Logo   Foto
 
 

Přikrmujte prosím ptáky, 
nastala správná doba

Zima je tady a s ní každoročně nastává volně žijícím zvířatům těžké období. Sníh, který zakrývá zdroje potravy bývá horší, než běžné mrazy. Ptáci žijící blízko lidských sídel mají velkou výhodu. Tou je dlouholetá tradice krmítek a vstřícný vztah k ptactvu. 

Jak tedy krmit a neublížit ? Zásadně krmíme kvalitní potravou, která není plesnivá a žluklá, také nepoužíváme potravu kořeněnou, slanou, uzeniny, těstoviny a chléb. Krmítko musí být pravidelně kontrolováno a čištěno aby v něm nezahnívaly zbytky. Z naší kuchyně používáme strouhanou housku, vnitřní sádlo zvířat, lůj, případně stoprocentní tuk z obchodu. Z přírody podáváme jakákoliv semena nebo plody, které nebyly chemicky ošetřeny. 

Kosi, kvíčaly či brkoslavi se v zimní přírodě živí bobulemi ptačího zobu, jeřabinami, černým bezem, výborné jsou též plody hrušek a jablek, které nejsou nahnilé a nás již svým vzhledem ke konzumaci nelákají. Sýkory a strakapoudi mají v oblibě semena slunečnice, semence, máku a drcené ořechy. Vrabci, pěnkavy, zvonci ale také hrdličkynepohrdnou obilninami všeho druhu a strouhankou. V dnešní době není žádný problém koupit namíchané směsi a lojové koule. Je to sice poněkud dražší ale zato dostupný způsob, jak pomoci ptákům přežít. 

Kromě ptactva strádá zimou i zvěř, kterou převážně obhospodařují členové loveckých honiteb. Určitě jste již někdy při svých vycházkách přírodou míjeli zásypy, krmelce i jiná krmící zařízení, která v tuto dobu bývají díky jejich obětavosti naplněna vhodnou potravou. V tomto případě se však přikláníme k názoru, že je vhodné pokud chcete opravdu pomoci, kontaktovat někoho z řad myslivců nebo lesníků. Určitě neuděláte žádnou škodu, pokud na procházce zanecháte v blízkosti remízků a vodních toků nějakou tu mrkev, brambor, krmnou řepu, nebo suchý, neplesnivý chléb, případně též obilniny. Z ovoce je možné nabídnout nehnijící jablka a hrušky. Nezapomeňte však, že zvěř v tuto dobu musí vynaložit mnohem více energie ke svému přežití a tak prosíme, nerušte a nevstupujte zbytečně do míst, kde tato zvěř přebývá. 

Pavel Šálek 
Úterý, 10. leden 2006
ČSOP Via Hulín

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

zpět
 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2006 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín. Aktualizováno: 16.02.2007