-27. Brno.

Kropáč K., Dolníček Z. & Janál J. (2004): Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy). Geologický výzkum na Moravě a ve Slezsku 11/2004.

Krpeš, V. (2000): Dlouhodobý výzkum růstu smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v nepříznivých podmínkách horského klimatu Beskyd (A contribution to the research into the growth of the Spruce Picea abies (L.) KARST. in the unfavourable conditions of the Beskydy Mts. Climate). - Acta Fac. Rer. Univ. Ostraviensis 142, Biologica-Ecologica, 6-7:17-44.

Krpeš, V. (2001): Výzkum inhibice růstu smrku ztepilého Picea abies (L.)KARST. v oblasti Beskyd (Research of the inhibition of the Norvegian Spruce Picea abies (L.) KARST. within the Beskydy Moutains Region). - Acta Fac. Rer. Univ. Ostraviensis 200, Biologica-Ecologica, 8:45-52.

Krupa, M. (1995): Amatérský chov čmeláků. Zpravodaj OVM Vsetín, 1995, Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně, p. 31-33.

Krupa, M. (2004): Čmeláci (Bombinae) Valašska. Závěrečná zpráva projektu č.140304 v rámci programu BOMBUS. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R, 11 p.

Krupa, M., 2006: Závěrečná zpráva mapování čmeláků v zemědělské krajině v CHKO Beskydy. Rožnov p. R., 10 p. Dep. Správa CHKO Beskydy, msc.

Krupa, M. (2009): Zimování ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v údolí Rožnovské Bečvy. Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 56-59.

Krupa, M. (2009): Výskyt výra velkého (Bubo bubo) v údolí Rožnovské Bečvy. Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 102-103.

Krupa, M. (2009): Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy. Dep. MSK, msc.

Krupa, M. (2011): Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy. Závěrečná zpráva v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 26 pp.

Krupa, M. et Jůzová, B. (2007): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica) a Gentianella ciliata se zaměřením na čmeláky. – Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 24 s. + přílohy.

Krupičková (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Makovica. Uherské Hradiště.

Krupičková (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Maršava. Uherské Hradiště.

Krupičková (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Břestecká skalka. Uherské Hradiště.

Krupičková (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Nádavky. Uherské Hradiště.

Krupičková, Zábranská (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Koukolky. Uherské Hradiště.

Krupová, B. (2015): Louka, kde se prý utopil vůz i s koňmi (nPP Filůvka). In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2015, s. 7.

Krupová, B. (2016): Vyšní Lhoty – obec, kde divočí řeka. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2016, s. 16. 

Křenek, D. (2003): Inventarizační ornitologický průzkum v území 1. zóny Lysé hory. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Inventarizační ornitologický průzkum v území PR Travný potok. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Ornitologické zhodnocení inventarizačního PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): PR Bučací potok - ornitologický inventarizační průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Ornitologický inventarizační průzkum masivu Smrku – území navržených a stávajících PR (Malý Smrk) s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Ornitologický inventarizační průzkum masivu Smrku – území navržených a stávajících PR (Smrk, Studenčany) s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Vzácné druhy ptáků na Lysé hoře. Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 1/2003, s. 7.

Křenek, D. (2003): Zhodnocení inventarizačního ornitologického průzkumu v NPR Mazák. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Zhodnocení ornitologického inventarizačního průzkumu v ZCHÚ V Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Radhošť. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2006): Inventarizační průzkum PR Čerňavina Ornitologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2006): Inventarizační průzkum ornitologie – PR Velký Polom. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2006): Studie - Vymezení jádrových území a navržení přírodě blízkého hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů jako předmětů ochrany v ptačích oblastech Horní Vsacko a Beskydy. Arion - Sdružení přírodovědců a ochránců přírody.

Křenek, D. (2007): Mapování ptáků v zemědělské krajině CHKO Beskydy, v k. ú. Zděchov, Huslenky a Halenkov. Závěrečná zpráva v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 19 pp + přílohy.

Křenek, D. (2008): Zprávy z monitoringu ptáků v Ptačí oblasti Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2009): Zhodnocení dosavadního ornitologického průzkumu v navrhovaném MZCHÚ Ropice. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2009): Zprávy z monitoringu ptáků v Ptačí oblasti Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D., Czerneková, B. (2005): Inventarizační botanický průzkum v PR Halvovský potok. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Křenek, D. & Czernerová, B. (2005): Inventarizační průzkum NPR Radhošť, Ornitologie. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. & Krupa, M. (2003): Ornitologické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. & Pavelka, J. (2013): Vymezení nových maloplošně chráněných území v Ptačí oblasti Horní Vsacko a zhodnocení významu klíčových lesních porostů a komplexů pro předmětné a zvláště chráněné druhy ptáků. ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko, Valašská Bystřice. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D., Šerek, J. & Šerek, M. (2012): Ornitologický průzkum navrhované PR Poledňana II a III. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křístek, J. (1985): Hmyz a pavoukovci ve smrkových porostech LZ Ostravice pod vlivem imisí. Záv. zpr. VÚ VI–6–4.

Křížek, M. (1999): Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších. Geografie – Sborník české geografické společnosti, 104, č. 3, Česká geografická společnost, Praha, s. 201–208.

Křížek, M. (2002): Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny. - In: Kirchner, K., Roštínský, P. (eds.): Geomorfologický sborník 1. Příspěvky z mezinárodního semináře: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002, 10.-11. 6. v Brně. MU Brno, Přírodovědecká fakulta, s. 71-76. ISBN 80-2102974-9.

Křížek, M. (2003): Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině. - In: Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2003, roč. 108, č. 4, s. 261-276. ISSN 1212-0014.

Křížek, M. (2003): Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (East Moravia, the Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae - Geographica, Supplementum. 2003, 35, s. 239-245. ISSN 0300-5402, ISBN 80-246-0596-1

Křížek, M. (2003): Morfostruktury a neotektonika Rusavské hornatiny. - In: Engel, Z., Kalvoda, J. (eds.): Sborník - Dynamická a evoluční geomorfologie; résumé příspěvků semináře Výzkumného centra dynamiky Země. 1. vydání. Praha: Výzkumné centrum dynamiky Země a Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK Praha, 2003, s. 16-19.

Křížek, M. (2003): Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny. - In: Mentlík, P. (ed.): Geomorfologický sborník 2. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 2003, 22. - 23. 4. 2003, Nečtiny, KGE ZČU Plzeň, s. 233-239. ISBN 80-7082-946-X. 

Křížek, M. (2003): Tajemství Radhoště. - Geografické rozhledy. 2003, roč. 12, č.3, s. 76-77. ISSN 1210-3004.

Křížek, M. (2003): The Pleistocene and the Holocene formation of rocks in the Rusavská hornatina Mts. (in the Outer Western /flysh/ Carpathians in Moravia Czech Republic). Geomorphologia Slovaca. 2003, Vol. 3, No.1, s. 44. ISSN 1335-9541.

Křížek, M. (2003): The Pleistocene and the Holocene rock formations in the Rusavská hornatina Mts. in the Outer Western (Flysh) Carpathians in Moravia (Czech republic). Geomorphologia Slovaca. 2003, Vol. 3, No. 2, s. 38-45. ISSN 1335-9541.

Křížek, M. (2004): Hostýn a Hostýnské vrchy. - Geografické rozhledy 2004, roč. 13, č.5, s. 132-133. ISSN 1210-3004.

Křížek, M. (2005): Morfostruktury a morfoskulptury Rusavské hornatiny. Disertační práce. Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK. 211 s.

Křížek, M. (2005): The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XXXVI, Nakladatelství Karolinum, Praha, s. 99-109. ISSN 0300-5402, ISBN 80-246-0596-1.

Křížek, M., Létal A. (2000): Výskyt skalních tvarů v Rusavské hornatině. - In: Sborník abstrakt z konference „Reliéf a krajina“ konané dne 27. září 2000 v Brně na katedře geografie Pedagogické fakulty MU, Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno.

Křoupalová V. (2006): Distribuce makrozoobentosu a stanovištní preference na pěnovcových prameništích. - Bakalářská práce, dep. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph. D.

Křoupalová, V. (2008): Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michal Horsák.

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jr., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, 927 s.

Kubešová, S., Tkačíková, J. & Dančák, J. (2009): Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. Bryonora 44 (2009): 13-20.

Kubíková J., Hadinec J., Hrouda L. & Kučera T. (1991): Zhodnocení stavu vegetace a flóry ve vybraných chráněných územích CHKO Bílé Karpaty a jejich management. – Ms., 48 p., závěr. zpráva, depon. in: AOPK ČR.

Kubíková, J., Hadinec, J., Hrouda, L. & Kučera, T. (1993): Zpráva o výsledcích výzkumu krajinného komplexu Přední louky“ v CHKO Bílé Karpaty. – Ms., 22 p.

Kuboň, M. (1976): Příspěvek k poznání čeledi Carabidae v Moravskoslezských Beskydech. Podbeskydí. Metodický zpravodaj vlastivědného útvaru ve Frýdku-Místku, 1–13.

Kubová, V. (1994): Potenciální eroze v povodí Mohelnice a Čeladénky v Moravskoslezkých Beskydách.  - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Kubová, N. (2006): Mapování výskytu pijavic (Hirudinea) v ČR se zaměřením na tekoucí vody. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F.,  Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty", Bratislava.

Kučera, J. [ed.] (2005): Zajímavé bryofloristické nálezy VI (Interesting bryofloristic records, VI). – Bryonora, Praha, 36: 28.

Kučera, T. (1998): Závěrečná zpráva k projektu „Revize vybraných území databáze CORINE-biotopy ČR z hlediska fytocenologie“. – 42 p., Ms., závěr. zpráva projektu, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Kučerová, A., Kučera, T., Hájek, M. & Rybníček, K. (2001): Rašelinné lesy. In: Chytrý, Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 223-230. 

Kučírek, L. (1972): Inventarizační průzkum SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kučírek, L. (1999): Lesnické zhodnocení území U Vaňků. - Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kudělová, J. (1998): Příspěvek k poznání flóry Slezských Beskyd a jejich podhůří (Česká republika). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 233-244.

Kudělová, J. (2001): Výskyt Cypripedium calceolus L. v okolí Třince (Slezsko). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50 (Supl.): 40-41.

Kula, E. (2009): Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd. Pilotní projekt pro grantovou agenturu NAZV, 28 s.

Kula, E. & Vysoký, V. (2003): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kulková, P., Kelarová J., Schneider, J. (2011): Plán péče pro přírodní památku Ondřejovsko na období 2012-2021. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kunc, L. & Bartošová, D. (2005): Patří velké šelmy do Beskyd? In: Živa 1/2005: 37-40.

Kundratová, E. (2017): Přírodní poměry a flóra lomů v Bílých Karpatech. - Bakalářská práce. Masarykova unierzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Kunstovský, P. (1967): Hořec Kochův v Beskydech. Ochrana přírody XXII. 8:123 – 124.

Kunstovský, P. (1968): Druhá lokalita Gentiana kochiana PERR. et SONG. v ČSSR (Údolí Satiny v Moravskoslezských Beskydech). Preslia 40: 102 – 103.

Kupka, J. (2001): Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) v přírodní rezervaci Velké doly. Těšínsko – Časopis muzea Těšínska, 44 (2): 30-31.

Kupka, J. (2006): Inventarizační průzkum malakozoologie a herpetologie – PR Velký Polom. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2006): Inventarizační průzkum v PR Čerňavina z oboru malakozoologie a herpetologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kupka, J. (2006): Měkkýši PR Velké Doly u Českého Těšína (Slezsko, Česká republika)  – In: Malacologica Bohemoslovaca, 5: 42–45. [online]. 2006-09-01 [cit. 2006-12-04]. Dostupné z <http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Kupka2.pdf>

Kupka, J. (2007): Inventarizační malakozoologický průzkum PR Travný. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 38–45. ISSN 1336-6939.

Kupka, J. (2009): Výsledky orientačního malakozoologického průzkumu na území navrhované přírodní rezervace Ropice. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2012): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – lventarizační průzkumy. Inventarizační průzkum NPR Mazák z oboru malakozoologie. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2013): Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]. – Malacologica Bohemo-slovaca, 12: 17–25. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 27-Jan-2016.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) NPR Mazák s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) PR Bučací potok s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPR Malý Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPR Studenčany s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) PR V Podolánkách s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) rozšířené PR Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Lepidopterologické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2004): Faunistický inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPP Losový, CHKO Beskydy. Ms. dep. in S CHKO Beskydy.

Kuras, T., Beneš, J. (1996): Nález zelenáčka Adscita notata (Zeller, 1874) a vřetenušky Zygaena brizae (Esper, 1800) na severní Moravě (Lepidoptera: Zygaenidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45, 287-288.

Kuras, T., Beneš, J., Čelechovský, A., Vrabec, V., Konvička, M. (2000): Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in North Moravia: review of present and past distribution, proposal for conservation. Klapalekiana 36: 93-112.

Kuras, T. & Sitek, J. (2007): Motýli (Lepidoptera) valašských pastvin a návrh managementu na příkladu lokality Losový (CHKO Beskydy). Práce a studie Muzea Beskyd 19: 151-170.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu (Mionší). - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu v NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu prováděném v roce 1974 v CHÚ ČSR. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuthan, J. (1990): Mykoflóra SPR Salajka v Moravskoslezských Beskydech. In: Kuthan, J. a Kotlaba, E. (eds.), 1990: Výzkum a ochrana v přírodních rezervacích. Sborník referátů ČSVSM, Praha.

Kutílková, P. (2009): Botanický inventarizační průzkum v PP Domorazské louky. Dílčí zpráva o realizaci. Dep. MSK, msc.

Kutílková, P. (2010): Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé, Studie proveditelnosti. ČSOP Salamandr.

Kutílková, P. & Myslikovjan, T. (2010): Přírodní rezervace Gutské peklo. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2010, s. 8-9.

Kuželová, I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů (Forest vegetation of Hostýnské vrchy Mts.). - Ms., Depon. in Katedra Botaniky, PřF MU Brno.

Kuželová, I. (2002): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 129-144.

Kuželová, I. (2002): Závěrečná zpráva terénního průzkumu PP Na Jančích. - Studie. Depon. in ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Kuželová, I. (2003): Hostýnské vrchy - fádní karpatské pohoří?. Živa - časopis pro biologickou práci. ISSN 0044-4812, 2003/3: 118-120.

Kuželová, I. et Knoll, A. (2004): Gentianella amarella ssp. amarella v Hostýnských vrších. (Gentianella amarella ssp. amarella in the Hostýnské vrchy Mts.) - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 39: 217-219.

Kyslingrová, D. (1995): Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách. Zpravodaj OVM Vsetín: 24 - 25.

Kyslingrová, D. (1993 - 1998): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných ZCHÚ v jižní části okresu Vsetín (lokality Hrádek u Študlova, Střelná, Sucháčkovy paseky, Lačnov, Smolinka, Prlov I, II a III, Trubiska, Meandry Senice). Ms. Dep. in: KrÚ Zlín.

 L

Lacina, D. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje, část 9 – Biotopové lokality – kontinentální biogeografická oblast – Hlucko a Uherskobrodsko, EVL Kobylí hlava CZ0722201.

