Logo   Foto
 
 

Vítání ptačího zpěvu na Záhlinických rybnících

Tak už to tedy proběhlo. S menším zpožděním ale přece jen pro naše návštěvníky doplňujeme dění z akce Vítání ptačího zpěvu.

Dne 30. 4. 2005 členové naší základní organizace ve spolupráci s členy Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky České společnosti ornitologické (MOS), připravili vycházku pro veřejnost, která je všeobecně známá jako Vítání ptačího zpěvu. Celou akci vedl Pavel Šálek.

Sraz všech účastníků byl v Záhlinicích v 8 hod. u hostince U Čápa. Po vzájemném přivítání jsme se přesunuli k prvnímu z rybníků, Němčanskému, kde jsme mimo jiné druhy pozorovali racky malé ve svatebním šatě, vodouše šedé a zdobnou kachnu, lžičáka pestrého. Ve vyjetých kolejích cesty jsme nalezli dobrou desítku kuněk obecných, mladé skokany štíhlé a rosničku zelenou. Narazili jsme také na loňské ohryzy od bobrů evropských, kteří zde žijí již více než deset let. Jako vždy, při takové akci nezůstalo jen při výkladu o ptácích, ale každý, kdo měl zájem, se dozvěděl o všem co na Záhlinických rybnících létá, plave, běhá a také roste. Neboť zastáváme názor ten, že je škoda neukázat všem těm milým lidem, kteří i z daleka vážili cestu (nejvzdálenější návštěvníci byli ze Zlína, Přerova a Lipníka nad Bečvou), všechnu tu krásu, která zde ještě zbyla.

Nad Pláňavským rybníkem, který je nejblíže k městu Hulínu, přelétal dnes již vzácný dudek chocholatý a dva kormoráni velcí. Z hráze Doubravického rybníka bylo vidět přímo do hnízda labutě velké, kde seděla samice na vejcích a věrně ji hlídal samec s načechranými křídly. Velký obdiv všech sklidil orlovec říční, který před námi několikrát ukázkově zalovil v rybníce, leč bez valného úspěchu. Vyplašený pár zde hnízdících motáků pochopů nás vedl směrem největšímu z rybníků, k Svárovu. Zde na hrázi si každý mohl prohlédnout pro tuto příležitost napnuté odchytové sítě na ptáky. V síti byl sameček zvonka zeleného. Jistou chvilku zabral výklad o smyslu odchytu a kroužkování ptáků. Po hrázi jsme se přesunuli k jedné z periodických tůní, kde naši oddíloví kluci bravurně do síťky odlovili několik čolků obecných ve svatebním šatu a také velkého a vzácného vodomila černého.

Časté zastávky a pozorování bohatého života zabraly mnoho času a tak někteří účastníci se s námi rozloučili a zbývající obdivovatelé přírody se s námi vydali k ornitologické chatě Fileně, ve stejnojmenném lese. Zde pan doktor Jiljí Sitko se svými přáteli nám všem předvedl ukázku kroužkování ptáků. Každý si mohl detailně prohlédnout strakapouda velkého a dlaska tlustozobého. Po malém odpočinku a dobré svačině jsme navštívili jednu ze svodnic, která je zarostlá porostem vzácné vodní rostliny, žebratky bahenní. Kdo měl zájem, mohl si také prohlédnout malého a vzácného vodního korýše srostlorepa kráčivého, který zde žije v jediné tůňce. Při pobytu v krásném prosluněném lužním lese plném jarní květeny, jsme se přesunuli k dalšímu skvostu tohoto lesa. Tůni plné listonohů jarních a žábronožek sněžních. Oba druhy těchto starobylých korýšů žily na matičce Zemi již v dobách před třemi sty miliony let. Ve sklenici čiré vody se elegantně vznášející příšerky podobaly dávno vyhynulým trilobitům. Uchvátily každého z návštěvníků. Nebylo nikoho, kdo by si je nechtěl vyfotografovat nebo nafilmovat. Odtud jsme došli na květnaté louky u Čisté.

Dále jsme pokračovali poněkud znaveni množstvím zážitků a hlavně palčivým sluncem, které vystřídalo příjemný chládek lesa až k okraji obce Záhlinice. Zde jsme se rozloučili s tím, že se na podzim sejdeme určitě na další společné akci, Ptačím festivalu.

Tak že díky všem, kdo přišli a kdo pomohli při celé akci a na podzim ahóóój!

Seznam pozorovaných ptačích druhů, které na akci s nevšední péčí zapisoval exprezident MOSu, Jiří Šafránek:

potapka malá - 1ex.
potapka černokrká - 1 pár
potápka roháč
kormorán velký - 1 ex. (3x)
volavka popelavá, v letošním roce hnízdí v okolních lesích 10 párů
čap bily - 4 ex. z toho 1 ex. na hnízdě na hostinci U čápa, v letošním roce jediné ověřené hnízdění tohoto druhu v okrese Kroměříž
labuť velká - 41 ex. (3 ex. na hnízdech 1ex. krční límec)
kachna divoká
kopřivka obecná - 14 ax.
lžičák pestrý - 4 M
čírka obecná - 3 páry
čírka modrá - 4 ex.
polák velký
polák chocholatý
orlovec říční- 1 ex.
pochop rakosní - 1 M, 2 F
kaně lesní
poštolka obecná
lyska černá
čejka chocholatá - 5 ex.
vodouš šedý - 2 ex.
pisík obecný - 1 ex.
racek chechtavý
racek malý - 2 ad., 2 juv.
racek bouřní - 1 ex.
racek bělohlavý - 2 juv.
rybák černý 1ad
holub hřivnáč - 3 ex.
hrdlička zahradní
kukačka obecná - 3 ex.
rorýs obecný - 5 ex.
dudek chocholatý - 1 ex.
datel černý - 1 ex.
žluna zelená - 1 ex.
strakapoud velký
vlaštovka obecná
jiřička obecná
konipas bilý
slavík obecný - 1 M
bramborníček hnědý - 1 par
pěnice černohlavá - 1 M
pěnice hnědokřídlá - 1 M
rákosník proužkovaný
rákosník velký - 3 ex.
budníček menší
budníček větší
lejsek bělokrký
sýkora koňadra
straka obecná
vrána ob. šedá
špaček obecný
vrabec domácí
vrabec polní
pěnkava obecná
zvonek zelený
zvonohlík zahradní
dlask tlustozobý
strnad rákosní

Několik obrázků z akce najdete v malé fotogalerii vítání ptačího zpěvu

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

zpět
 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2006 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín. Aktualizováno: 06.02.2011