Logo  
 
 

Kalendář akcí mezinárodního environmentálního projektu
Příroda nezná hranic pořádané SmRS ČSOP a partnerskými organizacemi v roce 2013
 

  Leden 2013

 • 12. 1. 2013 – Mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků
  Terénní exkurze zaměřená na mapování výskytu přezimujících vodních ptáků.
  V sobotu 12. ledna 2013 se koná oddílová výprava Orlovců. Budeme provádět již tradiční zimní sčítání vodního ptactva. Odjezd je vlakem v 8:01 z Hulína. Sraz všech účastníků je v 7:50, kvůli zakoupení společné jízdenky. Vystoupíme v Tlumačově, odkud budeme pěšky pokračovat okolo Kvasické pískovny, proti proudu řeky Moravy až k soutoku s říčkou Rusavou a následně okolo rybníků až do Hulína. Návrat okolo 14 hodiny. Všichni vhodnou obuv a oblečení, svačinu na celý den a pití. Kdo má, také dalekohled, případně fotoaparát. Akce je i pro rodiče oddílových dětí. Srdečně Vás zdraví Pavel Šálek a Michal Foltýn.

 • 21. 1. 2013 – Jiří Paďour - Obrázky 3. - výstava fotografií
  Dosud nepublikované fotografie krajiny od známého fotografa a propagátora přírodních motivů.
  Akce se koná: Gymnázium Kroměříž | Čas: 10.00 hod. Zodpovídá: Mgr. Kamil Navrátil.

  Únor 2013

 • 1. 2. 2013 – Zimní výprava na Velký Javorník
  Akce pro Karpatské poutníky.
  Kde: Veřovické vrchy, Velký Javorník
  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

Ilustrační foto ze zimní výpravy na Velký Javorník, 21. 2. 2004

 • 8. - 10. 2. 2013 – Porada řídícího výboru a mezinárodní setkání členů ČSOP a SZOPK
  Kde: Liptovský Mikuláš
  Vedoucí akce: Milan Orálek, Mgr. Kristína Voralová

  Březen 2013

 • 16. 3. 2013 – Stanice pro záchranu živočichů a CHKO Poodří
  Akce pro Karpatské poutníky.
  Kde: Bartošovice na Moravě
  Vedoucí akce: Mgr. Jiří Jurečka
  Lektor: Jan Kašinský

 • 22. – 24. 3. 2013 – Fotografie přírody - Mezinárodní fotografický seminář
  Kde: Bystřička, Vsetínské vrchy (Vesníky a okolí Santova)
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský
  Lektoři: Mgr. Vladimír Skýpala, Ing. Jiří Pažour

 • 28. 3. 2013 – Stanice pro záchranu živočichů a CHKO Poodří
  Akce pro Karpatské poutníky.
  Kde: Bartošovice na Moravě
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský
  Lektor: Jan Kašinský, Ing. Vladimír Petřvalský

  Duben 2013

 • 4. - 19. 4. - Příroda nezná hranic
  Výstava fotografií z mezinárodního enviromentátního programu Příroda nezná hranic. Základní organizace ČSOP Via Hulín se v říjnu 2010 zapojila do projektu přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou a Českou republikou, který podpořila Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj. Na výstavě máte jedinečnou příležitost shlédnout fotografie z tohoto projektu. Zahájení výstavy 4. dubna 2013 v 17. hod. Pořádá Městská knihovna v Hulíně ve spolupráci s ČSOP Via Hulín, otevřeno ve výpůjčních hodinách knihovny.

 • 14. 4. 2013 – Beskydský poutník – Studánky v Podbeskydí
  Pěší trasa po studánkách z obce Žilina do obce Rybí, zřícenina hradu Starý Jičín.
  Kde: Přírodní park Podbeskydí
  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští
  Lektor: Mgr. Jiří Jurečka

 • 20. 4. 2013 – Exkurze do NPR Súlovské skaly
  Akce pro Karpatské poutníky.
  Kde: CHKO Strážovské vrchy (NPR Súlovské skaly)
  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

 • 23. 4. 2013 – Otevírání studánek v příhraniční oblasti
  Osvětová akce pro záladní školy.
  Kde: CHKO Kysuce, Čadca
  Vedoucí akce: Mgr. Jiří Jurečka, Mirek Dvorský, PaedDr. Jaro Velička

  Květen 2013

 • 5. 5. 2013 – Vítání ptačího zpěvu v Přírodním parku Záhlinické rybníky
  V neděli 5. května se koná již tradiční akce Vítání ptačího zpěvu. Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Hulína - odjezd v 8:01, příjezd do Záhlinic v 8:03, pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 13. hodiny. Akci pořádají ve spolupráci ČSOP Via Hulín a Moravský ornitologický spolek.
   
  Exkurzi povede: Martin Vymazal, 
  tel.: 608 368 333,
  e-mail: MVymazal(at)seznam.cz.