Lacina, D. (2011): Plán péče o přírodní památku Čerťák na období 2012 - 2021. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní rezervaci Klenov na období 2014 - 2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Křížový na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Lúčky - Roveňky na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Vršky - Díly na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní památku Jasenice na období 2014 - 2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní rezervaci Halvovský potok na období 2014 - 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014 - 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2014): Plán péče o přírodní památku Louky pod Štípou na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2017): Plán péče o přírodní památku Čertovy skály na období 2018 – 2026. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. a kol. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Kněžpolský les na období 2012 – 2021. Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku U Vaňků na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Láska, R. & Urbánek, F. (1996): Druhý příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků z Uherského Brodu a okolí (Coleoptera, Carabidae). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 1: 63-65.

Láznička V. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Na Jančích. - KS SPPOP v Brně. Depon. in KrÚ Zlín, AOPK ČR Brno, MěÚ OŽP Bystřice pod Hostýnem.

Láznička, V. (1989): Státní přírodní rezervace Chropyňský rybník. Ochrana zoogenofondu v jihomoravském kraji, Sborník referátů, Brno.

Láznička, V., Smejkalová, E. (1991): Chráněná území okresu Kroměříž. - Veronica 5: 40-42.

Lederer J. (2001): Výskyt vzácných hub (Macromycetes) v Hukvaldské oboře (Podbeskydská pahorkatina). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 173-178. 

Lehký, J. (2003): 50 nejkrásnějších míst v Česku: Pulčínské skály. - Lidové noviny, 22. 7. 2003.

Lehký, J. (2016): NPR Salajka – pralesní laboratoř Beskyd. In: Ochrana přírody 4/2016.

Lehký, J. (2016): Pulčínské skály – 50 let ochrany a péče. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2016, s. 12.

Letovská, V. (2016): Zánik Miliových luk. Středoškolská odborná činnost, obor SOČ: 4 Biologie. Purkyňovo gymnázium, Strážnice.

Lička, D. (1999): Hodnocení stavu lesního ekosystému (PR Travný potok). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Lička, D. (2002): Význam tlejícího dřeva v podmínkách NPR Kněhyně-Čertův mlýn. Diplomová práce, MZLU Brno.

Lipner, T. (2008): Vegetace lesů NPR Kútky u Radějova: vliv pastvy daňků. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Losík, J. (2012): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru mammaliologie – zemní savci. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Losík, J. & Dostalík, S. (2014): Plán péče o přírodní památku Jezero na období 2015-2024. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Losík, J. & Dostalík, S. (2016): Plán péče o Přírodní památku Horky na období 2016 – 2025. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Losík, J. & Háková A. (2014): Plán péče o Přírodní památku Bohuslavické stráně na období 2015-2024. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lovecká, J. (2011): Svahové pochody v přírodním parku Chřiby a biotopy sesuvných území. - Diplomová práce, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Ložek, V. (1954): Měkkýši pralesní rezervace Mionší u Jablunkova.  –  Ochrana přírody, 9/1: 23–24.

Ložek, V. ( 1954): Návrh na zřízení reservace Obřany v Hostýnských horách. - Ochrana přírody 8(6), s.  132-133.

Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. – Dokořán, Praha.

Lučan R. (2000): Netopýři Hostýnských vrchů. - ČESON. Vespertilio 4: 111-116.

Lučan R., Svačina T. (2001): Přehled zimovišť netopýrů v Hostýnských vrších a jejich předhůří. - ČESON. Vespertilio 5: 173-174.

Lustyk, P. (1995): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Jezero. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. (1997): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Sovince. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín.

Lustyk, P. (1998): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Moravanské louky, k. ú. Moravany. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Lustyk, P. (1998): Plán péče na období 2000-2004 pro území přírodní památky Jezero. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. (2004): Plán péče pro PP Jezero na období 2005 – 2014. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. (2012): Inventarizační průzkum PP Bohuslavické stráně. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. a kol. (2000): Inventarizační průzkum botanický NPR Javořina. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Luxová, K. (1999): Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.) v Beskydech – současný stav a dynamika populací a návrhy managementu. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Luža, Z. (1998): Čertovy skály u Lidečka. Časopis Montana 4/98, Brno.

 M

Maceček, M. (1982): Kvantitativní analýza ornitocenózy parku Lešná a pralesa Razula. Ms. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Maceček, M. (1984): Kvantitativní analýza ornitocenózy jedlobukového pralesa Razula ve hnízdním období 1981 a 1982. Ms, 24 s. Soutěžní práce SVOČ, Pedagogická fakulta v Ostravě.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Maděra, P., Úradníček, L. (2000): Pomozte nám hledat největší stromy. - In: Lesnická práce [online]. 1/2000 [cit. 2008-02-24]. Dostupné z <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1694/145/>. 

Machač, O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 101, ISSN: 1804-2732.

Mácha, S. (1985): Zpráva o výsledku malakozoologického výzkumu na území CHKO Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Mácha, S. (1987): Zpráva o výsledku malakozoologického průzkumu (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Mácha, S. (1987): Zpráva o výsledku malakozoologického výzkumu na území CHKO Beskydy (na základě výjimky udělené Ministerstvem kultury ČSR ze dne 9. 10. 1985 pod číslem 14.135/85-VI/2), Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Máchová, L. (2003): Bryologická studie údolí potoka Řečice (Moravskoslezské Beskydy). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 35-54

Majkus, Z. (2003): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 99-110.

Majkus, Z. (2003): Zpráva o výzkumu arachnofauny lesního společenstva Trojačka (sběrné období 2001 - 2002). Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Majkus, Z. (2003): Zpráva o výzkumu arachnofauny PR Smrk (CHKO Beskydy). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Majkus, Z. (2005): Závěrečná zpráva inventarizačního arachnologického výzkumu 3 chráněných území Přírodního parku Prakšická vrchovina: PP Terasy-Vinohradné, PR Vrchové-Chrástě, PR Rovná hora. - Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Majkus, Z. (2007): Závěrečná zpráva inventarizačního arachnologického výzkumu PP Lázeňský mokřad. - Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje, 8 pp.

Malec, B. (2007): Přírodní poměry lokality Bučník v CHKO Bílé Karpaty. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geologie a pedologie, Vedoucí práce doc. Ing. S. Jelínek, CSc.

Malenovský, I., Kment, P. & Konvička, O. [eds] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Malina, P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Malíček, J. & Vondrák, J. (2012): Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. - Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1–2): 1–11.

Malík, V. (1999): Nález nové silné populace Potentilla micrantha DC. v Bílých Karpatech. - Příroda, Praha, 15: 121-122.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Mana, V. (2003): Skalická Morávka - ohrožený říční fenomén pod Lysou horou. In: Ochrana přírody. Roč. 58, č. 5 (2003), s. 156.

Marková, H., Lebloch B. & Kuras T. (2004): Vyhyne modrásek černoskvrnný na Valašsku? - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 91.

Maršáková-Němejcová, Mihálik, Š. a kol. (1997): Národní parky, rezervace a jiná chráněná území v Československu, Academia Praha

Martináková, H. (2012): Bryobiontní brouci lesního ekosystému přírodní rezervace V Podolánkách. Diplomová práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vedoucí práce RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Martinát, O., Trnčík, P. & Kneifl, M. (2007): Plán péče o Přírodní rezervaci Velký Polom na období 2009 – 2018. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Martinát, O., Trnčík, P. & Kneifl, M. (2009): Plán péče o PR Uplaz navrženou k vyhlášení na období 2009-2018. Prosilva-Servis s.r.o., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Martinát, O., Trnčík, P. & Popelář, P. (2014): Plán péče o Přírodní památku Brodská na období 2015 - 2026. Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Martinát, O., Trnčík, P. & Popelář, P. (2015): Plán péče o Přírodní památku Smradlavá na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Marvan, P., Heteša, J. & Hrdina, V. (2000): Výsledky algologického průzkumu Vsetínska 2000 (zpracované lokality: PP Rákosina ve Stříteži n. B., Mokřad Pod Hájem u Zašové, Mokřad Rybníky u Hrachovce, PP Jasenice zatopený lom, PR Choryňský mokřad, tok Bečvy pod Choryní, Semetínské rybníky). Ms, 40 s. Brno. Dep. in: KrÚ Zlín.

Matějka, P. & Dolný, A. (2004): Analýza populace vážky plavé (Libellula fulva) na důlním kališti v Karviné. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 93.

Matuška, P. (2011): Plán péče o Přírodní rezervaci Horky na období 2011 – 2015. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Mazáč, J. (2016): CROCUS HEUFFELIANUS Herb. – šafrán karpatský / šafran karpatský. Botany.cz [online]. 2016-03-06 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/crocus-heuffelianus/>.

Menčík, E. a kol. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. ÚÚG, Praha, 307 s.

Merta, L. & Rulík, M. (1999): Hydrobiologický průzkum tůní Nedakonického a Kunovického lesa. – Zpráva o provedeném průzkumu. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Mertlik, J. (2008): Druhy rodu Limonium Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae). - Elateridarium 2: 156-171.

Měchová, L. (2012): Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. XCVII (2012): 2, 105–115, ISSN 1211–8796.

Měřínský, Z. (1976): Hradisko Ordějov u Bánova (okr. Uherské Hradiště) a otázka jeho datování. Vlastivědný věstník moravský. 1976, s. 219-221.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod vlokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Pod lázněmi na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Sirnaté lázně na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Slanice pramen na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku U rybníka na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Zelené údolí na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Želechovické paseky na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Miklín, J., Lenart, J. et Pánek, T. (2010): Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd. Acta Musei Beskidensis, 2: 001-005 ISSN 1803-960x

Mikula, J. (2004): Faunisticko-ekologická studie suchozemských stejnonožců (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Mikula, J. & Tuf, I. H. (2004): Suchozemští stejnonožci lesů CHKO Bílé Karpaty. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 28.

Mikyška, R. (1935): Pralesová reservace na Javořině v Bílých Karpatech. - Krásy Našeho Domova, 27: 86-90.

Mládek, J. a kol. (2005): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Závěrečná zpráva z projektu VaV/620/11/03 (2003 – 2005).

Mládek, J., Pavlů, V., Hejcman, M., Gaisler, J. (eds.) 2006: Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha a MŽP ČR.

Mlejnek, R. & Rejl, J. (2015): Zimoviště netopýrů v nekrasových jeskyních. Ochrana přírody 2/2015.

Molitor, Z. (1982): Inventarizační průzkum lesnický (Mazák). Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1983): Inventarizační průzkum lesnický SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1983): Inventarizační průzkum lesnický (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1984): Inventarizační průzkum lesnický SPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1998): Inventarizační průzkum lesnický PP Kladnatá-Grapy. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Polichno – Pod duby z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Rochus z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Údolí okluky z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Újezdecký les z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový), Mott MacDonald Praha, Praha.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru araneologie (pavouci). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Moravec, J. & Gvoždík, V. (2015): Anguis colchica (Nordmann, 1840) - slepýš východní. In: Moravec, J. (ed.): Fauna ČR, Plazi - Reptilia. Academia.

Moravec, J. & Veselý, J. (2010): Inventarizační průzkum ZCHÚ Kněžpolský les z oboru koleopterologie (páchník hnědý). Praha, Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., 13 s.

Moštěk, J. (1992): Návrh na změnu hranic a výměry u státní přírodní rezervace KELČSKÝ JAVORNÍK, okres Kroměříž, 1992.

Moštěk, J. (1992): Obyvatelé periodických vod okresu Kroměříž. 10 pp.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., dep. in KrÚ Zlín.

Moštěk, J. (1993): Plán péče PP Na Jančích na období 1993-2002. - Ms., Depon. in KrÚ Zlín.

Moucha, J. (1952): Poznámka k fauně Lysé hory. Přírodovědný sborník Ostravského kraje, 13.

Mrvík, J. (2002): Jelení jazyk celolistý v Českém krasu? - Živa 3: 117.

Musil, O., Šmiták, J., Vlašín, M. (1985): Inventarizační průzkum PP Bernátka - geologie, geomorfologie, pedologie, lesnictví, botanika, zoologie. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Musiol, P. (1971): Ústup jedle v přírodní rezervaci Mionší. Diplomový úkol. VSZ v Brně, LF.

Müller, J. & Bajer, V. (2010): Plán péče o přírodní rezervaci Zimný potok na období 2011 - 2020. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Műller, J. & Chytil, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Lišková na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Műller, J. & Wolf, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Ondrášovy díry na období 2015 - 2024. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., (2007): Studie historického vývoje lesů v oblasti Lysé hory. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T. (2009): Analýza radiálního růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Národní přírodní rezervaci Salajka. Diplomová práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká.

Myslikovjan, T. (2011): Kobylanka. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti, 3/2011, s. 14.

Myslikovjan, T. (2012): Jak udržet vodu v podmáčených smrčinách? - Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 4/2012, s. 10.

Myslikovjan, T. (2016): Na Jazerách už je zase voda. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2016, s. 14.

Myslikovjan, T., Müller, J., Popelář, P. (2008): Provádění nahodilých těžeb dříví na území vybraných přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem, vybraných 1. zón a navazujících lokalit v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a na zbývajících plochách 1. a 2. zón v Ptačí oblasti Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštem.

Myslikovjan, T. a kol. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Draplavý na období 2015 - 2024. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T. & Valasová, A. (2009): Plán péče o Přírodní rezervaci Lysá hora na období 2011 - 2020, návrh na vyhlášení. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., Valasová, A., Martinát, O. & Trnčík, P. (2010): Plán péče o Přírodní rezervaci Travný na období 2011 – 2020. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., Valasová, A., Martinát, O. & Trnčík, P. (2010): Plán péče o Přírodní rezervaci Travný potok na období 2011 - 2020. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., Valasová, A., Müller, J. & Krestová, M. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Poledňana na období let 2015 – 2024. Návrh na vyhlášení. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 N

Náhlíková, T. (2009): Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Nejezchleb, B. (1982): Možnosti záchrany jedle v SPR Mionší. Diplomová práce. VŠZ v Brně, LF.

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Nekvasil, J. (1990): Hradisko lužické kultury na Holém kopci u Buchlovic. Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 165-195.

Neradilová, I. (2011): Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. - Diplomová práce, FŽP ČZU v Praze, vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D.

Neuhäuslová, Z. (1999): Chráněná krajinná oblast Poodří a její specifičnost z hlediska geobotanického. – Poodří, Ostrava, s. 36-40.

Neuschlová, Š. (1970): Chráněné naleziště Zubří. Mezinárodní biologický program IBP-CT. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1980): Rozšíření chráněných a ohrožených druhů v Javorníkách. Ms. Rigorózní práce. Dep. in: Knih. Kat. bot. Přír. Fak. MU, Brno.

Neuschlová, Š. (1982): Státní přírodní rezervace Bečevná. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1982): Státní přírodní rezervace Galovské lúky. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1983): Inventarizační průzkum botanický SPR Dubcová. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Neuschlová, Š. (1983): Inventarizační průzkum botanický Louky pod Klenovem. Depon. in KrÚ Zlín.

Neuschlová, Š. (1999): Flóra Chráněné krajinné oblasti Poodří.– Poodří, Ostrava, s. 28-35.

Němec, J. (1979): Moravské pískovcové skály. - Geologický průzkum, 4/5: 303-305, Praha.  

Němec, V. (2014): Plán péče pro přírodní památku Solisko na období 2015 - 2021. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Nosek J. (1954): Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa I. Návrh metodiky a výsledky výzkumu v reservaci Mjonší v Moravskoslezských Beskydách. NČSAV, Praha, 128 s.  

