Logo
Foto
 
 

Příroda nezná hranic

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Naše základní organizace ČSOP Via Hulín se od října 2010 do října 2013 zapojila do mezinárodního environmentálního projektu přeshraniční spolupráce Příroda nezná hranic.

Slavnostní zahájení projektu Příroda nezná hranic
V pondělí 4. října 2010 byl slavnostně zahájen mezinárodního environmentální projekt „Příroda nezná hranic“. Jeho realizátory jsou Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK)… celá zpráva

Projekt trval 36 měsíců a byl finanč?ně podpořen z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavním cílem je mezinárodní spolupráce při aktivní ochraně přírody, výzkumu i environmentální osvětě.

Program projektu v mnohém tematicky navázal na předchozí projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj“, který v letech 2006–2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Byla posílena síť center obou organizací, která se věnují především environmentální osvětě a výchově.

V regionech na hranici ČR-SR se tedy opět rozšířila nabídka přednášek, vzdělávacích a odborných seminářů, akcí pro děti a mládež vč?etně tzv. vyloučených skupin a dalších aktivit. Výrazně rozšířen byl i atraktivní program práce s přírodními materiály a řemeslné dílny podporující zachování lidových řemesel.

Přehled uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013
Přehled uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012
Přehled uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2010-11

Slavnostní ukončení projektu Příroda nezná hranic
V pondělí 9. září 2013 byl slavnostně ukončen mezinárodní environmentální projekt „Příroda nezná hranic“. Jeho realizátory byli Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříč?í (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK).

  Hlavní partneři projektu

Hlavní raelizátor projektu v České republice:
Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí

Pošt. schránka 49
Zašovská 884
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: 00420 - 571 621 602
Fax: 00420 - 571 621 602
E-mail: valmez_(zavinac)_ochranci.cz
http://www.ochranci.cz/

Hlavní přeshraniční partner projektu:
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Ústredný výbor
Nábrežie sv. Metoda 17
971 01 Prievidza
Slovenská republika
Tel.: 00421 - 0 948 336 673 (IC Prievidza)
E-mail: szop.uv_(zavinac)_inetbox.sk
http://www.szopk.sk/

Foto

  Naše partnerské organizace v České republice

SmRS ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz/

Český svaz ochránců přírody ZO 60/03 Planorbis Kroměříž
http://www.naucnastezka.cz/

Český svaz ochránců přírody ZO 70/02 Nový Jičín
http://www.csopnj.cz/
 

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v  okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

Kalendář akcí
Plán exkurzí do přírody nejen v okolí Hulína, které pořádá ZO ČSOP Via Hulín naleznete v rubrice Kalendář akcí

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007-  ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 10.01.2015