Logo  
 
 

 

Již uskutečněné akce mezinárodního environmentálního projektu
Příroda nezná hranic v roce 2011
 

  Prosinec 2011

21. 12. 2011 – Tradiční oddílová vánoční besídka s hrami a lidovými zvyky
V klubovně SEV na školní zahradě ZŠ v Hulíně proběhla již tradiční vánoční besídka pro děti z našeho oddílu Orlovci. Zodpovídali Pavel Šálek, Mgr. Zdenka Tupá.

14. 12. 2011 - Chráněná území na Vsetínsku a v CHKO Beskydy 
V klubovně SEV na školní zahradě ZŠ v Hulíně se uskutečnila odborná přednáška pro veřejnost o vybraných chráněných územích Zlínského kraje. Na více než 700 fotografiích bylo prezentováno všech 86 chráněných území na Vsetínsku a v CHKO Beskydy, lektor ing. Zdeněk Podešva.


3. 12. 2011 - Zasedání řídícího výboru projektu Příroda nezná hranic
U příležitosti 20. Mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách se konalo společné zasedání řídícího výboru projektu Příroda nezná hranic s Liborem Ambrozkem, předsedou Českého svazu ochránců přírody a RNDr. Oľgou Removčíkovou, předsedkyní Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Jednání na kloboucké radnici se zúčatnili také dva členové naší ZO Via Hulín.


3. 12. 2011 - Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách.
Na začátku prosince jsme pořádali autobusový zájezd pro veřejnost na již 20. ročník Mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách. Akce byla zaměrěna na podporu tradic a lidových řemesel v příhraniční oblasti. Vedoucí zájezdu Mgr. Zdenka Tupá.


 

 


  Listopad 2011

23. 11. 2011 - Chráněná území na Uherskohradišťsku a v CHKO Bílé Karpaty 
V klubovně SEV na školní zahradě ZŠ v Hulíně se uskutečnila odborná přednáška pro veřejnost o vybraných chráněných územích Zlínského kraje.

Na více než 600 fotografiích bylo prezentováno všech 80 chráněných území na Uherskohradišťsku a v CHKO Bílé karpaty, lektor ing. Zdeněk Podešva.

16. 11. 2011 - Rukodělné hrátky s ovčí vlnou
V klubovně SEV na školní zahradě ZŠ v Hulíně se uskutečnil řemeslný minikurz věnovaný zpracování ovčí vlny, vedla Mgr. Zdenka Tupá.


  Říjen 2011

21. 10. 2011 - Medvěd hnědý na Slovensku
Pro žáky základní školy v Hulíně jsme zajistili odbornou přednášku o medvědu hnědém na Slovensku.

Přednášel RNDr. Vladimír Slobodník, CSc., zoológ Správy CHKO Ponitrie a člen výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny.


14. 10. 2011 - Dřeviny Podzámecké zahrady v Kroměříži
Na základní škole Okružní ve Zlíně se konala odborná přednáška pro žáky ZŠ o dřevinách v Podzámecké zahradě v Kroměříži, přednášela RNDr. Lenka Křesadlová.

13. 10. 2011 - Dunajskou deltou na Pálavách
Na základní škole Okružní ve Zlíně se konala odborná přednáška o Dunajské deltě pro žáky ZŠ, přednášel Bc. Martin Vymazal, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Krajského střediska AOPK Zlín.

12. 10. 2011 - Exkurze na Záhlinické rybníky
Pořádali jsme odbornou vycházku na Záhlinické rybníky pro žáky ZŠ Okružní ze Zlína, provázel Bc. Martin Vymazal, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Krajského střediska AOPK Zlín.

10. 10. 2011 - Hanácká školní zahrada
V klubovně SEV na školní zahradě ZŠ v Hulíně se uskutečnila pracovní porada s vedením a pedagogy ZŠ v Hulíně.


10. 10. 2011 Zasedání Komise životního prostředí a cestovního ruchu města Hulína
V klubovně SEV na školní zahradě ZŠ v Hulíně se konalo zasedání Komise životního prostředí a cestovního ruchu.

2. 10. 2011 - Evropský festival ptactva
Společně jsme prošli soustavu rybníků a nahlédli nejen do tajů ptačí říše. Terénní exkurzi vedl Pavel Šálek.


1. 10. 2011 - Vápencová bradla Bielych Karpát
Odborná exkurze pro veřejnost na vápencová bradla v CHKO Biele Karpaty - Lednica, Červený Kameň a Vršatské bradlá. Vedoucí zájezdu: Ing. Zdeněk Podešva.




  Září 2011

24. 9. 2011 - Zamykání Mločí studánky
Koncem září se uskutečnila tradiční exkurze mladých ochránců přírody do Hostýnských vrchů ke studánce ve Zlatém údolí u Žop.

Exkurze byla spojená s údržbou a zamykáním naší Mločí studánky před příchodem zimy. Provázel Pavel Šálek.

13. 9. 2011 - Odborná exkurze za kriticky ohroženým hořečkem žlutavým karpatským
Okolí Huslenek v CHKO Beskydy a okolí Nedašova v CHKO Bílé Karpaty. Vedoucí akce: Mirek Dvorský. Lektoři: Mgr. Marie Popelářová – SCHKO Beskydy, Mgr. Vlasta Ondrová – CEV Pantoflíček (Dolní Němčí).