Novák, F. A. (1954): Přehled československé květeny z hlediska ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody, Praha 1954, díl 2, s. 193-407.

Novák J. & Novák M. (2009): Dvě nové lokality tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) na Moravě – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 29–30. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 17-August-2009.

Novák, J. & Novák, M. (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 24-October-2010.

Novák M. (1993): Potenciální eroze v povodí horní Ostravice. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Novák, Z. (1999): Odborné posouzení návrhu přírodní památky Olšava u Podolí. ČGÚ Brno.

Nováková E. (2006): Přírodní poměry a flóra okolí Mořkova. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Nováková, K. (2010): Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku, Bakalářská práce. Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geografie.

Nováková, P. (2009): Tvorba digitálního modelu terénu pro návrh revitalizace slepého ramene řeky Moravy v k. ú. Staré Město. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií. Vedoucí práce: ing. Tomáš Mikita.

Novosad, S. (1956): Fosilní rozeklání hřbetu Lukšinec u Lysé hory. - Časopis pro mineralogii a pedologii, sv. 1, č. 2: 126-131, Praha.

Novotný, I. a kol. (2011): Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologickolichenologického setkání v Chřibech. - Bryonora, Praha. 47: 1-8.

Novotný, I., Košnar, J., Berka, T., Holá, E., Hradílek, Z., Kubešová, S., Loskotová, E., Plášek, V., Szczepanski, M., Štechová, T., Vágner, A. et Zmrhalová, M. (2006): Mechorosty zaznamenané v průběhu 13. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Bílých Karpatech. [Bryophytes recorded during the 2006 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the CBS in the Bílé Karpaty Mts.] – Bryonora, Praha, 37: 23-32.

Nožička, J. (1957): Přehled vývoje našich lesů. SZN, Praha.

 O

Oborny, A. (1883-1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1-4. – Verh. Brünn 1885; 24 (1885): 889-1285.

Obšívač, V. (1927): Ďury na Radhošti. Radhošť a Pustevně.

Ohryzková, L. (2011): Inventarizační průzkum PR Huštýn z oboru botanika.- Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ohryzková, L. (2011): Inventarizační průzkum PR Trojačka z oboru botanika. Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ohryzková, L. a kol. (2012): Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. ČSOP Salamandr Rožnov pod Radhoštěm a Správa CHKO Beskydy.

Ohryzková, L. & Popelářová, M. (2012): Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 s.

Omelková, M., Helešic J. (2006): Nové a zajímavé larvy dvoukřídlých (diptera) na flyšových prameništích. - In: Sborník příspěvků XIV. Konference České a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny 26-30. června 2006, s. 61.

Ondrová, V. (2003): Nové lokality vzácných druhů z čeledi Orchidaceae ve střední části CHKO Bílé Karpaty: Ophrys apifera, Dactylorhiza maculata susp. transsylvanica, Dactylorhiza x aschersoniana, aj. - Roezliana, Brno, 32: 25-29. 

Ondrová, V. & Růžička, V. (1998): Předběžná zpráva o pozoruhodném nálezu sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum) v Bílých Karpatech. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 8.

Ondrová, V., Růžička, V., Koblížek, J. (2001): Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) O.Swartz in the Natural Monument Vápenky in the Protected Landscape Bílé Karpaty (White Carpathians Mountains). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2001, IL, No. 4, pp. 85-92.

Otruba, J. (1925-1926): Úvod ke květeně československého Slezska.– Vlastiv. Sborn. Slez., Opava, 1: 35-50, 2:283-396.

Otruba, J. (1930): Květena Štramberka. – Městská rada ve Štramberku, Příbor. 117 s.

Otruba, J. (1934): Rybníky u Studénky. – Kravařsko, Vlastiv. Sborn., Nový Jičín, 3: 37-40.

Otýpková, Z. (1997): Seznam druhů PP Stonáč za rok 1997. Kaktedra system. botaniky a geobotaniky, Kotlářská 2, Brno.

Otýpková, Z. et Dančák, M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 177–196.

 P

Palán, R. (2014): Změny dřevinného patra v NPR Mionší. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Hort.

Palán, Š. (2011): Zhodnocení stavu a plánu péče pro PR Velký Polom. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav hospodářské úpravy lesů. Vedoucí práce: Dr. Ing. Jan Kadavý.

Palánová, A. (2011): Obnova Hanáckých tůní v přírodní památce Stonáč. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiy. Vedoucí práce doc. ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D, CSc.

Pánek J. (2005): Geologický a geomorfologický inventarizační průzkum PR Huštýn. – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pánek, T. (1998): Tvary mrazového zvětrávání a odnosu v Moravskoslezkých Beskydech. Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí bakal. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Pánek, T. (2002): K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd. - Geomorfologický sborník 1, ČAG, MU v Brně, Přírodovědecká fakulta.

Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika NPR Mazák. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Mazácký Grúnik. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pánek, T. (2003). Geomorfologické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Smrk, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2005): Inventarizační průzkum navrhované PP Satina z oboru geologie a geomorfologie. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pánek, T. (2007): Inventarizační průzkum navrhované PR Gutské peklo v oboru geologie a geomorfologie. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pánek, T. (2007): Inventarizační průzkum PR Čerňavina v oboru geologie a geomorfologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pánek, T. (2009): Inventarizační průzkum navrhované PP Ropice v oboru geologie a geomorfologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. & Duras, R. (2002): The Morphotectonics of the Eastern Marginal Slope of the Ropice-Range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.). Moravian Geographical Reports, 2, Brno.

Pánek, T., Hradecký, J. (2000): Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, Brno.

Pánek, T., Tábořík, P. & Hradecký, J. (2007): Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2006, Brno 2007.

Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O. & Dušek, R. (2009): Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, 103.

Pastuchová D. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - oblast Smrku, Kněhyně a Mionší. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Paukertová, I. (2005): Inventarizační průzkum vegetace a květeny v NPP Chropyňský rybník. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Pavelčík, P. a kol. (2010): Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji. KÚ Zlínského kraje ve spolupráci s EEA Grants a Norway Grants.

Pavelčík, P. & Třebický, V. (2014): Hodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště. - Park Rochus, obecně prospěšná společnost, Uherské Hradiště, ISBN: 978-80-260-5671-3.

Pavelčíková, L. (2015): Plán péče o Přírodní památku Sovince na období 2015–2024. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2011): Plán péče o přírodní památku Polichno – Pod duby na období 2011 - 2021. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Chvalčov (návrh na vyhlášení)
na období 2012 – 2022. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Mokřad Pumpák na období 2014 – 2023. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Mokřad u Slováckých strojíren (návrh na vyhlášení) na období 2012 – 2022. Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Nad Jasenkou na období 2014 – 2023. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Remízy u Bánova na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Rochus (návrh na vyhlášení) na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce (návrh na vyhlášení) na období 2013 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o PP Semetín - luční prameniště (návrh na vyhlášení) 2014 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Skalky u Hulína na období 2014 – 2023. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje. 

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Údolí Okluky na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Újezdecký les na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce - návrh na vyhlášení - na období 2013 – 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2013): Plán péče o PP Semetín - lesní prameniště (návrh na vyhlášení) na období 2014 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Huštěnovická ramena na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Stonáč na období 2014-2023. Ms., depon. in Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (1983): Dynamika ornitocenóz v jedlobukovém pralese Razula a v obci Velké Karlovice. Ms. Soutěžní práce SVOČ, Pedagogická fakulta v Ostravě.

Pavelka, J. (1987): Ptáci v pralese Razula v podzimním a zimním období. Zpravodaj OMV Vsetín: 40-42.

Pavelka J. (1987): Ptačí společenstva v jedlobukovém pralese Razula v mimohnízdním období. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36: 159 - 168

Pavelka, J. (1988): Zpráva o ornitologického výzkumu (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pavelka, J. (1988): Ornitologický výzkum SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pavelka, J. (1990 - 1995): Zprávy z průzkumů vstavačovitých rostlin v okrese Vsetín za jednotlivé roky 1988 až 1995. Ms, 35 s.. Dep. in: KrÚ Zlín.

Pavelka, J. (1991): Ptačí složka v karpatském jedlobukovém pralese (Razula). Rigorózní práce, Kat. biol. PdF v Ostravě, 37 s. + 19 tab.

Pavelka, J. (1993): Avifauna navrhovaného CHÚ Vachalka u Karolinky. Zpravodaj OVM Vsetín: 42-45.

Pavelka, J. (1995): Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku. – Zprav. Okr. vlast. muz. Vsetín, 27-28.

Pavelka, J. (1998): Výsledky přírodovědného průzkumu v PR Galovské lúky a okolí za léta 1989 - 1997. Ms, 4 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o Přírodní památku Hrádek na období 2003 - 2012. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o Přírodní památku Choryňská stráž na období 2003 - 2012. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Přírodní památka Pozděchov, plán péče na období 2003 – 2010. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o přírodní památku Růžděcký Vesník na období 2003 – 2012. Ms., depon in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Přírodní památka Sucháčkovy paseky, plán péče na období 2003 – 2012. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o přírodní památku Zbrankova stráň na období 2003 – 2012. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, 4 s. + mapové přílohy.

Pavelka, J. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Razula. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka, J. (2005): Závěrečná zpráva z ornitologického inventarizačního průzkumu NPR Salajka. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka, J. (2012): Přírodní památka Lačnov, plán péče na období 2012 – 2021, návrh. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2006): Inventarizační průzkum ptáků v PR Halvovský potok v roce 2006. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2006): Závěrečná zpráva z ornitologického inventarizačního průzkumu PR Huštýn. - Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pavelka, J. (2007): Inventarizační průzkum denních motýlů v PP Choryňská stráž v roce 2007. Ms., 5 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka J., Maceček M., Pavelka K. (1991): Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Razula v letech 1978 - 1982. Zpravodaj OVM Vsetín: 39 - 42.

Pavelka Jan, Pavelka Jiří, Vašát A., Křenek D., Šulgan M. (1996 - 2001): Zprávy z průzkumu orchidejí na Valašsku za jednotlivé roky 1996 až 2001. Ms, 40 s. ZO ČSOP 76/06 Orchidea.

Pavelka J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pavelka, J., Zádrapa, R. (1992): Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Kutaný v letech 1980 - 1989. Ms, 10 s.

Pavelka Jiří, Křenek, D., Vašát, A. (1996): Ochranářské vyhodnocení přírodních lesů ve Veřovických vrších a v okolí Radhoště. Ms, 7 s. + příloha 3 s., ZO ČSOP 76/06 Orchidea.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Čerňava. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 19 s.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Na Jančích. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 15 s.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Kelčský Javorník. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 25 s.

Pavelka, K. (1991): Výskyt vzácných a ohrožených druhů obratlovců (Vertebrata) ve státní přírodní rezervaci Čertův mlýn - Kněhyně. Zpravodaj OVM Vsetín: 9 - 14.

Pavelka, P. (1997): Zpráva o výsledcích výzkumu ornitocenoz NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. - Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Pavlica, J. (1972) : Jeskyně v godulských pískovcích na Kněhyni v Moravskoslezských Beskydách. Československý kras ,11 (1970): 110-112, Praha.

Pavlík, P. (2003): Nové lokality Typha laxmannii (Pandanales: Typhaceae) na severovýchodní Moravě. – Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek.Místek, 13: 228-229.

Pavlík, P. (2005): Botanická zahrada a arboretum Štramberk. Současný stav (nejmladší botanická zahrada v České republice). In: Sekerka P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7. s. 92-96.

Pavlík, P. (2005): Rozšíření chráněných a ohrožených vyšších rostlin v dobývacím prostoru lomu Kotouč a jeho okolí (stav 2004). In: Sekerka P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7. s. 170-172.

Pavlík, P. (2005): Záchranné transfery rostlin z velkolomu Kotouč Štramberk (1999-2004). In: Sekerka P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7. s. 164-170.

Pazderová, M. (2013): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chvalčov. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín.

Pazderová, M. (2014): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mokřad u Slováckých strojíren. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín.

Pazderová, M. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Semetín (CZ0720033). AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Pazderová, M. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stonáč. AOPK - Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Pečinka, A. (1996): Vstavačovité Hlučínska. – In: Majkus Z. [ed.]: Příroda Hlučínska – Sborník příspěvků z konference konané 17. dubna 1996 v Dolním Benešově, s. 15-21, Slezská kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko, Kravaře.

Pečinka, A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 29-36.

Pečinka, A., Czernik, A. (2001): Poznámky k výskytu a rozšíření Ophioglossum vulgatum v Opavské pahorkatině. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: 217-220.

Pečinka, A., Dočkalová, Z. (2004): Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny České republiky. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 411-420.

Pečinka, A., Dočkalová, Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53: 75-86.

Pečinka, A., Špačková, P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezsku. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 237-248.

Pecháček, P., Kolbel, M., Urban, P. (1997): Budúcnosť jedle v pralesoch východnej Európy. - Život. prostr., Vol. 31, No. 1, 1997. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava.

Pechálová, K. (2012): Skalní útvary Hornolidečska. - Bakalářská práce, Iniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Pechová, L. (2006): Evidence a základní charakteristika mokřadů v uherskohradišťské části přírodního parku Chřiby. - Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pechová, L. (2009): Hodnocení stavu a návrh managementu pro vybraná prameniště v Chřibech. - Diplomová práce, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Pekárková, J. (2000): Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby. - Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 za rok 2000, AOPK ČR, středisko Brno.

Pekárková, J. (2003): Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. - Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 2000-2003, AOPK ČR, středisko Brno.

Pelíšek J. (1952): K otázce zalednění Moravskoslezských Beskyd. - Sborník ČSSZ, 57, 60-65, Praha.

Pelíšek, J. (1980): Složení půd a asimilačních orgánů s odumírajícími lesními porosty v oblasti Kelčského Javorníku a Čerňavy, Brno.

Peroutka, B. (1958): Geologie Pulčínských skal. Zprávy Okresního muzea ve Valašských Kloboukách, 1958/1: 1 - 3, Valašské Klobouky.

Pesl, V. a kol. (1971): Komplexní geologické hodnocení strukturně-stratigrafického vrtu Lidečko. - MS ČGÚ Praha.

Petruš, J., Kalus, Č. (1999): Monitoring celkové atmosférické depozice na plochách bazalního monitoringu půd v chráněných územích. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petruška, J. (1986): Výskyt střevlíků (Carabidae) v porostech LZ Ostravice zasažených imisemi. Diplomová práce, VŠZ Brno, Lesnická fakulta, 126 s.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický CHPV Čertovy skály. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický SPR Pulčín-Hradisko. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Klíny. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum geologický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Inventarizační průzkum geologický SPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Inventarizační průzkum geologický SPR Pod Juráškou. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Inventarizační průzkum geologický SPR Zubří. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1988): Inventarizační průzkum geologický CHPV Poskla. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1998): Inventarizační průzkum geologický PP Kladnatá-Grapy. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1988): Inventarizační průzkum geologický nCHPV Kudlačena. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. - Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Piro, Z. et Wolfová, J. [eds.] (2008): Zachování biodiverzity karpatských luk. – FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s.

Pivničková, M. (1997): Ochrana rašelinných mokřadů. AOPK ČR Praha.

