Logo  
 
 

Kalendář akcí mezinárodního environmentálního projektu
Příroda nezná hranic pořádané SmRS ČSOP a partnerskými organizacemi
v roce 2011
 

  Leden 2011

 • 15. 1. 2011 - Zimní sčítání vodních ptáků
  Terénní exkurze zaměřená na mapování výskytu přezimujících vodních ptáků. Sraz v Tlumačově na vlakovém nádraží v 8:30. Zodpovídá Martin Vymazal.

 • 15. 1. 2011 - Mezinárodní sčítání vodních ptáků
  Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí pořádá pro veřejnost odbornou terénní exkurzi. Sraz účastníků na vlakovém nádraží v Hustopečích nad Bečvou v 9 hodin. Terénní exkurze povede z Hustopečí nad Bečvou pěšky podél toku řeky Bečvy do Valašského Meziříčí (trasa cca 12 km). Cestou sčítání vodních ptáků na řece Bečvě. Vedoucí exkurze: Mirek Dvorský. Kontakt: Mirek Dvorský, mobil 728 585 009, e-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz.

 • 18. 1. 2011 - Ošatky z kukuřičných listů
  Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí pořádá ve spolupráci s SVČ Domeček řemeslný kurz. Naučíte se starodávnou techniku pletení misek, podložek a ošatek. Domů si odnesete hotový výrobek. S sebou jehlu s velkým uchem. Místo konání : SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí. Termín: úterý 18. ledna od 15 do 19 hodin. Lektorka: Mgr.Jitka Dvorská. Poplatek: 50 Kč. Kontakt: Mgr. Jitka Dvorská, mobil 723 527 105, e-mail: dvorska-ddm@seznam.cz.

 • 23. 1. 2011 - Od ovečky ke svetru
  Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí pořádá ve spolupráci s SVČ Domeček řemeslný kurz zpracování ovčí vlny od ostříhané ovečky až po hotové výrobky (praní, barvení, kramplování, předení na kolovratu a vřetánku, plstění), vlněné nápady od drobných výrobků po starodávnou zapiastkovou techniku výroby rukavic a papučí na formě. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Místo konání: SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí. Termín: neděle 23. 1. 2011, od 9 hodin do 17 hodin. Lektorka: Mgr.Jitka Dvorská. Poplatek: 500 Kč. Přihlásit se můžete osobně, telefonicky či meilem. Kontakt: Mgr. Jitka Dvorská, mobil 723 527 105, e-mail: dvorska-ddm@seznam.cz.

  Únor 2011

 • 24. 2. 2011 - Dunajskou deltou na Pálavách
  Přednáška se koná na klubovně Školní zahrady v Hulíně ve čtvrtek 24. února 2011 v 15 hodin. Přednáší Martin Vymazal.

  Březen 2011

 • 10. 3. 2011 - Význam starých a doupných stromů v lesním ekosystému
  Přednáška se koná se na klubovně Školní zahrady v Hulíně ve čtvrtek 10. března 2011 v 16 hodin. Zodpovídá Martin Vymazal.

  Duben 2011

 • 16. 4. 2011 - Tajemní korýši periodických tůní
  Terénní exkurze za listonohy a žábronožkami našich lužních lesů. Sraz v Záhlinicích u hospody U Čápa 16. dubna 2011 v 8:30. Je vhodné mít nepromokavou obuv.
  Zodpovídá Pavel Šálek.

  Květen 2011

 • 7. 5. 2011 - Vítání ptačího zpěvu 
  Základní organizace Českého svazu ochránců přírody VIA v Hulíně Vás srdečně zvou v sobotu 7. května 2011 na tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Terénní ornitologická exkurze proběhne letos v lese Zámečku a na Záhlinických rybnících. Sraz zájemců je v 8:30 u lávky pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži. Doprava na místo srazu individuální (odjezd z vlakového nádraží v Hulíně v 8:02, příjezd do Kroměříže v 8:10, pěšky asi 5 min. na místo srazu). Akce Vítání ptačího zpěvu se koná za každého počasí. Doporučujeme kromě dobré nálady vzít si dalekohledy, fotoaparáty a vhodný oděv i obuv. Podrobnější informace získáte u průvodce exkurze Pavla Šálka (mobil: 606 541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz).