9. 9. 2011 - Vycházka do navrhované přírodní památky Lebedov
Terénní pracovní schůzka do navrhované Přírodní památky Lebedov u Zdounek, kde jsme řešili výhledový plán údržby tohoto zajímavého a hodnotného území.
Vedoucí akce: Pavel Šálek.

Exkurze v nPP Lebedov


 Srpen 2011

24. 8. 2011 - Živá zahrada
Odborná exkurze na budovanou přírodní zahradu na pozemku základní šloky v Hulíně.
Vedoucí akce: Pavel Šálek, ZO ČSOP VIA Hulín.

Živá zahrada

10. 8. 2011 - Porada realizátorů projektu Příroda nezná hranic
Pracovní schůzka realizátorů projektu ZO ČSOP Via Hulín se konala na klubovně Školní zahrady v Hulíně od 18.30.
Lektor: Pavel Šálek.

 Červenec 2011

Červenec - srpen 2011 - Úpravy budovy ekocentra
V průběhu měsíců července a srpna probíhaly úpravy v budově ekocentra Školní zahrady v Hulíně.
Vedoucí akce: Pavel Šálek, Alois Páter.

Úpravy komplexu budov ekocentra

 Červen 2011

11. 6. 2011 - Za kosatcem sibiřským
Terénní botanická exkurze na louky a mokřady Hostýnských vrchů v okolí Dobrotic s bohatým výskytem kosatce sibiřského. Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Podešva.

4. 6. 2011 - Exkurze do mokřadu Bašňov
Terénní exkurze za rostlinami a živočichy mokřadu, který je navržen jako evropsky významná lokalita Střížovice. Trasa vedla z obce Tlumačov okolo Kvasické pískovny do Kvasic a na mokřad Bašňov u Střížovic.
Vedoucí exkurze: Pavel Šálek.

Na mokřadu Bašnov

 Květen 2011

8. 5. 2011 - Exkurze do nových přírodních rezervací v CHKO Beskydy
Navštívili jsme nově vyhlášené lesní přírodní rezervace Vysutý a Kršle.
Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Podešva.

PR Kršle

7. 5. 2011 - Vítání ptačího zpěvu 
ZO Českého svazu ochránců přírody VIA v Hulíně pořádal již tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Letošní terénní ornitologická exkurze proběhla v lese Zámečku a na Záhlinických rybnících.
Vedoucí akce: Pavel Šálek.

Lužní les Zámeček

 Duben 2011

30. 4. Botanická exkurze za vstavačem bledým
Terénní botanická exkurze do přírodní pamáítky Stráň u Slavkova pod Hostýnem.
Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Podešva.

25. 4. Výprava za vstavačem nachovým
Terénní botanická exkurze za jednou z prvních jarních orchidejí do přírodní pamáítky Včelín u Cvrčovic na Kroměřížsku.
Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Podešva.

16. 4. 2011 - Tajemní korýši periodických tůní
Terénní exkurze za listonohy a žábronožkami našich lesů. Sraz byl Záhlinicích u hospody U Čápa, prohlíželi jsme periodické tůně v lužním lese Filena.
Vedoucí akce: Pavel Šálek.

Tůň v lese Filena

 Březen 2011

27. 3. 2011 - Koniklece vítají jaro
Terénní botanická exkurze na lokality koniklece velkokvětého na Kroměřížsku - PP Přehon,  NPR Strabišov-Oulehla a NPP Křéby.
Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Podešva.

10. 3. 2011 - Význam starých a doupných stromů v lesním ekosystému
Přednáška pro veřejnost o významu doupných stromů se konala od 16. hod. na klubovně Školní zahrady v Hulíně.
Lektor: Bc. Martin Vymazal.

 Únor 2011

27. 2. 2011 - Památné stromy v okolí Zdounek.
Terénní exkurze za vyhlášenými památnými stromy v okolí Zdounek.
Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Podešva.

Planá hrušeň u Crvčovic

24. 2. 2011 - Dunajskou deltou na Pálavách
Přednáška na téma   Dunajskou deltou na pálavách proběhla na klubovně Školní zahrady v Hulíně ve čtvrtek 24. února 2011 od 15 hodin.
Lektor: Bc. Martin Vymazal.

 Leden 2011

15. 1. 2011 - Zimní sčítání vodních ptáků
Terénní exkurze zaměřená na mapování výskytu přezimujících vodních ptáků.
Sraz byl v Tlumačově na vlakovém nádraží.
Provázel vedoucí akce Bc. Martin Vymazal.

  Prisinec 2010

16. 12. 2010 - Zeleň ve městě a její význam pro krajinu a občany
Přednášku prezentoval Pavel Šálek.

  Říjen 2010

3. 10. 2010 - Ptačí festival
Odborná ornitologická exkurze na Záhlinické rybníky. V neděli 3. října 2010 se v ranních hodinách v Záhlinicích u Hostince U Čápa sešo 51 lidiček (z toho 10 dětí), kteří společně prošli záhlinickou soustavu rybníků. Odborným poradcem byl tentokrát náš nadějný ornitolog a kolega, ochránce přírody, Martin Vymazal. Ač nebylo zcela nejlepší počasí, akce se vydařila a všichni se těšíme na jarní vycházku do stejných míst.

 

Již uskutečněné akce mezinárodního environmentálního projektu Příroda nezná hranic v letech 2012 a 2013 naleznete v následujících přehledech:

Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013  

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

Kalendář akcí  
Plán exkurzí do přírody nejen v okolí Hulína, které pořádá ZO ČSOP Via Hulín naleznete v rubrice Kalendář akcí…  

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2007-2014 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 10.01.2015