Pižl, V. (1991): Přehled druhů půdních živočichů zjištěných na stacionárech Bílý Kříž a Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy). Ms, 10 s. ÚPB ČSAV, České Budějovice.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Kněhyně-Čertův mlýn. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Pulčín- Hradisko. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2005): Mechorosty PP Prameny Zrzávky (Hostašovixce, Moravskoslezský kraj). Práce a Stud. Muz.. Beskyd (Přír. Vědy). 2005, roč. 15, s. 157-162.

Plášek, V. (2006): Bryologická studie v PP Koryto řeky Ostravice. 30 s. - Inventarizační výzkum, depon. in KÚ Moravskoslezkého kraje, Ostrava.

Plášek, V. (2007): Inventarizační průzkum mechorostů PR Čerňavina. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R., 15 pp.

Plášek, V. (2007): Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. - In: Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 185-192.

Plášek, V. (2007): Mechorosty přírodní rezervace Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy). Časopis slezského zemského muzea (A). 2007, roč. 56, s. 167-171. ISSN 1211-3026.

Plášek, V. (2009): Inventarizační průzkum mechorostů PP Kyčmol. CD, depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2009): Zpráva o bryologické návštěvě vybraných lokalit na území plánované PR Ropice v k. ú. Řeka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. (2010): Inventarizační průzkum mechorostů v PP Obidová. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. (2011): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru bryologie (mechorosty). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. (2012): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy. Inventarizační průzkum NPR Mazák z oboru bryologie (mechorosty). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Cimalová, Š. (2003): Botanické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Cimalová, Š. (2003): Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Cimalová, Š. (2003): Průzkum mechorostů a cévnatých rostlin masívu Lysé hory s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V., Wierzcholska, S. (2005): Mechorosty NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2005, roč. 54, s. 215-222.

Plevová, L. (2014): Floristický výzkum území jihovýchodně od Brumova-Bylnice. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Plička, M. (1969): Předběžná zpráva o výsledcích opěrné vrtby Rusava-1. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, ÚÚG, Praha, s. 211–212.

Plíva K., Žlábek I., (1986): Přírodní lesní oblasti ČSR. SZN Praha

Pluhařová A. (2004): Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum Swartz) - nový nález v Chřibech. - Roezliana, Brno, 33: 14-15. 

Podešva, Z. (1992): Entomologický průzkum lokality Pumpák, k. ú. Hulín.  - Ms., depon. in ZO ČSOP Via Hulín, 9 s.

Podešva, Z. (2007): Pedicularis exaltata Bunge - všivec statný. - Botany.cz [online]. 2007-07-07 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/pedicularis-exaltata/>

Podešva, Z. (2007): Scilla drunensis (Speta) Speta - ladoňka rakouská. - Botany.cz [online]. 2007-07-11 [cit. 2010-01-28]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/scilla-drunensis/>

Podešva, Z. (2007): Serratula lycopifolia (Vill.) Kerner - srpice karbincolistá / kosienka karbincolistá. -Botany.cz [online]. 2007-07-07 [cit. 2008-02-08]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/serratula-lycopifolia/

Podešva, Z., Šálek, P. (2004): Základní inventarizační průzkum botanický a zoologický Záhlinických luk. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP Via Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje, 33 s.

Podpěra, J. (1911): Doplňky ku květeně moravské. -  Čas. Morav. Mus. zem. Brno, 11: 60-61.

Podpěra, J. (1914): Dodatky ku květeně moravské. – Čas. Morav. Mus. Brno, 14: 414-428.

Podpěra, J. (1921): Úvod ku květeně na československém Poodří. – Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 1: 1-71.

Podpěra, J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 10: 81-95.

Pola, J. (1987): Inventární seznam denních motýlů PR Čerňava. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Pola, J. (1987): Inventární seznam hmyzu NPP Chropyňský rybník. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Pola, J. (1988): Seznam Lepidopter PR Tesák. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pola, J. (1988): Výskyt brouků v PR Čerňava, - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Pola, J. (1988): Zjištěný výskyt Lepidopter PP Bernátka. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.  

Polčák, J. (1993): Ptačí fauna Choryňských rybníků a okolí. Ms, 6 s. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Popelář, P. a kol (2003): Plán péče pro NPR Radhošť na období 2004 – 2013. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro přírodní rezervaci Huštýn na období 2004 – 2013. Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro PR Noříčí na období 2004 – 2013. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro PR Trojačka na období 2004–2013. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2006): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Kněhyně – Čertův mlýn 2007 - 2016. Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2013): Plán péče pro přírodní rezervaci Huštýn na období 2014 – 2023. Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelář, P. a kol. (2015): Plán péče o Přírodní památku Skálí na období 2016 – 2025. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P., Bartošová, D., Petřvalský, J. & Chytil, P. (2003): Plán péče pro přírodní rezervaci Huštýn na období 2004 – 2013. Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelář, P., Müller J., Bartošová, D., Popelářová, M., Petřvalský, J. & Lehký, J. (2007): Plán péče pro NPR Pulčín – Hradisko na období 2008 - 2017. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, AOPK ČR.

Popelář, P., Valasová, A., Müller, J. a kol. (2013): Plán péče o Přírodní rezervaci Trojačka na období 2014 – 2023. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelářová, M. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Salajka. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelářová, M. (2011): Plán péče o Přírodní rezervaci Galovské lúky na období 2012 – 2021. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelářová, M. (2010): Vliv managementových opatření na populace rodu Gentianella s důrazem na hořeček žlutavý karpatský (Gentianella lutescens subsp. carpatica). Závěrečná zpráva v rámci projektu Louky a křoviny Horního Vsacka. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 31 pp.

Popelářová, M. (2016): Do jedné boty nateče, druhá zůstane v suchu. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2016, s. 11.

Popelářová, M. [ed.] (2006): Monitoring biodiverzity v CHKO Beskydy, průběžná zpráva za rok 2006. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy.

Popelářová, M. [ed.] (2008): Přírodovědné průzkumy v CHKO Beskydy 2006 - 2008 v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR. Projekt UNDP - GEF, závěrečná zpráva. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy.

Popelářová, M. a kol. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277–358.

Popelářová, M., Koutecký, P. & Krupa, M. (2011): Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus Herbert) na východní Moravě. Acta Carpathica Occidentalis.

Popelářová, M., Ohryzková, L. a kol. (2013): Vzácné rostliny Beskyd. ČSOP Salamandr Rožnov pod Radhoštěm a Správa CHKO Beskydy.

Pospěch, L. (2007): Život biologické rezervace Vlčí prameny v Bílých Karpatech. - Učební texty pro třetí blok vzdělávacího kurzuOchrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji, Centrum Veronica Hostětín.

Pospíšil, V. (1952): Rozšíření játrovek v Moravskoslezských Karpatech. Botan. listy 1952/53.

Pospíšil, V. (1962): Jak pronikaly termofyty do nitra severozápadních Karpat. – Čas. Mor. Mus. Brno, 47: 69-108.

Pospíšil, V. (1994): Mechorosty CHKO Bílé Karpaty. – Preslia 66: 163–189.

Poul I., Janečka J., Melichar R. (2006): Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty). - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 52-53. 

Poulíčková A., Hekera P. & Hájek M. (1999): Řasy svahových pramenišť moravsko-slovenského pomezí. - In: Řasy a prostředí. 1. vyd. Olomouc,  Univerzita Palackého, s. 22-24. 

Prančl, J. (2011): Taxonomická revize rodu Callitriche v České republice. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Procházka, J. (2009). Srovnání taxocenóz a vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v tvrdém luhu a horských jedlobučinách. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Procházka, J. , Schlaghamerský J. (2015): Ohrožení brouci CHKO Beskydy. Živa 3/2015, s. 128-130.

Procházková, V. (1997): Hodnocení současného stavu dřevin a návrh zásahů na území NPP Chropyňský rybník. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Prokop, J., Holub (1977): Inventarizační průzkum lesnický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prokop, J., Holub (1986): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum na lesním fondu. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prokop, J., Vrána, J. (1983): Inventarizační průzkum botanický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prudič, Z. (1994): Lesy a lesní společenstva okresu Zlín. - Muzeum jihovýchodní. Moravy ve Zlíně, 56 s.

Průša, E. (1984): Die böhmischen und mährischen Urwälder. – In: Vegetace ČSSR, ser. A, 15: 1–580, ed. Academia, Praha.

Průša, E. (1985): Die böhmischen und mährischen Urwälder, ihre Struktur und Ökologie. ACADEMIA, Praha.

Průša, E. (1994): České a moravské pralesy - jejich struktura a ekologie. In: Kolektiv (1994): Sborník referátů z pracovního semináře Výzkum lesních rezervací. Český ústav ochrany přírody. Výzkumné a monitorovací pracoviště v Brně a VŠZ v Brně, FLD.

Průša, E. (1999): Trvale udržitelné obhospodařování lesů - III. – Lesnická práce, roč. 78, č. 4/1999, Kostelec nad Černými lesy.

Průša, E. (2001): Prognóza vývoje pralesovitých porostů v ČR. – In: Lesnická práce [online], roč. 80, č. 12/2001, Kostelec nad Černými lesy. [cit. 2008-02-24]. Dostupné z <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/894/95/>. 

Průša, E., Holuša, J. (1976): Prales Razula. Lesnictví, 22 (XLIX), 5: 343-368.

Průša, R. (1990): Přirozené lesy České republiky. SZN Praha.

Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.

Přichystal, A., Repčok, I., Krejčí, O. (1998): Radiometrické datování trachyandenzitu od Uherského Brodu (magurská skupina). - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 1997, sv. 5, s. 33-34, Masarykova Universita Brno.

Přidal, A. (1999): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 1999. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Přidal, A. (2000): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 2000. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Přikryl, V. (1996): Ptactvo Hustopečských a Choryňských rybníků. Rukopis, 100 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Přívětivý, T. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Přívětivý, T. (2013): Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Mionší, Razula, Salajka). Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Hort.

Psotová, H. a kol. (1998): Lom Kurovice, biologické posouzení podle § 67 zákona č. 114/92 Sb. Arvita-P s. r. o. Otrokovice.

Psotová, H. a kol. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Stará hráz na období 2015-2024. - Ms., ARVITA P spol. s r.o., Otrokovice, depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Psotová, H. a kol. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Záskalí na období 2015-2024. - Ms., ARVITA P spol. s r.o., Otrokovice. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Puchmajrová, M. (1945): Rašeliniště moravsko-slezských Beskyd. Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., tř. 2, 54: (1944)/18: 1-29.

 R

Rebrošová, K. (2007): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. 

Rebrošová, K., Schneider, J. (2009): Chřiby - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 125 s. ISBN 978-80-7375-341-2.

Rejl, J. (2011): Ichtyologický průzkum se zvláštním zřetelem na výskyt populace hořavky duhové (Rhodeus amarus) v EVL Čerťák, Mott MacDonald Praha, Praha.

Resl, K. (1996): Faunistický průzkum lokality Horní Němčí - Drahy 7071 Coleoptera, Uh. Brod 1996

Resl, K. (2005): Zoologické podklady (Coleoptera, Carabidae) pro vypracování plánů péče o NPR Javořina, PR Javořina, PR Nová Hora, PP Vápenky, PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Resl, K. (2007): Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera, Carabidae, Dytiscidae) v Uherském Brodě na lokalitě VKP – mokřad. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Resner, V. (1967): Hořec Kochův - Živa LIII/5: 178.

Richtárová, M. & Šnajdara, P. (2008): Program aktivní péče o ohrožené druhy rostlin Zlínského kraje - Echium russicum. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Roháček, J. (2014): First cavernicolous population of Crumomyia parentela (Séguy, 1963) and a review of cave-dwelling fauna of Sphaeroceridae (Diptera) in the Czech Republic. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 63: 97-109, 2014, ISSN 2336-3193.

Roháčová, M. (1985): Inventarizační průzkum entomologický. Správa CHKO Beskydy. (pozn. NPR Mazák)

Roháčová, M. (1997): Ploštice (Heteroptera) na lokalitě Za Díly. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Roháčová, M. (2001): Entomocenózy přírodní rezervace Smrk (Moravsko-slezské Beskydy) na příkladě střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) a ploštic (Heteroptera). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 23-51. 

Roháčová M. (2001): Ploštice (Heteroptera) přírodní památky „Profil Morávky“ (Podbeskydský bioregion). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 105-115.

Roháčová, M. (2003): Cenóza ploštic (Heteroptera) rašelinné louky „Rybníky“ u Kozlovic (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 19-34

Roháčová, M. (2003): Ploštice (Heteroptera) Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 117-131

Roháčová, M. (2011): Entomofauna CHÚ Podgrúň na příkladě vybraných taxonů Heteroptera a Coleoptera: Carabidae, Silphidae, Coccinellidae a Curculionidae. Rezervační kniha, Správa CHKO Beskydy.

Roháčová, M. (2011): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 1. Přírodní památka Obidová. (True bugs (Heteroptera) of the Beskidian and Subbeskidian peaty habitats 1. Obidová Nature Monument). Acta Musei Beskidensis 3: 85–102 (in Czech, English summary).

Roháčová, M. (2012): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 2. Přírodní rezervace Vřesová stráň. (True bugs (Heteroptera) of the Beskidian and Subbeskidian peaty habitats 2. Vřesová stráň Nature Reserve). Acta Musei Beskidensis 4: 155–172 (in Czech, English summary).

Roháčová, M. (2014): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 4. Přírodní památka Podgrúň. (True Bugs (Heteroptera) of the Beskidian and Subbeskidian peaty habitats 4. Podgrúň Nature Monument). In: Acta Musei Beskidensis 6, 2014, s. 83–105. ISBN 978-80-86166-39-1.

Roháčová, M. (2015): Entomofauna přírodní památky Filůvka. - Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Roháčová, M. (2015): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 5. Přírodní památka Byčinec. In: Acta Musei Beskidensis 7, 2015, s. 47–65. ISBN 978-80-86166-40-7.

Roháčová, M. & Boháč, J. (2003): Výsledky studia střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) a drabčíkovitých (Coleoptera: Staphylinidae) brouků metodou zemních pastí v Přírodní památce Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 133-145

Rolinc, P. (2013): Střevlíkovití a stanovištní podmínky jejich výskytu v Beskydech. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Rop, O. (2010): Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat. Acta Carp. Occ., 1: 69-73, ISSN: 1804-2732.

Růžička, V. (2003): Stále častější kvetení Ophrys holosericea ssp. holubyana a O. apifera v Bílých Karpatech. - Roezliana, Brno, 32: 30. 

Růžička, V. (2005): První nález Epipactis leptochila subsp. leptochila v České republice. - Roezliana, Brno, 34: 40. 

Růžičková, S. (2006): Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph. D.

Rybka, V. a kol. (1996): Mokřady střední Moravy. - Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, s. 26.

Rybka, V. a kol. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Rybovičová, B. (2010): Vazba choroše Fomes fomentarius na buk lesní v PR Malenovický kotel. Diplomová práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce prof. RNDr. Jan Gáper, CSc.

Rýparová, J. (2006): Botanický ekosystém suťového lesa. Diplomová práce, Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a ekologické výchovy. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav Ziegler CSc. 

 Ř

Řehák, J. (1963): Poznatky ze studia přirozených lesů reservace Mionší a jejich využití v podrostním hospodářství. [Závěrečná zpráva výzkumného úkolu “Výzkum lesní biocenosy 7-3”, dílčí úkol “Výzkum reservací 7-3.4”.] Zbraslav, VÚLHM: 119.