   

  Červen 2011

 • 4. 6. 2011 - Exkurze do mokřadu Bašňov
  Terénní exkurze za rostlinami a živočichy mokřadu, koná se v sobotu 4. června 2011. Sraz v Tlumačově u železniční stanice v 8:30. Doprava do Tlumačova individuální (vlakové spojení z Hulína: odjezd v 8:03, příjezd do Tlumačova v 8:09).
  Půjdeme z obce Tlumačov okolo Kvasické pískovny do Kvasic a na mokřad Bašňov u Střížovic. Celková trasa exkurze bude pomalým tempem asi 10 km. Doporučujeme obuv vhodnou do mokřadů. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně kolem 13. hodiny. Návrat zpět bude vlaky z Tlumačova (směr Hulín v 13:52, směr Otrokovice ve 14:10). Exkurzi povede Pavel Šálek (mobil: 606 541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz).

  Srpen 2011

 • 10. 8. 2011 - Porada realizátorů projektu Příroda nezná hranic
  Pracovní schůzka realizátorů projektu ZO ČSOP Via Hulín. Akce se bude konat na klubovně Školní zahrady v Hulíně od 18.30.
  Zodpovídá: Pavel Šálek

 • 24. 8. 2011 - Živá zahrada
  Odborná exkurze na budovanou přírodní zahradu na pozemku ZŠ v Hulíně.
  Vedoucí akce: Pavel Šálek (ČSOP VIA Hulín)

  Září 2011

 • 9. 9. 2011 - Vycházka do navrhované přírodní památky Lebedov. Přímo na místě se bude řešit na této terénní pracovní exkurzi výhledový plán údržby území, které se nachází nedaleko Zdounek. Více informací o navrhované přírodní památce viz
  http://nature.hyperlink.cz/Lebedov.htm
  Zodpovídal: Pavel Šálek

  nPP Lebedov

 • 24. 9. 2011 - Zamykání Mločí studánky
  Tradiční exkurze mladých ochránců přírody do Hostýnských vrchů. Tradiční zamykání a údržba naší Mločí studánky ve Zlatém údolí, před příchodem zimy. Odjezd vlakem z Hulína v 8:04 do Holešova.
  Zodpovídá: Pavel Šálek

 • 29. 9. 2011 - Školní hanácká zahrada aneb Živá zahrada poznání
  Bbeseda s promítáním a s praktickou prohlídkou na téma: Školní hanácká zahrada a neb Živá zahrada poznání. Akce je pro všechny, kdo se chtějí dozvědět, jak vytvořit zdravý a živý kout přírody na své zahradě. Začátek v 17 hodin na školním pozemku Základní školy v Hulíně.
  Zodpovídá: Pavel Šálek

  Říjen 2011

 • 1. 10. 2011 - Vápencová bradla Bielych Karpát
  Odborná exkurze pro veřejnost do CHKO Biele Karpaty (Lednica, Červený Kameň, Vršatec). Odjezd autobusu bude z Hulína od vlakového nádraží v 6:30 hodin, návrat kolem 19 hod.
  Zodpovídá: Ing. Zdeněk Podešva

 • 1. 10. - 30. 11. - Králický Sněžník
  Virtuální výstava na internetu www.nauckastezka.cz.
  Zajišťuje: Mgr. Kamil Navrátil

 • 2. 10. 2011 - Evropský festival ptactva
  Sraz všech účastníků je v neděli 2. října 2010 v 8:15 hod v Záhlinicích před hostincem U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Hulína - odjezd v 8:03, příjezd do Záhlinic v 8:06, pěšky asi 5 min. na místo srazu.
  Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 13. hodiny. Návrat zpět bude vlaky ze Záhlinic (směr Hulín v 13:55, směr Otrokovice ve 14:06).
  Exkurzi povede Pavel Šálek (mobil: 606 541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz).

