Environmentální poradenství - Ekoporadna

V současnosti je činnost ekoporadny pozastavena.
 

V roce 2013 jsme poskytovali každou středu a čtvrtek od 15. do 19. hodiny v klubovně na zahradě školního pozemku Základní školy Nábřeží bezplatné environmentální poradenství, které bylo samostatnou součástí projektu programu přeshraniční spolupráce Příroda nezná hranic, na kterém se naše organizace podílela.

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín. Aktualizováno: 15.09.2015. Webdesign Zdeněk Podešva.