Řehoř, F., Řehořová, M. & Vašíček, Z. (1978): Za zkamenělinami severní Moravy. - Ostravské Muzeum Ostrava, 151 s.

Řepka, R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30/1: 113–133.

Řepka, R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58–79.

Řepka, R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. - ČSOP ZO Hořepník, Prostějov, 72 s.

Říčan, G. (1925): Chrpa javornická a její naleziště na Moravě. – Věda přírodní, roč. VI/1.

Říčan, G. (1927): Květena Makyty v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1926, Brno, 9: 34-44.

Říčan, G. (1928): Orchideové louky u Vsetína v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1927, Brno, 10: 36-51.

Říčan, G. (1929): Rozšíření Aremonia agrimonoides v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1928, 11: 52-61.

Říčan, G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v Moravských Karpatech. – Sborn. přírod. Společ. v Mor. Ostravě, Mor. Ostrava, 7: 25-90.

Říčan, G. (1933): Květena Javorníků v Moravských Karpatech. – Sborník Klubu přírod. v Brně za r. 1932, Brno, 15: 20-43.

Říčan, G. (1936): Květena okresu Vsetínského a Valašsko-Meziříčského. – Ms., depon.-in: Knih. MRV ve Vsetíně, Muzeum Valašské Meziříčí.

 S

Samek, V. & Javůrek, M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydech. Čas. Slez. Muz., ser. C, 3: 11-30.

Sanža, L. (2008): Tektonika střední části Chřibů (vněkarpatský flyš). - Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Vedoucí práce: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Sedláček (1914): Nástin floristických poměrů v okolí Uherského Brodu, 18. výroční zpráva zem. reálky v Uh. Brodě 1913/14, Uh. Brod.

Sedláček, J. a kol. (1997): Naučná stezka Boří. Vydala 60/05 ZO Českého svazu ochránců přírody.

Sedláček, J. a kol. (2008): ČSOP Divoky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Depon in: ČSOP Divoky.

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Hrádek na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Lačnov na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Pozděchov na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Sucháčkovy paseky na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2015): Plán péče o přírodní památku Choryňská stráž na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2015): Plán péče o přírodní rezervaci Choryňský mokřad na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláčková, D. (1980): Botanický inventarizační průzkum SPR Na letišti. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1974): K charakteristice bukových lesů chráněné krajinné oblasti Beskyd v okrese Nový Jičín. Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 14: 65-69.

Sedláčková, M. (1975): Inventarizační průzkum SPR Radhošť. Botanika. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 16: 61-65.

Sedláčková, M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). Preslia, 50: 26-47.

Sedláčková, M. (1978): Vegetace Veřovických vrchů a jejich podhůří. Ms., dis. pr., depon. PřF MU, Brno.

Sedláčková, M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské Beskydy). Čas. Slez. Muz., ser. A., 29: 37-51.

Sedláčková, M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. – Preslia, Praha, 54: 243-257.

Sedláčková, M. (1982): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Noříčí (Moravskoslezské Beskydy) Čas. Slez. Muz., ser. A, 31: 237-247.

Sedláčková, M. (1982): SPR Klíny soupis cévnatých druhů rostlin z botanické exkurze ze dne 19. 10. 1982. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Sedláčková, M. (1982): Státní přírodní rezervace Noříčí. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1983): Inventarizační průzkum botanický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Sedláčková, M. (1985): Příspěvek k poznání vegetace státní přírodní rezervace Salajka (Bumbálka) v Moravskoslezských Beskydech. Čas. Slez. Muz., ser. A, 34: 65-74.

Sedláčková, M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. Zpr. Čs. Bot. Společ., 21: 143-154.

Sedláčková, M. (1992): Přírodní rezervace Noříčí. Hlasy Muz. Arch. Frenštát p. R., 9: 86-89.

Sedláčková, M. (1992): Poznámky k rozšíření Aphanes arvensis na severovýchodní Moravě. Čas. Slez. Muz., Opava, 1992. A/41: 69-76.

Sedláčková, M. (1992): Přírodní rezervace Radhošť. Hlasy Muz. Arch. Frenštát p. R., 9: 58-61.

Sedláčková, M. (1995): K výskytu některých dřevin v regionu severovýchodní Moravy a Slezska. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 44: 175-184.

Sedláčková, M. (1996-1997): Floristické průzkumy vybraných botanicky hodnotných lokalit v okrese Vsetín (lokality Pastvina Losový a Buchlov u Huslenek, orchidejové louky Kychová - nad Korábečnými a Javorové, Černé - u Čotků, Galovské lúky, Zbeličné kopečky, Janová nad Dlouhým, Zadní díly u Kelče a pastvina Peciválka u Halenkova). Ms. Dep. in: KrÚ Zlín.

Sedláčková, M. (2001): Aconitum firmum subsp. moravicum v České republice. Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, suppl., 50: 33-39.

Sechterová, E. (1990): Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones). Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 30: 219–232.

Sechterová, E. (1992): Společenstva epigeických pavouků (Aranea) a sekáčů (Opiliones) v lesních biotopech Beskyd. Kadidátská dizertační práce., Př. f. UP Olomouc.

Sechterová-Špičáková, E. (1988): Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy mountains affected by immissions. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 28: 163–178.

Sechterová-Špičáková, E. (1989): The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). Studia Oecol. 2: 17–27.

Sekerka, P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7.

Servus, M. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci na období 2004 - 2014 - Přírodní rezervace Bučací potok, CHKO Beskydy, katastrální území: Ostravice I. Depon. in: Spáva CHKO Beskydy.

Servus, M. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Mazácký Grúnik na období 2004 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2003): Plán péče pro přírodní rezervaci V Podolánkách na období 2004 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. a kol. (2003): Plán péče pro PR Smrk na období 2004–2014, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o přírodní rezervaci Klíny na období 2005 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o přírodní památku Lišková na období 2005 - 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o PP Ondrášovy díry na období 2005 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče pro PR Makyta na období 2005 - 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. a kol. (2004): Plán péče o PR Studenčany na období 2004 - 2014. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Schenková J., Kroča J. (2006): Sezónní změny společenstva máloštětinatců (Oligochaeta, Annelida) horského toku Moravskoslezských Beskyd. - In: Sborník příspěvků XIV. Konference České a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny 26-30. června 2006, s. 68-69.

Schlaghamerský, J. (2008): Zpráva o výzkumu ve zvláště chráněných území v CHKO Beskydy v roce 2008. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Schneider, J. (2002): Plán péče pro přírodní rezervaci Trnovec na období 2003 – 2012, AOPK ČR, středisko Brno, 30 s.

Schneider, J. (2004): Plán péče pro přírodní rezervaci Moravanské lúky na období 2005 - 2014. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Schneider, J. (2006): Plán péče pro přírodní rezervaci Kolébky na období 2007-2016. S - atelier, Brno. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní památku Hrádek na období 2013 - 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní památku Lázeňský mokřad na období 2013 - 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní rezervaci Rovná hora na období 2013 - 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Babí hora na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Břestecká skála na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013) Plán péče o Přírodní památku Ježovský lom na období 2014 - 2023. Depon. in. KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Koukolky na období 2014 - 2023. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Medlovický lom na období 2014 - 2023. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013) Plán péče o Přírodní památku Pod Husí horou na období 2014 - 2023. Depon. in. KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Terasy na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče pro přírodní rezervaci Vrchové na období 2014-2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. a kol. (2011): Měření mikroklimatických charakteristik v modelových bukových porostech v Chřibech v letech 2008–2010. - In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, 2. – 4. 2. 2011, ISBN 978-80-86690-87-2.

Schneider, J., a kol. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les na období 2012 – 2021. Újezd u Tišnova. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.   

Schneider, J., a kol. (2012): Plán péče přírodní památku Chřiby (Zlínský kraj) na období 2012 – 2021. Újezd u Tišnova. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J., Dymák, M., Rebrošová, K., Chmelař, J., Douda, P. (2008): Prostorová porostní struktura bukových porostů v Chřibech na příkladu TVP Holý kopec S1. In SCHNEIDER, J., KUPEC, P., REBROŠOVÁ, K. (2008): Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 55--61. ISBN 978-80-7375-193-7.

Schneider, J., Dymák, M., Rebrošová, K., Chmelař, J. (2008): Prostorová struktura porostu zakrslých kyselých bučin v přírodní památce Máchova dolina. In Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. 1. vyd. Praha: 2008, s. 32.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Vsetínsko - EVL Nad Jasenkou. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Vsetínsko - EVL Semetín CZ0720033. Brno 2010.

Schneider, J. & Kozumplíková, A. (2011): Plán péče pro přírodní památku Kotrlé na období 2012 – 2021. Ns. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A. (2011): Plán péče pro přírodní památku Trubiska (EVL Pozděchov) na
období 2012 – 2021. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová, M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Nad Jasenkou na období 2012 – 2021. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje. Praha, s. 75

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Semetín na období 2012 – 2021. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová, M. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Velká Vela. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider J., Kozumplíková A., Pazdrová M. & Lampartová I. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Ondřejovsko. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Burešová, M. (2011): Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kupec, P., Melicharová, A., Rebrošová, K. & Vyskot, I. (2006): Management of forest protected areas in Chriby hills. (Management lesních zvláště chráněných území v Chřibech) - In Maunaga Z. (ed.): Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, s. 621. ISBN 99938-56-06-1.

Schneider, J., Kupec, P., Vyskot, I., Smítka, D., Fialová, J., Domokošová, K. (2006): Vliv větrných kalamit na lesní ekosystémy přírodní rezervace Holý kopec. In Lapin, M. et Matejka, F.: Bioclimatology and Water In The Land. Strečno: FMFI, Comenius University Bratislava, 2006, s. 69. ISBN 80-89186-12-2.

Schneider, J., Lacina, D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. EVL Chřiby. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Lacina, D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. EVL Velká Vela. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider J., Lacina D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. HOSTÝNSKÉ VRCHY EVL Ondřejovsko (Kód lokality: CZ720190). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J. & Lampartová, I. (2013): Plán péče o Přírodní památku Máchova dolina na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. & Lampartová, I. (2013): Plán péče o Přírodní památku Nazaret na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. & Lampartová, I. (2013): Plán péče o Přírodní rezervaci Smutný žleb na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J., Melicharová, A. (2006): Plán péče pro přírodní rezervaci Kanada. S-ateliér Brno.

Schneider, J., Rebrošová, K., Dymák, M., Douda, P. (2009): Plán péče pro přírodní památku Ocásek na období 2009-2018. MZLU v Brně.

Schneider, J. & Rebrošová, K. (2010): Prostorová struktura porostu zakrslých kyselých bučin v přírodní památce Máchova dolina. - Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 1, pp. 175–184.

Servus, M. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Malý Smrk na období 2004 - 2014.  - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Simprová P. (2006): Časové změny v letové aktivitě společenstva netopýrů v lesním prostředí. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce Mgr. Jan Zukal, Dr.

Sirotová H. (2000): Fauna Domorazského sedla - drobní savci. - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 44 s.

Sitek, J. (1999): Lepidopterologický výzkum NPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Sitek, J. (2004): Dílčí zpráva o provedeném průzkumu Lepidopter (NPR Mionší) za rok 2003. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Sitko, J. a kol. (1983): Ptactvo Kroměřížska, Zprávy Moravského ornitologického sdružení 1983, s. 19–85.

Sívek, J. (1985): Kvantitativní analýza ornitocenózy jedlobukového pralesa Kutaný v hnízdním období roku 1984. Ms. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Skala, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Kyčmol. Ms., 3 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Skala, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Motyčanka. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Skalický V. et al. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. – Pr. a Stud., Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, č. 3: 1-244.

Skořepa, L. (2013): Střevlíkovití (Carabidae) v lesních ekosystémech Beskyd. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská. Vedoucí práce Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Skotáková, D. (2011): Hodnocení stavu a návrh péče pro evropsky významnou lokalitu Kněžpolský les (diplomová práce), MENDELU LDF Brno, 63 s.

Slancarová, J. (2009): Srovnání nároků dvou ohrožených modrásků Polyommatus damon a Polyommatus thersites, využívajících shodnou živnou rostlinu. Bakalářská diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Konvička, PhD.

Slavík B. [ed.] (1995): Květena České republiky. 4., Academia, Praha, 529 s.

Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky. 5., Academia, Praha, 568 s.

Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky. 6., Academia, Praha, 770 s.

Slavík B. et Štěpánková J. [ed.] (2004): Květena České republiky. 7., Academia, Praha, 767 s.

Slavík, P. (2001): Plán péče pro přírodní rezervaci Horky na období 2001 – 2010. AOPK ČR Brno.

Slavík, P. (2004): Plán péče pro přírodní rezervaci Sovince na období 2005 – 2014. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín.

Slavík, P. (2005): Plán péče pro přírodní památku Bohuslavické stráně na období 2005-2014. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Skupien, P., Bubík, M., Boorová D. & Švábenická L. (2007): New biostratigraphic data from the Kelč development of the Silesian unit. In 8. Paleontologická konferencia, Zborník abstraktov, ŠGÚDŠ Bratislava, s. 84-85. ISBN 978-80-88974-91-8.

Smejkal M. (1950): Pérovník pštrosí - Matteuccia struthiopteri (L) Todaro na Moravě a ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostravského Kraje, Opava, 11: 199-201.

Smejkalová, E. (1990): Chráněná území okresu Hodonín. – Veronica, Brno, 4/4: 38. 

Smolková, V. (2014): Inventarizační průzkum PP Skálí z oboru geomorfologie. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Sobol O. (1998): Současné morfogenetické procesy v povodí Horní Rožnovské Bečvy. Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí bakal. práce RNDr. Jan Prášek.

Sobol O. (2000): Svažné terény v oblasti komunikace Hutisko - Solanec - Velké Karlovice. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Spáčilová, J. (1996): Mykologický průzkum NPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Spáčilová, J. (1997): Botanický, mykologiský a mammaliologický průzkum v oblasti navrhované PR Makyta - Valašká Kyčera. ZO ČSOP 76/08 v Rožnově p. R. Závěrečná zpráva za rok 1997. Ms, 22 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Spáčilová, J. (1997): Botanický, mykologický a mammaliologický inventarizační průzkum v oblasti navrhované PR „Travný“ v CHKO Beskydy. - Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Spáčilová, J. (1997): Botanický a inventarizační průzkum v oblasti navrhované PR Smradlavá a Vachalka. ZO ČSOP Rožnov p. R. 76/08. Závěrečná zpráva za rok 1997. Ms, 22 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Spitzer, L. (2005): Entomologický inventarizační průzkum PP Ježůvka, denní motýli – Lepidoptera. Ms., 11 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2005): Entomologický inventarizační průzkum PP Louka pod Rančem, denní motýli – Lepidoptera. Ms., 7 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2005): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve Vsetínských vrších v roce 2005. Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2005): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách v roce 2005. Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2005): Průzkum epigeické fauny PR Halvovský potok (část střevlíkovití – Carabidae). Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2007): Entomologický inventarizační průzkum PP Skálí – brouci (Coleoptera). Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2007): Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika). - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PR Galovské lúky. Ms., 6 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Poskla. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2008): Mapování výskytu perleťovce maceškového (Argynnis niobe) na Valašsku (okr. Vsetín) a doplnění bionomických a ekologických poznatků. Ms., 12 pp. Depon. in: ČSOP Praha.