 • 10. 10. 2011 - Pracovní porada s vedením a pedagogy ZŠ v Hulíně
  Mísko konání: SEV - klubovna Školní zahrady Zš v Hulíně, začátek v 16 hod.
  Zodpovídá: Pavel Šálek

 • 10. 10. 2011 -  Zasedání komise Životního prostředí a cest. ruchu města Hulína
  Mísko konání: SEV - klubovna Školní zahrady Zš v Hulíně, začátek v 17 hod.
  Zodpovídá: Pavel Šálek

 • 12. 10. 2011 - Exkurze na Záhlinické rybníky
  Odborná vycházka na Záhlinické rybníky pro žáky ZŠ Okružní Zlín. Odjezd vlakem v 8:15 hod z Otrokovic.
  Zodpovídá: Bc. Martin Vymazal

 • 13. 10. 2011 - Dunajskou deltou na Pálavách
  Odborná přednáška o Dunajské deltě pro žáky ZŠ. Začátek přednášky v 10 hod. v ZŠ Okružní Zlín.
  Zodpovídá: Bc. Martin Vymazal

 • 14. 10. 2011 - Dřeviny Podzámecké zahrady v Kroměříži
  Odborná přednáška pro žáky ZŠ. Začátek přednášky v 10 hod. v ZŠ Okružní Zlín.
  Zodpovídá: RNDr. Lenka Křesadlová

 • 14.–16. 10. 2011 - Karpatský poutník
  Mezinárodní setkání poutníků v Beskydách (Bystřička). Odjezd v 7 hodin od vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí. Ve spolupráci s SVČ Domeček Val. Meziříčí. Vedoucí akce: Mirek Dvorský.

 • 16. 10. 2011 - Rybníkářství v praxi
  Terénní seminář v areálu Na Stráži v Postoupkách u Kroměříže
  Vedoucí akce: Mgr. Kamil Navrátil
  Jen za příznivého počasí!

 • 18.-21. 10. 2011 - Odborné programy a projekty ČSOP a SZOPK
  Mezinárodní odborný seminář k 22. výročí otevření první československé ekologické poradny (1. 9. 1989 Val. Meziříčí). Témata: poradenství, velké šelmy, mokřady, živá zahrada atd.
  Kde: IC Kohútka, Javorníky
  Vedoucí akce: Milan Orálek
  Spolupořadatelé: CHKO Kysuce a CHKO Beskydy
  Lektoři - pozváni jsou:
  RNDr. Vlado Slobodník, CSc. (CHKO Ponitrie), Ing. Michal Kalaš (NP Malá Fatra), RNDr. Ján Korňan, Mgr. P. Drengubiak (CHKO Kysuce), RNDr. Dana Bartošová, Ing. František Šulgan, Ing. František Jaskula (CHKO Beskydy), Mgr. Michal Bojda (Hnutí Duha, ČR), Ludvík Kunc (ČSOP, ČR), Ing. Milan Janík, Ph.D. (SR), RNDr. David Černoch (ČSOP a MěÚ Val. Meziříčí), RNDr. Oľga Removčíková (SZOPK), RNDr. Dušan Karaska (SR), Josef Wagner (Orcus Bohumín)
  Ing. Viliam Stockman (SR).
  Ubytování, stravování zajištěno, na místě účastníci uhradí 100 Kč/den.

 • 21. 10. 2011 - Medvěd hnědý na Slovensku
  Odborná přednáška pro žáky ZŠ v Hulíně, začátek přednášky v 8 hod, a pro studenty gymnázia v Kroměříži v 10:30 hod.
  Lektor: RNDr. Vlado Slobodník, CSc.
  Zodpovídá: Mgr. Dana Hozová (Hulín) a Mgr. Kamil Navrátil (Kroměříž).
  Lektor: RNDr. Vlado Slobodník, CSc.

 • 21. – 23. 10. 2011 - Fotografie přírody
  Mezinárodní fotografický seminář na chatě Claudia, Ráztoky 32, Zázrivá, okres Dolný Kubín.
  Vedoucí akce: Miroslav Dvorský
  Lektoři: Ing. Jiří Paďour, MgA. Vladimír Skýpala
  Doprava i stravování vlastní, bližší informace přihlášeným.
  Množství účastníků je omezeno kapacitou chaty (15 míst) – seminář je již obsazen.

