Logo  
 
 

Vítání ptačího zpěvu na Záhlinických rybnících 2005

 

 

 

Sledování bobra evropského (Castor fiber)

V aluviu řeky Moravy jsme tento kriticky ohrožený druh našeho největšího hlodavce zaznamenali v okrese Kroměříž poprvé v roce 1993. V současnosti sledujeme několik stabilizovaných bobřích kolonií o celkovém počtu asi 90 jedinců.  

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v  těsné spolupráci s  orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v  okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2007-2011 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 18.09.2011