Spitzer, L. (2008): Okáš stínovaný (Lasiommata petropolitana): pátrání na posledních známých lokalitách v ČR. Ms., 8 pp. Depon. in: ČSOP Praha.

Spitzer, L. (2009): Lepidopterologický průzkum území Vařákových pasek pro registraci této lokality jako Významného krajinného prvku. Ms. 6 pp. Depon. in: ČSOP Valašské Meziříčí.

Spitzer, L. (2009): Okáč kluběnkový (Erebia aethiops): pátrání na posledních známých lokalitách na Moravě. Ms. 8 pp. Depon. in: ČSOP Praha.

Spitzer, L. (2009): Mapování potenciálních, entomologicky zajímavých mokřadních ploch (se zaměřením na skupinu Lepidoptera) na území CHKO Beskydy. Ms., 27 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2009): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PR Halvovský potok. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2005–2006, 2008–2010): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách. Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha.

Spitzer, L. (2005–2010): Monitoring modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea telejus) na Vsetínsku. Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha.

Spitzer, L. (2005–2010): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) v okrese Vsetín. Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha.

Spitzer, L. (2014): Entomologický inventarizační průzkum PP Smradlavá - brouci (Coleoptera). Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Spitzer, L. a kol. (2006): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve Vsetínských vrších a Javorníkách v roce 2006, ms. depon. AOPK Praha.

Spitzer, L. & Beneš, J. (2006): Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice. Mapování denních motýlů (Lepidoptera) na území CHKO Beskydy – období 2006. - Ms. dep. in Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. & Beneš, J. (2008): Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice: Mapování denních motýlů (Lepidoptera) na území CHKO Beskydy: období 2006–2008. Ms., 28 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. & Beneš, J. (2010): Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 19–39, ISSN: 1804-2732.

Spitzer, L. & Tkačíková, J. (2005): Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? Valašsko – vlastivědná revue. MRV Vsetín 2005/2: 20–24.

Spitzer, L., Tuf, I. H., Tufová, J., Tropek, R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy, 19: 71-82.

Stacke, V. & Tábořík, P. (2015): Interaction of the hillslopes and valley bottoms on the NW slope of the Lysá hora Mt., the highest peak of the Western Beskids. In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2015, Vol. 10, No. 2, p. 159 – 174.

Stankovský, J. (2003): Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003): Inventarizační průzkum brouků - Coleptera, Lysá hora - vrchol. část - 1.zóna. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) navrhovaných přírodních rezervací v masivu Smrku. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003). Inventarizační průzkum brouků - Coleoptera navrhované PR v masivu Smrku s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003): Nosatcovití brouci (Coleoptera: Curculionidae) navrhovaného maloplošného chráněného území Skalická Morávka u Frýdku-Místku (Podbeskydský bioregion). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 111-116.

Stanovský, J. (2007): Entomologický inventarizační průzkum (Brouci - Coleoptera). In: Plán péče PR Gutské peklo 2009-2018.

Stanovksý, J. (2007): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v navrhované PR Uplaz. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. & Janák, J. (1996): Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) břehů řeky Morávky u Frýdku-Místku. - Práce a studie Muzea Beskyd, 10: 116-127.

Staněk, S., Jongepierová, I. & Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Supplementum Sborníku Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti.

Starý, J. (2002): Pancířníci (Acari: Oribatida) NPR Javořina, Bílé Karpaty. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7, 123-130.

Stašiov, S., Bitušík, P. & Šamaj, J. (1997): The Harvestmen (Opiliones) of the Malý Polom National Reservation (the Kysuce Protected area landscape). Ochrana prírody 15: 119–125 (in Slovak with English summary).

Stašiov, S., Tajovský, K. & Resl, K. (2006): Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic. Biológia 61: 165-169. 

Stejskal, M. (1991): Labyrintem tajemna, Paseka, Praha.

Stiova, L. (1975): Výskyt denních motýlů v Moravskoslezských Beskydech a Vsetínských vrších. Entomologický Zpravodaj (Ostrava) 5(2, 3): 1-24, 1-8.

Stiova, L. (1984): Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) na území Čech a Moravy (Lepidoptera, Papilionidae). Časopis Slezského Muzea Opava (A) 33: 73-85.

Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha.

Stráník, Z., Bubík, M., Krejčí, O., Marschalko, R., Švábenická, L., Vůjta, M. (1995): New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit. - Geol. práce, Spr.; svazek: 100: 57-69.

Strejček, J. (1998): Průzkum fytofágních brouků čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v CHKO Bílé Karpaty – komentář k výsledku provedených průzkumů vybraných lokalit v r. 1997 a 1998. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Sušeň, P. (1999): Transformační změny zemědělské výroby v CHKO Beskydy a jejich důsledky v ochraně krajiny. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Svačina, T. (2000): Přírodní podmínky Hostýnských vrchů.  - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje a ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Obřany pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Smrdutá pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Tesák pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Na Jančích pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.    

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Skalka-Polomsko pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Vřesoviště Bílová pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.    

Svačina, T. (2004): Plán péče pro: PP Loučka pod Bukovinou (navrhovanou k vyhlášení) na období: 2004-2014. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina T. (2005): Netopýři Hostýnských vrchů a jejich úpatí. - Ms., depon. in ČSPOP Bystřice pod Hostýnem a Krajský úřad Zlínského kraje.

Svačina, T. (2008): Vyhodnocení rozšíření vstavače bledého a prstnatce bezového na území přírodního parku Hostýnské vrchy. - Ms., ČSPOP (Českomoravské sdružení pro ochranu přírody), 2006-2007. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2011): Mapování kriticky ohroženého taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi v Hostýnských vrších a okolí a jeho ekologie. Ms, dep. in ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2014): Plán péče o přírodní památku Vřesoviště Bílová na období 2015-2024. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem. Depon. in: KrÚ Zlínkého kraje.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum /Kerner/Hegi) v Hostýnských vrších. Acta Carp. Occ., 3: 21-43, 2012.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Nad Kašavou (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Loučka pod Bukovinou (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T., Hanáková, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Pavlínka (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. et Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Nad Kašavou. ČSPOP. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. et Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Pavlínka. ČSPOP. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Sviečka, J. (2012): Inventarizační průzkum ptáků na lokalitě Rochus v r. 2012. - Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Sviečková, J. (2011): Bourovec trnkový (Eriogaster catax) v okolí obce Polichno (EVL Polichno). Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, vedoucí práce ing. Vladimír Hula, Ph.D. 

Szopa, R. (2005): Dílčí zpráva z průzkumu brouků (Coleoptera) za rok 2003 (NPR Mionší). - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Szusuiková G. (1999): Transformační změny rekreačních aktivit v CHKO Beskydy a jejich důsledky v ochraně krajiny. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práre Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

 Š

Šálek, P. (1999): Moravský Písek - Inventarizační průzkum okolních mokřadů. Inventarizační biologický průzkum zajímavějších lokalit v okolí Moravského Písku. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2000): Rozšíření a početnost zájmových druhů obojživelníků v okrese Kroměříž v letech 1998 až 2000. Ms, 16 s., Hulín.

Šálek, P. (2000): Základní zoologický průzkum a posudek na biologickou a ekologickou lokalitu „Skalky” v k. ú. Hulín, ZO ČSOP Via Hulín.

Šálek, P. (2000): Zoologický inventarizační průzkum přírodní památky Stonáč v k. ú. Bílany, okr. Kroměříž. ZO ČSOP Via Hulín.

Šálek, P. (2001): Průzkum vážek, obojživelníků a ptáků, v mokřadech Hradišťského příkopu, v okrese Uherské Hradiště. Ms. 129 s., Hulín, listopad 2001.

Šálek, P. (2002): Inventarizace jednotlivých druhů vážek na mokřadních lokalitách v okrese Kroměříž v roce 2002. Ms, 29 str., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2002): Inventarizační průzkum Havřické cihelny. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2002): Inventarizační průzkum lokality Pumpák v k. ú. Hulín. Ms., Hulín.

Šálek, P. (2002): Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního v okrese Kroměříž. Ms, ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2002): Mapování výskytu obojživelníků na vybraných lokalitách v okrese Kroměříž. Ms, ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2002): Navštivte přírodní památku Stonáč u obce Bílany. Hulíňan 2002/2, Hulín.

Šálek, P. (2002): Padělky u Hulína - odontologicky zajímavá lokalita Kroměřížska. In: VÁŽKY 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích a Českém Švýcarsku, ZO ČSOP Vlašim, 2002.

Šálek, P. (2002): Průzkum periodických tůní v příhodných místech v okrese Přerov, Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště v roce 2001 se zvláštním přihlédnutím k výskytu korýšů. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 10 s.

Šálek, P. (2003): Aktivní ochrana obojživelníků Uherskohradišťska. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2003): Biologický monitoring v prostoru bývalé cihelny Vážany, se zaměřením na zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 13 s.

Šálek, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště v roce 2003. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 36 s.

Šálek, P. (2003): Průzkum a inventarizace obojživelníků a plazů na vodních plochách Uherskobrodska v r. 2003. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2003): Zoologický inventarizační průzkum PP Rameno Moravy, k.ú. Miňůvky, okr. Kroměříž. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační průzkum zoologický PP Tlumačovská tůňka v extravilánu obce Tlumačov. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum mokřadu Bašňov v k. ú. Střížovice. Ms,
Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 27 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PP Lázeňský mokřad v k. ú. Ostrožská Nová Ves. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační průzkum zoologický PP Tlumačovská tůňka v extravilánu obce Tlumačov. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Kanada v k. ú. Kněžpole. Ms., Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 11 pp.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Kolébky v  k. ú. Kostelany. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 9 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Trnovec v  k. ú. Kněžpole. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 7 s.

Šálek, P. (2004): Zoologický průzkum obojživelníků, plazů a ptáků v areálu bývalého zemědělského družstva v Těšánkách u Zdounek, okres Kroměříž. Ms., ZO Českého svazu ochránců přírody 60/14 VIA Hulín, depon. in KÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2005): Zoologický seznam druhů živočichů pozorovaných na tzv. Zářičských a Chropyňských loukách v k. ú. Zářičí a Chropyně za posledních 5 let, s přihlédnutím k předcházejícím létům. Ms, ZO ČSOP Via Hulín, 18 s.

Šálek, P. (2006): Jak je to s bobry doopravdy aneb třináct let soužití člověka s bobrem na Kroměřížsku. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, 2 pp.

Šálek, P. (2006): Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v přírodní rezervaci Holý kopec. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2006): Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v přírodní památce Medlovický lom. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Šálek P., Podešva Z. (2006): Základní inventarizační průzkum obojživelníků, plazů a vážek Záhlinických luk. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje, 29 s., fotodokumentace na CD.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Drážov". Ms., depon. AOPK ČR, Praha.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace „Kamenec”. Brno.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Obora. Ms., depon. AOPK ČR, Praha.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Oulehla“ (katastr. území Lísky, okres Kroměříž). – Ms., depon. archiv AOPK v Brně.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Strabišov“ (katastr. území Kunkovice a Lísky, okr. Kroměříž). – Ms., depon. archiv AOPK v Brně.

Šejnohová, L., Pospěch, L. (2009): Malý biologický průvodce Bílé Karpaty – oblast Kopanice. [online].  2009 [cit. 2012-12-30]. Dost. z <http://botany.natur.cuni.cz/algo/soubory/vodarny/BK_pruvodce.pdf>

Ševčíková, B. (1999): Nové zvláště chráněné území v okrese Kroměříž. - In: Týdeník Kroměřížska, roč. X., č. 15, 13. 4. 1999.

Ševčíková, I. (1987): Jak dále na Moravanských lúkách. - In: Veronica, ročník I., č. 3-4, s. 61.

Šigutová, L. (2007): Zhodnocení stavu břehových porostů toku řeky Morávky. Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy), 19: 201-221.

Šigutová, L. (2007): Zhodnocení stavu břehových porostů toku Morávky. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostravská Univerzita v Ostravě, 60 pp

Šigutová, L. (2009): Vegetace říčních náplavů vybraných toků Moravskoslezských Beskyd. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, UP, Katedra botaniky, Univerzita Palackého v Olomouci, 83 pp.

Šigutová, L. (2009): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika 2009. [ms.]. Depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm, 39 pp.

Šigutová, L. (2009): Botanický průzkum pro Plán péče o národní přírodní památku Skalická Morávka. [ms.]. Depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm, 23 pp.

Šigutová, L., 2010: Monitoring invazních druhů v závislosti na managementu pobřežních křovin. [ms.]. Depon. in: AOPK ČR, Středisko Ostrava, 26 pp.

Šikula J., Nehyba S. (2006): Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 54-57.

Šilhán, K., Pánek, T., (2007): Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Geomorphologia Slovaca et Bohemica 1: 56-64.

Šilhán, K., Pánek, T. (2007): Geomorfologie údolí Bučacího potoka (Moravskoslezské Beskydy). Sborník abstraktů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 52-52. [2007-04-02]. ISBN 978-80-7368-296-5.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Šindelářová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Kroměřížska. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Škrott, M. (2002): Plán péče pro PR Galovské lúky na období 2002–2011. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 12 pp + přílohy.

Škrott, M. (2003): Přírodní památka Uherská. Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 1/2003, s. 8-9.

Škrott, M. (2012): Plán péče o Přírodní památku Rákosina ve Stříteži nad Bečvou na období 2013–2022. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Škrabanová, V., Přívětivý, T. & Schneider, J. (2011): Plán péče pro přírodní památku Holíkova rezervace na období 2012 - 2021. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šmarda, J. (1956): Význam Moravské brány pro migraci teplomilných rostlin z panonské oblasti do slezské nížiny.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 5:57-69.

Šmarda, F. (1961): Rostlinná společenstva přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína. - Pr.
Brněn. Zákl. Čs. Akad. Věd 33, 413/1: 1–56.

Šmejkalová, A. (2009): Geografický průzkum areálu rozšíření hořce tolitového v SZ části Beskyd. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce: RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Šmiták, J. (2005): Z historie orchidejí Bílých Karpat - zajímavosti ze Staňkova herbáře. - Roezliana, Brno, 34: 25-28. 

Šmotková, G. (2001): Využití a ochrana minerálních vod Zlínského kraje. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce Mgr. Tomáš Rozehnal.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P. (2001): Echium russicum J. F. Gmelin. – In: NATURA 2000 – mapování a botanický průzkum lokalit ohrožených druhů vyšších rostlin (Miliovy louky). – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Šnajdara, P. (2008): Územní ochrana přírody Chřibů. In SCHNEIDER, J., KUPEC, P., REBROŠOVÁ, K. Chřiby, lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny. Výzkum a praxe: Sborník z kolokvia - 29. - 30. 4. 2008. Modrá. Brno: MZLU v Brně, 2008. s. 181-196. ISBN 978-80-7375-193-7.

Šnajdara, P., Hrabec J. a kol.: Chráněná území okresu Uherské Hradiště. Pro Okresní Úřad v Uherském Hradišti vydal Esprint Zlín ve spolupráci se ZO ČSOP 63/13 „Uherskohradišťsko”.

Šnajdara, P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Štefánek, J.& Pechová, L. (2002): Výskyt obojživelníků a plazů v některých oblastech jihovýchodní Moravy. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7: 295 – 312 pp.