 • 22. 10. 2011 - Zpracování ovoce ze starých sadů
  Terénní seminář s exkurzí v Hošticích a Němčicích u Kroměříže.
  Vedoucí akce: Mgr. Kamil Navrátil

 • 25. 10. 2011 - Obnovitelné zdroje energie
  Exkurze s průvodcem pro ZŠ, Mlýn Mikulůvka, začátek v 8 hod.
  Vedoucí akce: Milan Orálek

 • 26.–28. 10. 2011 - Studánky v CHKO Beskydy
  Odborné exkurze mladých ochránců přírody spojené s mapováním, zastřešováním a úklidem studánek v příhraniční oblasti.
  Kde: CHKO Beskydy, hájovna Košárky, Staré Hamry.
  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští
  Lektor: revírník Tomáš Peka

 • 28. 10. 2011 - 1. výročí otevření slovensko – českého IC Kohútka
  Slavnostní akce k 93. výročí vzniku Československa s pietním aktem a vernisáží v IC Kohútka.
  V 10 hod.  pietní akt u hrobu čsl. vojáka 2 km západně od Kohútky (čestné stráže, skupina a salva Portášů), v 11 hod. vernisáž výstavy obrazů Jiljího Hartingera, prezentace lidových tradic a řemesel (IC).
  Vedoucí akce: Ing. Karel Kredba, Milan Orálek (ČSOP V. M.)

  Listopad 2011

 • 5.- 6. 11. 2011 - Závěr návštěvnické sezóny v Centru ekologické výchovy v Bartošovicích
  Komentované prohlídky ekocentra a záchranné stanice při příležitosti „Pooderských rybářských slavností v Bartošovicích a „Ukončení návštěvnické sezóny 2011“. Začátky v oba dny v 9:30, 10:30, 11:30, 13:30 a 14:30 ve Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích.
  Vedoucí akce: Jan Kašinský (ČSOP Nový Jičín)

 • 5.- 6. 11. 2011 - Řezbářská řemeslná dílna
  Výroba dřevěných lžiček a píšťalek pod vedením slovenských lidových řemeslníků z Prievidze v sobotu a neděli denně od 9.00 hod.
  Kde: Mlýn Mikulůvka, omezená kapacita – 15 účastníků.
  Vedoucí akce: Milan Orálek (přihlášky 571 621 602 nebo valmez@ochranci.cz)

 • 10. 11. 2011 - Cestou necestou Zlínským krajem
  Výstava z Mezinárodního filmového festivalu outdoorových filmů v Muzeu Kroměřížska.
  Vedoucí akce: Mgr. Kamil Navrátil

 • 12. 11. 2011 - Podzimní Chřiby
  Fotografická vycházka a exkurze na Bunči.
  Vedoucí akce: Mgr. Kamil Navrátil

 • 14.–16. 11. 2011 – Velké šelmy, mokřady, ptáci
  Přednášková šňůra Vlado Slobodníka ve Zlínském kraji.
  14. 11. dopoledne Mokřady na gymnáziu Kroměříž, odpoledne Šelmy v Knihovně Kroměřížska (zodpovídá Mgr. K. Navrátil)
  15. 11. v 18.00 v čítárně Městské knihovny Val. Meziříčí (zodpovídá K. Kredba)
  16. 11. v 9.00 hod. v ZŠ Krhová (zodpovídá M. Orálek)

 • 16. 11. 2011 - Rukodělné hrátky s ovčí vlnou
  Řemeslný minikurz zpracování ovčí vlny. Mísko konání: SEV - klubovna Školní zahrady Zš v Hulíně, začátek v 16 hod.
  Zodpovídá: Mgr. Zdenka Tupá

 • 17. 11. 2011 - Přírodní park Hostýnské vrchy
  Odborná exkurze pro mladé ochránce přírody a veřejnost ve čtvrtek 17. listopadu (státní svátek v ČR) v Hostýnských vrších, Lukově.
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský
  Lektor: Mgr. Jiří Janál

  17. 11. 2011 - Pohled z půli cesty
  Tento výstavní soubor je průřezem volné tvorby fotografa Vladimíra Skýpaly za období 1997–2009. Od počátečního zaměření na fotografii krajiny (cykly Krajina, Člověk a krajina), se přes sociální dokument (Jiné dětství, Mezi vesnicí a městem) dostal k subjektivněji orientovanému dokumentu reprezentovanému zde souborem Děti a děti.
  Kde: Kroměříž - městská radnice
  Vedoucí akce: Mgr. Kamil Navrátil
  Výstava potrvá do 30. 11. 2011

