Logo  
 
 

Nabídka odborných prací 

  • Kácení, prořez a údržba stromů, kácení nestandardních stromů motorovou pilou
  • Vyřezávání ruderálních porostů a náletových dřevin křovinořezem
  • Odborné zoologické a botanické průzkumy lokalit. Máme své aktivní zástupce v České společnosti ornitologické a České společnosti herpetologické. Odborné problémy konzultujeme a řešíme s profesionálními pracovníky podle potřeby a zaměření.
  • Výsadba zeleně včetně zajištění sazenic stromků a okrasných keřů

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v  těsné spolupráci s  orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v  okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 15.09.2015