Šťastný, P. (2006): Zhodnocení významnosti tlející dřevní hmoty a mykoflóry v PR Čerňava. Bakalářská práce, MZLU Brno.

Šťastný, P. (2008): Tlející dřevo a mykoflóra v PR Čerňava. Diplomová práce, MZLU Brno.

Štěpánek, J. (1998): Máty (Pulegium a Mentha) v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 1-128.

Štěrbová, J. (2007): Vývoj regulace koryta řeky Moravy v I. pol. 20. století. - Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědná fakulta, Katedra geografie, ved. práce RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph. D.

Šulgan, F. (1997): Inventarizační průzkum mykologický navrhované PP Smradlavá. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Šulgan, F. (1997): Inventarizační průzkum mykologický navrhované PP Vachalka. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Šušlíková, K. (2005): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny chráněných území přírodní památky Drážov a přírodní památky Včelín (okres Kroměříž). - Diplomová práce, Ostravská univerzita, Přírodovědná fakulta, Katedra biologie a ekologie, vedoucí práce: Majkus Z.

Švábenická, L., Bubík, M., Krejčí, O., Stráník, Z. (1997): Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 48, 3, 179–191.

Švábenická, L., Hradecká, L. (2000): Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostrou slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004, s. 48-54, Praha.

Švendová, K. (1975): Fytocenologická studie rezervace „Mionší” v Beskydech. - Čas. Slez. Muz., ser. C, 24: 153-172.

Švendová K. (1990): Floristický výzkum pobřežních porostů řeky Lučiny na kat. území města Havířova. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 7: 41-43.

Švendová K. (1990): Zajímavé rostliny okresu Karviná - plavín leknínovitý. – Těšínsko, Český Těšín, č. 2, 33: 29-30.

Švendová K. (1990): Zajímavé rostliny okresu Karviná – žluťucha lesklá. – Těšínsko, Český Těšín, č. 3, 33: 32.

Švendová K. (1991): Zajímavé rostliny okresu Karviná – žebratka bahenní. – Těšínsko, Český Těšín, č. 2, 34: 30-31.

Švendová K. (1996): Rozšíření Salvinia natans (L.) All. na severní Moravě a ve Slezsku. – Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek-Místek, 10: 24-27.

Švendová K. (1997): Chráněné rostliny okresu Karviná. – Těšínsko, Český Těšín, č.1, 40: 27-28.

Švendová K. (1998): Floristický výzkum mokřadních společenstev na katastru obce Petrovice u Karviné. – Těšínsko, Český Těšín, č. 2, 41: 29-32.

Švendová K. (1999): Floristický výzkum přírodní památky Věřňovice. – Těšínsko, Český Těšín, č. 4, 42: 31-33.

Švendová K. (2000): Chráněné a vzácné rostliny rybniční oblasti v Orlové – Porubě. – Těšínsko, Český Těšín, č. 3, 43: 31-32.

Švendová K. (2001): Zajímavé botanické nálezy v okrese Karviná. – Těšínsko, Český Těšín, č. 4, 44: 29-32.

Švendová K. et Vlček P. (1996): Zajímavá mokřadní společenstva na katastru města Havířova. - Těšínsko, Český Těšín, č. 3, s. 31-32.

Švendová K. et Vlček P. (1993): Botanický průzkum navrhovaného chráněného území „Štěrkové náplavy řeky Ostravice“. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 8: 108-116.

Švendová K. et Vlček P. (1995): Nejbohatší lokalita Matteuccia struthiopteris v Podbeskydské pahorkatině. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 44: 217-218.

Švendová K. et Vlček P. (1996): Botanický průzkum přírodní rezervace Rybníky (1995). – Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek-Místek, 10: 3-12.

Švendová K. et Vlček P. (1996): Rozšíření Blechnum spicant (L.) Roth na severní Moravě a ve Slezsku. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 10: 16-23.

Švendová K. et Vlček P. (2000): Dvě zajímavé přírodní památky v Podbeskydské pahorkatině.– Těšínsko, Český Těšín, č.1, 43: 31-33.

Švendová K. et Vlček P. (2001): Některé zajímavé nálezy vyšších rostlin. – Těšínsko, Český Těšín, 44:25-26.

 T

Tetera, P. (2002): Návrh naučné stezky v přírodním parku Záhlinické rybníky. Diplomová práce, Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty, Ostravská univerzita, Ostrava, 128 s.

Tkačíková, J. (1999): Přírodní památka Kladnatá-Grapy (Moravskoslezské Beskydy). Ms., Depon. AOPaK ČR, Praha.

Tkáčiková, J. (2003): Plán zásahů a opatření – zásady managementu. PP Vršky-Díly, 10 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková, J. (2003): T0142BE - Losový - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 12pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Tkačíková J. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Kudlačena. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkačíková J. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Kutaný. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkačíková J. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Uherská. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkačíková J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PR Čerňavina. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkáčiková, J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PP Lačnov. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PR Velký Polom. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkáčiková, J. (2006): Botanický inventarizační průzkum PP Růžděcký Vesník. Ms., depon in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková, J. (2010): Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín). Acta Carp. Occ., 1: 74-96, ISSN: 1804-2732.

Tkačíková, J. (2010): Nález průtržníku lysého Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 102-103, ISSN: 1804-2732.

Tkáčiková, J. (2013): Plán péče přírodní památku Růžděcký Vesník na období 2016 – 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2013): Plán péče - přírodní památka Zbrankova stráň na období 2016 – 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková J., Spitzer L. (2005): Co mají společeného ovce a modrásek černoskvrnný? - In: Valašsko - Vlastivědná revue 15: 20-23.

Tkačíková J.,  Tkačík J. (2005): Ústup jedle v maloplošných chráněných územích na Valašsku na příkladu PR Kutaný. - In: Valašsko - Vlastivědná revue 15: 24-25.

Tkadlec, V. (2009): Dynamika dřevinného patra NPR Salajka v letech 1974-2007 se zvláštním zřetelem k populaci Abies alba (Mill.). - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geo-biocenologie, vedoucí práce: Vrška, T.

Tkáčik, J. (2004): Plán zásahů a opatření pro přírodní památku Křížový (katastrální území Ratiboř), zásady managementu. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tlusták, V. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Dobšena. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Tlusták, V. (2000): Inventarizační průzkum botanický PR Javorůvky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Tlusták, V. & Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. - KVM Olomouc.

Tomanová, D. (2000): Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín. Okresní úřad Nový Jičín.

Tomášek, J. (1967-1986): Příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy, (1-5). - Zpr. Čs. bot. společ., 2: 121-122, 1967; 3: 80-86, 1968; 5: 184-187, 1970; 12: 35-43, 1977 a 21: 125-137, 1986, Praha.

Tomášek, J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 117-142.

Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? - Živa 4/93: 150-151.

Trávníček, B. (1995): Poznámky k rozšíření vodních rostlin v jihovýchodní části Hané. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 35-40. 

Trávníček, B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muzeum a současnost, Ser. natur., Roztoky, 10: 39-50. 

Trávníček, B. (1996): Poznámky ke skupině Scilla bifolia L. agg. v Čechách, na Moravě a Slovensku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 117-123. 

Trávníček, B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček, B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková, J., Chrtek, J. & Kaplan, Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček, B., Deyl, Č., Bednář, V. (1991): Druhý floristický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. – Acta Univ. Palac. Olomouc, 31: 95-113.

Trávníček, B., Duchoslav, M., Šarhanová, P. & Šafářová, L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.

Trávníček, B., Hájek, M. (1996): Příspěvek k rozšíření ostružiníků (Rubus L.) a pampelišek (Taraxacum Wigg.) v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 28-33. 

Trávníček, B. et Hájek, M. (1996): Neznámý herbář A. Pazdery v herbáři olomoucké přírodovědecké fakulty - poznámky k flóře Králova v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 40-42. 

Trávníček, B., Chytil, P., Lustyk, P. (1994): Poznámky k rozšíření Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold v Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Muz., Opava (A), 43: 205-210. 

Trávníček, B., Lustyk, P. (1996): Několik nových lokalit pampelišek ze sekce Celtica na Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 133-136.

Trávníček, D. (1994): Vodní brouci (Coleoptera: Hydradephaga, Hydraenidae, Hydrophilidae, Elmidae) mokřadu Uhliska u obce Doubravy. Acta Museal., ser. B, 5:12-19. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Trávníček, D. (1998): Vodní brouci přírodní památky Bezedník v Hostýnských vrších (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 3, s. 57-61.

Trávníček, D. (2003): Vodní brouci CHKO Bílé Karpaty (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae), chráněná území NPR Javořina, PR Javořina, PP Vápenky a PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Trávníček, D. (2008): Největší vodní brouk světa žije i na Zlínsku. In: Magazín Zlín, 2008, 14, (9), s. 27.

Trávníček, D. (2009): Revitalizace mokřadních biotopů a společenstva vodních brouků. In: Západné Karpaty - spoločná hranica , zborník príspevkov z medzinárodného sympózia prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja, s. 41-45.

Trávníček, D. (2010): Poznámky k výskytu Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix Orchymont, 1932 v České republice. Acta Carp. Occ., 1: 104-105, ISSN: 1804-2732.

Trávníček, D. (2010): Vodní brouci lučního pěnovcového prameniště v EVL Březnice u Zlína (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae). Acta Carp. Occ., 1: 13–18, ISSN: 1804-2732.

Trávníček, D., Elsnerová, M. (2001): Plán péče na období 2002 – 2012 pro zvláště chráněné území PR Bukové hory. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trávníček, D., Elsnerová, M. (2002): Plán péče na období 2002 – 2012 pro zvláště chráněné území PP Uhliska. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trávníček, D. & Elsnerová, M. (2004): Základní údaje a plán péče (2005-2014) pro území navržené ke zvláštní ochraně podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - přírodní rezervace Lebedov. Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Trezner, J. (1996): Vzácná teplomilná kutilka jižní (Scelliphron destilatorium) ve Vsetíně. Ms., 1 s., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trnčík, P. & Martinát, O. (2008): Plán péče o Přírodní rezervaci Čerňavina a její ochranné pásmo na období 2009 – 2018. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Trusina J. (2006): Potenciální hydrologická rizika v povodí Olšavy. - Dipl. práce depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce RNDr. Miroslav Kolář, CSc.

Tučník, D. (1953): Radhošťské jeskyně. (Pukliny na Poustevnách na hoře Radhošti). Československý kras, 6:185-186 Brno.

Tuf, I. H. & Kupka, J. (2015): First record of Strigamia pusilla from the Czech Republic (Chilopoda: Geophilomorpha). První nález zemivky Strigamia pusilla z území České republiky (Chilopoda: Geophilomorpha). In: Acta Carp. Occ., 6:108 – 110, 2015.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality PR Pod Hribovňou v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality PR Pod Žitkovským vrchem v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality Skaličí v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Tuf, I. H. & Tufová, J. (2003): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu tří lesních MZCHÚ v rámci CHKO Bílé Karpaty, Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Tuf, I. H., Tufová, J. (2004): Stonožky a mnohonožky (Myriapoda: Chilopoda et Diplopoda) lesů Bílých Karpat. In: 4. seminár českých a slovenských myriapodológov, Východná, 14.-18. September 2004, Abstrakty referátov: 11. (in Czech).

Tuf, I. H., Tufová, J., Tajovský, K., Pavelková, K. (2008): Stonožky a mnohonožky Bílých Karpat – současný stav poznání. In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P. J. Šafárika, Košice: 17-18.

Tufová, J., Pavelková, K., Tajovský, K., Tuf, I. H., Štrichelová, J. (2008): Millipedes and centipedes of the White Carpathians, Czech Republic. Peckiana, 6: 66.

Tufová, J., Pavelková, K., Tuf, I. H., Štrichelová, J. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PP Chladný vrch v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 9 pp.

Tufová, J., Pavelková, K., Štrichelová, J., Tuf, I. H. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Sidonie v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tufová, J., Štrichelová, J., Pavelková, K., Tuf, I.H. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PP Pod Vrchy v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tufová, J., Štrichelová, J., Tuf, I. H., Pavelková, K. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Bílé potoky v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 9 pp.

Tufová, J., Tuf, I. H. (2004): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu tří lesních MZCHÚ v rámci CHKO Bílé Karpaty. Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tufová, J., Tuf, I. H., Štrichelová, J., Pavelková, K. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Okrouhlá v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tupý, V. & Šálek, P. (2002): Výskyt bobra evropského (Castor fiber) na okrese Kroměříž v letech 1992-2001. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Tyllichová, K. (2016): Přírodní poměry a flóra území severovýchodně od Blatničky. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce Libuše Vodová.

Tyralík, F. & Kuras, T. (2010): Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta
Carp. Occ., 1: 40–52, ISSN: 1804-2732.

 U

Unar, P. (1995): Plám péče pro přírodní rezervaci Kolébky na období 1996-2005. AOPK ČR. Brno.

Ungermanová, L. & Girgel, M. (2010): Plán péče pro přírodní památku Dubina na období 2011-2020. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Unucka J. (2003): Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů. - Geomorfologický sborník 2, ČAG, ZČU v Plzni.

Urbaňcová, N. (2005): Geobiocenologická charakteristika a návrh péče o lesní porosty přírodní rezervace Čerňavina. Diplomová práce, Vysoká škola zemědělská, Fakulta lesnická, Brno, 58 pp.  

 V

Václavek, M. (2010): Dendrochronologická analýza skalního řícení na severním svahu Ropice (Moravskoslezské Beskydy). Bakalářská práce, PřF, OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie.

Václavová, R. (1999): Transformační změny zemědělské výroby v CHKO Beskydy a jejich důsledky (okres Vsetín). - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Vaculíková, P. (2011): Krása území a jeho ochrana. Chráníme ochotněji, účinněji to, co se nám líbí? Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Brno. Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák Ph.D.

Vala, V. (1967): Motýlí lokality v Bílých Karpatech, Ochrana přírody, 22, 1967, s. 125-127

Valasová, A. (2012): Jako ostrůvek v moři – Národní přírodní rezervace Salajka. - Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 4/2012, s. 8-9.

Valasová, A. & Myslikovjan, T. (2011): Přírodní rezervace Ropice – Tam, kde padají kameny. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2011, s. 8-9.

Válek, J., Pavelka, J. (2002): Rybník Neratov: exkurz do algologie. VALAŠSKO – vlastivědná revue 9, 2002/2, s. 20 – 22.

Valchař (1976): Inventarizační průzkum zoologický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Valchář, Z. (1997): Historické údaje o výskytu některých význačnějších druhů denních motýlů na lokalitě Vršky-Díly (Vsetín). Ms., 2 pp. Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Vsetín.

Valchářová, J. (2007): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách v roce 2007. Ms., 6 pp. Depon. in: AOPK Praha.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D.

Vaněk, J. (1975): Vřetenuškovití v Severomoravském kraji. Entomol. Zpravod, Ostrava-Poruba, 5(4): 3-10.

Vaněk, J. a kol., (1980): Můrovití (Noctuidae) v Severomoravském kraji. Entomol. Zpravod., Ostrava-Poruba, 10: 97-115.

Vaněk, J. a kol., (1981): Píďalky - Geometridae - v Severomoravském kraji. Entomol. Zpravod., Ostrava-Poruba, 11 (5): 82-95.