 • 6. – 12. 5. 2013 – Porada řídícího výboru a mezinárodní setkání členů ČSOP a SZOPK
  Kde: Chočské vrchy – Kvačany
  Vedoucí akce: Milan Orálek, Mgr. Kristína Voralová

 • 11. 5. 2013 - Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově
  V sobotu 11. května se koná Vítání ptačího zpěvu v Hostýnských vrších. Srazu na autobusové zastávce „Chvalčov, hotel Říka“ v 8 hod. (příjezd busu od Bystřice pod Host. 7:44 a od Zlína 7:59). Z Říky půjdeme lesem kolem navrhované Přírodní památky Hadí kopec s cennými suťovými lesy, poté navštívíme luční Přírodní památku Pod Kozincem a dále půjdeme podél Chvalčova až do bystřického parku Zahájené. Předpokládané ukončení akce je okolo 13. hod v Bystřici pod Hostýnem. S sebou pevnou obuv, svačinu, pití a pláštěnku. Za příznivých podmínek proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akci pořádají ve spolupráci ČSOP Via Hulín, Moravský ornitologický spolek a ZŠ T. G. M. Bystřice pod Hostýnem.

  Exkurzi povede: Martin Vymazal
  tel.: 608 368 333
  e-mail: MVymazal(at)seznam.cz

 • 25. 5. 2013 – Mezinárodní exkurze v jižní části CHKO Strážovské vrchy
  Akce pro Karpatské poutníky.
  Kde: PR Jankov vŕšok, hrad Uhrovec – CHKO Strážovské vrchy

  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková
  Lektor: Ing. Rudolf Amrein

  Červen 2013

 • 8. 6. 2013 – Zvláště chráněná území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce
  Mezinárodní odborná exkurze pro stráž přírody, NNO a odbornou veřejnost.
  Kde: CHKO Beskydy a CHKO Kysuce – pohoří Javorníky
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský, Mgr. Jiří Lehký

 • 13. – 16. 6. 2013 – CHKO Horní Orava, Tatranský NP
  Přírodovědné exkurze Karpatských poutníků do NPR Babia hora, Pilsko, NS Lavíny (Roháče).
  Kde: Goralská koliba, obec Mútne (okres Námestovo), CHKO Horní Orava
  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

  Srpen 2013

 • 10. – 17. 8. 2013 – Mezinárodní týdenní tábor v CHKO Beskydy
  Akce pro Karpatské poutníky
  Kde: Lesácká chata Košárky, Staré Hamry – CHKO Beskydy
  Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

  Září 2013

 • 27. – 29. 9. 2013 – Fotografie přírody - Mezinárodní fotografický seminář
  Kde: CHKO Kysuce
  Vedoucí akce: Mirek Dvorský
  Lektoři: Mgr. Vladimír Skýpala, Ing. Jiří Pažour

  Říjen 2013

 • 5. 10. 2013 – Evropský festival ptactva v Záhlinicích
  Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Hulína - odjezd v 8:01, příjezd do Záhlinic v 8:03, pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 13. hodiny. Návrat zpět bude vlaky ze Záhlinic.  Exkurzi povede: Martin Vymazal
  tel.: 608 368 333
  e-mail: mvymazal(at)seznam.cz

    Bližší informace k akcím:

Všechny plánované akce se konají za každého počasí. Bližší informace jsou možné na uvedených telefonních číslech nebo na našich e-mailových adresách

Zájemci na jednotlivé akce se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem u vedoucího akce:
Mirek Dvorský, mobil 00420 728 585 009, e-mail: mirek. dvorsky@ochranci.cz
Jitka Dvorská, e-mail: dvorska-ddm@seznam.cz)
Milan Orálek, mobil: 00420 602 735 425, e-mail: milan.oralek@ochranci.cz
Pavel Šálek, mobil 00420 606 541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz
Bc. Martin Vymazal,  mobil 00420 608 368 333, e-mail: MVymazal@seznam.cz
Ing. Zdeněk Podešva, mobil 00420 605 782 572, e-mail: podesva@post.cz
Mgr. Zdena Tupá, e-mail: zde.tu@seznam.cz 
Jan Kašinský, e-mail: kasinsky@csopnj.cz
Mgr. Kamil Navrátil, e-mail: planorbis@naucnastezka.cz

Srdečně vás zvou členové ZO Českého svazu ochránců přírody Via Hulín a také našich partnerských organizací zapojuených do projektu Příroda nezná hranic:

SmRS ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz/
E mail: valmez@ochranci.cz
pevná linka : 00420 571 621 602

Český svaz ochránců přírody ZO 60/03 Planorbis Kroměříž
http://www.naucnastezka.cz/

Český svaz ochránců přírody ZO 70/02 Nový Jičín
http://www.csopnj.cz/   

Kalendář akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013
Kalendář akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012

Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2011 

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

Kalendář akcí v roce 2013

Plán exkurzí do přírody nejen v okolí Hulína, které pořádá ZO ČSOP Via Hulín a naše partrnerské organizace, naleznete v rubrice Kalendář akcí… 

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 04.02.2014