 • 23. 11. 2011 - Chráněná území na Uherskohradišťsku a v CHKO Bílé Karpaty 
  Odborná přednáška pro veřejnost o vybraných chráněných územích Zlínského kraje. Místo konání: klubovna Školní zahrady Zš v Hulíně, začátek v 17 hod.   
  Lektor: Ing. Zdeněk Podešva

 • 23.-25. 11. 2011 - Přednáškové turné J. Lukáče a M. Fulína (SR)
  Témata: čápi, netopýři, lesy, vlci, …
  23. 11. Kroměříž - školy (zodpovídá Mgr. K. Navrátil)
  24. 11. dopoledne ZŠ Hulín (zodpovídá P. Šálek)
  16.00 SVČ Domeček Val. Meziříčí pro oddíl Falco (zodpovídá M. Dvorský)
  18.00 čítárna Městské knihovny Val. Meziříčí (zodpovídá K. Kredba)
  25. 11. Val. Meziříčí
  Bocian + Vlk
  Kdy: 25. 11. 2011 v 9–12 hod.
  Kde: ZŠ Krhová
  Vedoucí akce: Milan Orálek

  26. 11. 2011 - Tradiční lidové zvyky
  Seminář Pulčín ve spolupráci s OS Pulčín – vesničko má milovaná, v sobotu od 16 hod.

  Prosinec 2011

 • 1. 12. 2011 - 31. 1. 2012 - Karlštejn (z cyklu Sudetské krajiny)
  Virtuální výstava na internetu www.nauckastezka.cz
  Zajišťuje: Mgr. Kamil Navrátil

 • 2. 12. 2011 - Kulatý stůl se zástupci SZOPK
  Setkání členů  Českého svazu ochrínců úpřírody a Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v IC Kohútka v pátek večer.
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský

 • 3. 12. 2011 - Síla tradice na Mikuláškém jarmeku ve Valašských Kloboukách
  Osvětová akce na podporu tradic a lidových řemesel v příhraniční oblasti a společné zasedání řídícího výboru projektu s předsedou ČSOP Liborem Ambrozkem.
  Odjezd autobusem od vlakového nádraží ve Valašského Meziříčí v 8 hodin, druhý autobus pojede z Kohútky.
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský

 • 3. 12. 2011 - Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách.
  Autobusový zájezd pro veřejnost. Podpořme tradice a lidová řemesla v příhraniční oblasti. Odjezd autobusu od vlakového nádraží v Hulíně je v 6:30 hodin.
  Vedoucí akce: Mgr. Zdenka Tupá

 • 14. 12. 2011 - Chráněná území na Vsetínsku a v CHKO Beskydy 
  Odborná přednáška pro veřejnost o vybraných chráněných územích Zlínského kraje. Místo konání: klubovna Školní zahrady Zš v Hulíně, začátek v 17 hod.   
  Lektor: Ing. Zdeněk Podešva

 • 16.–18. 12. 2011 - Problémy dobrovolné OP a EVVO v ČR a SR
  Mezinárodní seminář + kulatý stůl určený pro kolektiv realizátorů, spojený s celoročním hodnocením projektu Příroda nezná hranic na Bystřičce.

 • 21. 12. 2011 - Tradiční vánoční besídka s lidovými zvyky
  Místo konání: klubovna Školní zahrady Zš v Hulíně, začátek v 16 hod.   
  Zodpovídají Pavel Šálek, Mgr. Zdenka Tupá

Bližší informace k akcím:

Všechny plánované akce se konají za každého počasí. Bližší informace jsou možné na uvedených telefonních číslech nebo na našich e-mailových adresách

Zájemci na jednotlivé akce se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem u vedoucího akce:
Mirek Dvorský, mobil 728 585 009, e-mail: mirek. dvorsky@ochranci.cz
Jitka Dvorská, e-mail: dvorska-ddm@seznam.cz)
Pavel Šálek, mobil 606 541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz
Bc. Martin Vymazal, e-mail: MVymazal@seznam.cz
Ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz
Mgr. Zdena Tupá, e-mail: zde.tu@seznam.cz 
Jan Kašinský, e-mail: kasinsky@csopnj.cz
Mgr. Kamil Navrátil, e-mail: planorbis@naucnastezka.cz

Srdečně vás zvou členové ZO Českého svazu ochránců přírody Via Hulín
a našich partnerských organizací.
  

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2007-2011 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 07.01.2012