Vaněk, J. a kol., (1982): Můrovití (Lep., Noctuidae) v Severomoravském kraji (doplňky k článku v EZ č. 5/1980). Entomol. Zpravod, Ostrava-Poruba, 12: 21-23.

Vaňková, H. (2002): Přírodní památka Křemenná u Kurovic. - In: Muzeum - Sborník Muzea Kroměřížska, s.  107-124, ISBN 80-85945-28-2.

Vašátko J. (2007): Měkkýši NPR Strabišov – Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov – Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 3–10. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 5-March-2007.

Vašátko, J., Wohlgemuth E., Horsák M. (2002): Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy. In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č. 7. Uherské Hradiště : Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. ISBN 80-86485-04-8, s. 77-88.

Vašíček, Z. (1992): Aptychi from Kurovice Klippe and their stratigraphic value. - Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brun., Geology, 22, 65-66, Brno.

Vašíček, Z. (1922): Biostratigrafie lokality Kurovice. - Ms., ČGÚ Praha.

Vašíček, Z.; Michalík, J.; Reháková, D. (1994): Early Cretaceous stratigraphy, paleography and life in the Western Carpatians. Beringeria, 10, 1-17O. Wiirzburg.

Vašíček, Z. & Reháková, D. (1994) - Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r. 1993. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, Brno, s. 28.

Vašut, R. J., Dančák, M. et Trávníček, B. (2004): Ostružiníková flóra severní části moravských Karpat. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 339–386. 

Vašutová, M. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Brodská. – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Vašutová, M. (2005): Mykofloristický výzkum v bučinách - NPR Špraněk a PP Brodská. - Mykologické listy no. 94: 52-53. 2005. ISSN 1213-5887.

Vávra, J. (2007): Zpráva z výzkumu brouků lokalit NPR Javořina, Hladké a Cestiska za rok 2007. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vávra, J. (2008): Zpráva z výzkumu brouků lokalit NPR Javořina, PR Kútky a PP Žerotín za rok 2008. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Velička, M. (1989): Aktivní ochrana fytogeofondu kriticky ohrožených druhů na příkladu reintrodukce Myricaria germanica (L.) Desv. do řečiště Morávky, okres Frýdek-Místek (ČSR). - Čas. Slez. Muz., Ser. A, 38: 49–55.

Velička, M. (1993): Dnešní výzkum původních dřevin na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 42: 187-191.

Velička, M. (1994): K rozšíření klokoče (Staphylea pinnata L.) na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43: 187-189.

Velička, M. (1995): Ohrožené dřeviny severní Moravy a československého Slezska – jejich výzkum a současný stav pěstování
v Arboretu Nový Dvůr. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 73-79.

Velička, M. (1996): Pokračující výzkum původních dřevin na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz., Opava (A), 45: 47-50.

Velička, M. (2001): Současný výskyt ochmetu (Loranthus europaeus Jacq.) a jmelí bílého jedlového (Viscum album
subsp. abietis /Wiesb./ Abromeit) na severní Moravě a ve Slezsku. – Čas. Slez. Muz., Opava (A), 50: 43-49.

Velička, M. (2001): Výsledky dendrologického průzkumu v okrese Frýdek-Místek. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 155-172.    

Vermouzek, Z. & Dvořák, L. (2001): Výskyt puštíků bělavých (Strix uralensis) v Moravskoslezských Beskydech - Buteo 12: 145 - 148.

Veselá, I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Veselský, J. (1968): Mykocenologický výzkum zanikajícího vrchoviště Hutě pod Smrkem v dolině Ostravice. Čas. Slez. Muz., ser. A., 17: 7-18.

Veselý, J. (1949): Šafrány na Valašsku.

Veselý, J. [ed.] (2011): Inventarizační průzkum EVL Uhliska z oboru lepidopterologie (modrásek bahenní, modrásek očkovaný). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veselý, J., Moravec, J. (2010): Inventarizační průzkum EVL Pozděchov z oboru malakozoologie (vrkoč
útlý). Mott MacDonald Praha, spol. s r. o. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Chvalčov z oboru batrachologie (čolek
velký). Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Mokřad u Slováckých strojíren z oboru batrachologie (kuňka žlutobřichá). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Vicherek, P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Mionší z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Vincenecová, K. (2013): Botanický inventarizační průzkum PP Dobšena. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Viewegh, J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. Lesnictví-Forestry, 40 (12): 523-536.

Vítek, J. (1978): Čertovy skály u Lidečka. - Lidé a země 27/3: 24, Praha.

Vítek, J. (1983): Smrdutá - Turista, 22/7: 241-242, Praha.

Vítek, J. (1985): Čertův kámen nad Provodovem. - Památky a příroda 8: 503-504, Praha.

Vítek, J. (1985): Geomorfologie Komínských skal na Moravě. - Sbor. Čs. Geogr. Společ., 90: 149-151, Praha.

Vítek, J. (1987): Držkovské skály. - Lidé a země 36/3: 108, Praha.

Vítek, J. (1990): Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat. Geol. Průzk.; svazek: 32; rok vydání:1990; sešit:7., s. 219-220.

Vlašín, M. (2009): Užovka stromová v České republice (1). - In: ZOO report profi, odborná příloha ZOO reportu, Brno, červen 2009, s. 1-3.

Vlašín, M., Mikátová, B., Zavadil, M. (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice - AOPK ČR, 257 s. 

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.

Vlčková, P. (2006): Přírodní rezervace Bučací potok. BESKYDY - Zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1: 8-9.

Vlčková, P. (2006): Botanické zhodnocení a návrh managementu navrhované přírodní rezervace Křižný. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin.

Vlčková, P. (2007): Přírodní rezervace Malenovický kotel. BESKYDY - Zpravodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2007/1, s. 8-9.

Vlčková, P. (2008): NPR Kněhyně-Čertův mlýn. BESKYDY - Zpavodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2008/1, s. 8-9.

Vlčková, P. (2009): Přírodní rezervace Makyta. BESKYDY - Zpavodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2008/4, 2009/1, s. 10-11.

Vlčková, P. (2009): Ekologický výukový program Příroda Beskyd, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání.

Vodička, J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. – Přírod. Sbor. Ostrav. Kraje, Opava, 15: 144-158.

Vojkovská, I. (2010): Beskydské rašeliniště. In: Naše příroda, ročník 2010, č. 4.

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní památku Vodopády Satiny na období 2015 – 2024. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Klíny na období 2015 – 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Mazácký Grúnik na období 2015 – 2024. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Malenovický kotel na období 2015 – 2024. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vojkovská, R. & Krupa, M. (2015): Vzácné druhy rostlin karpatských toků a jejich ohrožení. Ochrana přírody 4/2015, s. 31-36.

Vojkovská, R., Valasová, A., Martinát, O.,Trnčík, P. & Myslikovjan, T. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci V Podolánkách na období 2015 – 2024.

Vondrák, J. a kol. (2006): Lišejníky zaznamenané během 18. bryologicko-lichenologických dnů v Moravskoslezských Beskydech. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vondrák, J., Halda, J., Malíček, J., Müller, A. & Uhlík, P. (2006): Lišejníky zaznamenané během 18. bryologicko-lichenologických dnů v Moravskoslezských Beskydech. Bryonora 37 (2006): 19-23.

Vorel, J. (1985): Ekologické hodnocení biotopů lesních ekosystémů podle jejich rostlinné složky. SPR Javořina v Bílých Karpatech. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vrána, J. (1982): Státní přírodní rezervace Klíny. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1983): Státní přírodní rezervace Poledňana. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1983): Státní přírodní rezervace Razula. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1983): Státní přírodní rezervace Travný potok. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. & Prokop, J. (1982): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum botanický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vrážel, M. (1998): Pulčínské skály - perla Valašska: příběh zmizelého hradu a přírody kolem něj. - Zlín, 12 s.

Vrška, T., Hort, L. (2001): 150 let výzkumu pralesovitých rezervací v České republice (1851-2001). In: Lesnická práce [online], roč. 80, č. 10/2001), Kostelec nad Černými lesy. [cit. 2008-02-24]. Dostupné z <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1099/93/>. 

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D. (2000): Prales Mionší – historický vývoj a současný stav. Journal of Forest Science 46, 411-424.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D. (2001): Razula virgin forest after 23 years (1972-1995). - In: Journal of Forest Science, 47: 151-178.

Vůjta, M., Stráník, Z., Bubík, M., Švábenická, L. (1989): Nový výskyt sedimentů svrchní křídy v magurském flyši.- Zpr. geol. Výzk. v Roce 1987, 134-135, Praha.

Vykopal, V. (1983): Inventarizační průzkum lesnický SPR Dubcová. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Vyskot, M. et al. (1981): Československé pralesy. Academia, Praha. 

Vymazalová, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Pod Lukšincem na období 2015 – 2026. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vymazalová, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Obidová na období 2015 – 2026. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 W

Wagner, J. (1980): Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách. Československý kras, 30 (1978) : 128-130, Praha.

Wagner, J. (1990): Pseudokrasové jeskyně Moravskoslezských Beskyd jako významná zimoviště netopýrů (chiroptera). Sborník referátů, IV. Sypmpozium o pseudokrasu 1990. Knihovna ČSS sv. 23, s. 125-132, Praha 1990. 

Wagner, J. (1994): Objevy nových jeskyní ve Vizovických vrších (Česká republika). - Proceedings. 5th Pseudokarst Symposium with International Participation, Szczyrk.

Wagner, J. a kol. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. Česká speleologická společnost, sv. 17, Praha, s. 77-78.

Wagner, J. (2001): Zimoviště netopýrů v Nízkém a Hrubém Jeseníku, Oderských vrších a
Moravskoslezských Beskydách. Vespertilio 5: 287–302.

Wagner, J. (2015): Zbojnická jeskyně. Orcus-speleo.cz [online]. 2015 [cit. 2016-03-28].
Dostupné z <http://www.orcus-speleo.cz/zbojnicka-jeskyne/>

Wagner, J. & Lenart, J. (2012): V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru. Speleofórum. 2012, roč. 31, s. 53-57.

Weissmannová, H a kol. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 s. 

Wohlgemuth, E. (1997): Ordějovská jezírka. In: Veronica XI. ročník, 1997.

Wolfová, J. (2003): Orientační mykofloristický průzkum PR Malý Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J. (2003): Orientační mykofloristický průzkum PR Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J. (2003): Orientační mykofloristický průzkum PR Studenčany s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J. (2005): Mykofloristický inventarizační průzkum NPR Mazák. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R. 

Wolfová, J. (2005): Mykofloristický inventarizační průzkum NPR Salajka. -  Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Wolfová. J. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Bučací potok na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Wolfová. J. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Malý Smrk na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Wolfová, J., Valasová, A., Myslikovjan, T. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Smrk na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J., Valasová, A., Myslikovjan, T. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Studenčany na období 2015 - 2024. Ms. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 Z

Zábranská, D. (2000): Echium russicum J. F. Gmelin. – In: NATURA 2000 – mapování a botanický průzkum lokalit ohrožených druhů vyšších rostlin (Pod Jasenovou). – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zádrapa, M., Čuřík, J. (1981): Nové geol. poznatky z průzkumných prací v Hostýnských vrších. - Zemní plyn, Nafta, 26, č. 3, s. 411–423.

Zádrapa, R. (1984): Příspěvek k rozboru ornitocenózy jedlobukového pralesa Kutaný v hnízdní době let 1981 - 1983. Ms. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Zahradník, D., Banaš, M. (2013). Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných lokalitách CHKO Beskydy, zpráva za rok 2012 – Monitorovací zpráva. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Zahrádka, J.(2008): Současný stav přírodní rezervace Kútky a jeho legislativní východiska. – Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Zachoval, Z. (2001): Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka. - In: Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. 4. konferencia Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Podbanské: STU Bratislava. ISBN 80-88820-18-9.

Zapletal, L. (1984): Bašňov - poslední mokřad na okrese Kroměříž. Bašňov - Die letzte Nassgalle im Bezirk Kroměříž. Zprávy MOS 42: 39 -50.

Zapletal, M. & Spitzer, L. (2009): Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Klapalekiana, 45: 225-227, ISSN 1210-6100.

Záruba, P. (1994): Inventarizační průzkum entomologický PR Tesák. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Záruba, P. (1994): Inventarizační průzkum entomologický PP Pod Juráškou. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Zavadil. V. & Piálek, J. (1994): Čolek dunajský - Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903).- In Moravec, J. (ed.): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice (Atlas of Czech amphibians).- Národní muzeum, Praha, p. 40.

Zavadil, V. (1995): Čolek dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) novým druhem obratlovce České republiky.- Ochrana přírody, 50: 307 – 308.

Zavřel, H. (1940): Léto na Černavě. - Krásná Zem. Ostrava. 14: 81-82.

Zavřel, H. (1943): Mechy na Vsackém Cábu.- Příroda. Brno. 36:6-8.

Zavřel, H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda. Brno, 39:11-15.

Zavřel H. (1951): Jestřábník Schmidtův roste dosud na Kotouči.– Čs. Bot. Listy, Praha, 4: 30.

Zavřel, H. (1953): Přírodní reservace Kruhy u Tučap. - Ochr. Přír. Praha. 8:112-113.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č. 1, str. 7-11.

Zavřel, H. (1960): Přírodní rezervace „Valachy” na Kroměřížsku. - Ochr. Přír. Praha, 15:177-178.

Zavřel, H. (1960): SPR na holešovsku. Zprávy krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2, s. 11.

Zavřel, H. (1965): Přírodní rezervace Chropyňský rybník. - Zpr. Oblast. Muz. Jihových. Moravy, Gottwaldov 1965:34-40.

Zavřel, H. (1965): Přírodní rezervace Včelín u Cvrčovic na Kroměřížsku. - Zpr. Oblast. Muz. Jihových. Moravy, Gottwaldov 1965: 98-104.

Zavřel, H. (1966): Přírodní rezervace Stonáč u Bilan. Zprávy oblastního muzea jihových. Moravy v Gottwaldově, 1996, s. 12-18.

Zavřel, H. (1967): Státní přírodní rezervace Obora u Kotojed. - Zpr. Oblast. Muzea Gottwaldov 1967:33-36.

Zavřel, H. (1968): Státní přírodní rezervace Drážov u Zdounek. - Zpr. Oblast. Muz. Gottwaldov 1968: 142-144.

Zavřel, H. (1969): Rozšíření chráněných rostlin na okrese kroměřížském. Zpravodaj okresního archivu státní památkové péče a ochrany přírody Kroměříž, 5/69: 2-37.

Zemánková, J. a Pospíšil, V. (1977): Mechorosty přírodní rezervace Smrdutá v Hostýnských horách. Zpravodaj vlastivědného ústavu Olomouc, 185: 3-6, Olomouc.

Zwach, I. (1990): Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

Zwach, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, a. s., Praha.

 Ž

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů ve II. A III. Cyklu (všeobecné a speciální šetření). Ms. Depon. in: Lesprojekt Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek-Místek, 134 s. + mapová část.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů LZ Frenštát pod Radhoštěm. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek – Místek.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů: LZ Frýdek, bývalý LHC Morávka, Frýdek – Dobrá. Lesprojekt Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek - Místek.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů. LZ Jablunkov. LHC Lomná. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek-Místek. 

Žaloudík, V. (1985): Historie lesů LZ Ostravice - bývalý LHC Staré Hamry. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek – Místek.

 


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž


Aktualizováno: 27-03-2018   Úvodní stránka Zpět