Logo  
 
 

Činnost kolektivu SMOP Orlovci   

Stěžejní činností naší základní organizace je výchova mladé generace k lidským hodnotám a přírodě. Máme jeden dětský kolektiv mladých ochránců přírody (SMOP) s celoroční činností, který nese název Orlovci. Jsme také součástí a partnery Centra  pro děti a mládež, které je ústředním článkem ČSOP v oblasti „práce s dětmi a mládeží”.

Odddíl Orlovců má ve školním roce 2012 - 2013 celkem 11 dětí s věkovým rozmezím od 4. do 6. třídy. Oddíl je zaměřen přírodovědně a pracuje nepřetržitě již patnáct let pod hlavičkou ČSOP. Oddíl vedou Pavel Šálek (Kalous), Michal Foltýn a Josef Šubert.

Oddíl se každoročně účastní přírodovědných soutěží v našem regionu. Naše děti již léta nepravidelně využívají nabídky naší blízce spřátelené základní organizace ČSOP 76/16 Javorníček (http://javornicek.wz.cz/) z Valašského Meziříčí. Jejich dětský oddíl Falco (www.oddilfalco.ic.cz) pořádá letní tábory a poznávací výpravy do přírody.

Děti našeho oddílu pravidelně spolupracují se základní organizací při brigádnické činnosti i jiných vhodných aktivitách. O činnosti oddílu pravidelně informujeme také veřejnost formou měsíčního věstníku – Orlího křiku na vývěsce obchodu Sedmikráska v Hulíně.

Mimo přírodovědných her a praktických dovedností se staráme o bývalý zvodnělý písník Sv. Annu (viz mapový odkaz), který má naše základní organizace v dlouhodobém pronájmu. Zde máme vyvěšeny budky pro ptactvo a netopýry. Provádíme údržbu, úklid a pravidelný průzkum této lokality. Zaznamenáváme všechny změny.

Vedení města Hulína (www.hulin.cz) spolu s vedením Základní školy v Hulíně (http://zs-hulin.webnode.cz) a našimi dospělými i oddílovými členy pracují svorně na rekonstrukci školní zahrady. Zde se oddíl Orlovců schází pravidelně každou středu od 16 do 18 hod. v naší klubovně, mimo období prázdnin.
 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007-  ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 15.09.2015