Logo
Foto
 
 

Ukončení a výstupy projektu

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Projekt Příroda nezná hranic trval 36 měsíců a byl finančně podpořen z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavním cílem byla mezinárodní spolupráce při aktivní ochraně přírody, výzkumu i environmentální osvětě. Celkové náklady činily 518 000 EUR.

Program projektu tematicky navázal na předchozí projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj", který v letech 2006–2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Byla posílena síť deseti center obou organizací, která se věnují především environmentální osvětě a výchově. V příhraničních krajích jsme veřejnosti nabízeli širokou paletu přednášek, vzdělávacích a odborných seminářů, akcí pro děti a mládež včetně tzv. vyloučených skupin a dalších aktivit. Důležitou součást tvořil atraktivní program práce s přírodními materiály a řemeslné dílny podporující zachování lidových řemesel.

Společně jsme se věnovali formou vzdělávacích akcí také praktickému managementu zvláště chráněných i jiných cenných území, odborným průzkumům zvláště hodnotných části přírody a krajiny v příhraničních oblastech a podpoře účasti občanských sdružení na řešení veřejných problémů. Dalším pilotním tématem byla ochrana vody: prostřednictvím programu Studánky v pohraničí se lidé aktivně zapojovali do ochrany drobných vodních zdrojů a získávali povědomí o ceně vody, ohrožení přírodních zdrojů a možnostech její ochrany. Kromě společných akcí a mapování studánek jsme obnovili a zastřešili 6 studánek – po třech na obou stranách hranice.

Nejoblíbenější částí projektu byl pilotní program Karpatský poutník, při kterém se pravidelně setkávaly dětské kolektivy z Moravy a Slovenska, které společně poznávaly přírodu moravských i slovenských Karpat, plnily úkoly vydaného zápisníku Karpatský poutník, navazovaly přitom nová přátelství a také překonávaly jazykovou bariéru, která především z české strany u mladých lidí již vzniká. Poznatky ze vzájemné komunikace dětí a jejich zážitků s „objevováním" kouzla nejbližšího slovanského jazyka pro nás patřily k nejpřínosnějším výsledkům projektu.

Všechny akce byly přístupné zájemcům z obou republik a byl u nich kladen důraz na rozvoj česko-slovenské spolupráce článků obou celostátních organizací i účastníků akcí.

Během projektu jsme zpracovali tyto studie a odborné analýzy:

1) Karpatský poutník. Zpracování metodiky a popis úspěšného modelového interaktivního programu pro práci s dětmi. Pro potřeby tohoto prohramu byla připravena stejnojmenná dvojjazyčná publikace - viz seznam publikací;

2) Průzkum tahových cest velkých šelem v příhraniční oblasti ČR-SR. Studie slouží pro systémovou ochranu šelem, např. vymezení tahových oblastí, metodiku stanovení počtů šelem, spolupráci odborníků v příhraničním pásmu aj.;

3) Brdo. Odborný průzkum cenného 130 let starého bukového lesa byl proveden jako podklad pro jeho vyhlášení zvláště chráněným územím;

4) Ošetřování památných stromů. Studie shrnuje unikátní dvacetileté zkušenosti naší organizace z ošetřování všech památných a významných stromů na Valašsku, slouží jako metodická příručka;

5) Vařákovy paseky. Rozsáhlá a komplexní podkladová studie pro vyhlášení zvláště chráněného území;

6) Inventarizace výskytu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) na katastrálním území obce Lačnov (okres Vsetín). Inventarizace šafránu byla provedena 26. až 30. 3. 2012 ze dvou důvodů: požadavek obce, aby měla podklad pro rozhodování především v oblasti stavebního a územního plánu, a získání dostatečného množství podkladů pro orgány ochrany přírody pro vyhlášení dalších ochranných opatření, zejména v intravilánu obce mimo PP Lačnov a PP Sucháčkovy paseky.

7) Voda v krajině. Studánky a prameny – studie o významu drobných vodních zdrojů v krajině s metodikou péče o ně. Studie vychází z klíčových aktivit našeho projektu;

8) Závěrečná analýza projektu. Komplexní shrnutí a zhodnocení všech realizovaných aktivit projektu a zhodnocení významu projektu jako modelového pro další podobné aktivity.

Studie jsou přilíš rozsáhlé k umístění na web, proto si je můžete vyžádat v naší kanceláři, případně je můžeme zaslat zájemcům v elektronické podobě.

Celkový počet akcí pořádaných v projektu

(kompletní seznam všech akcí s popisem si můžete stáhnout zde)

25 jednodenních seminářů a 18 vícedenních seminářů a konferencí
73 přírodovědných exkurzí
56 řemeslných dílen a prezentací řemesel
25 akcí pro Karpatské poutníky
68 vernisáží výstav a přírodě a práci ČSOP a SZOPK
34 akcí zaměřených na praktickou ochranu přírody, péči o studánky apod.
88 přírodovědných a jiných přednášek
30 besed a kulatých stolů k aktuálním problémům
33 koordinačních česko-slovenských setkání
9 celotýdenních Táborů ochrancov přírody a táborů Karpatských poutníků
4 rozsáhlé přírodovědné soutěže pro děti
15 mediálních prezentací
8 odborných fotografických seminářů
9 pietních aktů

  Širší informace o projektu najdete na stránkách ČSOP Valašské Meziříčí

ČSOP Valašské Meziříčí
Tel: 00420 - 571 621 602
Fax: 00420 - 571 621 602
E-mail: valmez_(zavinac)_ochranci.cz
http://www.ochranci.cz/

Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2011

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v  okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

Kalendář akcí
Plán exkurzí do přírody nejen v okolí Hulína, které pořádá ZO ČSOP Via Hulín naleznete v rubrice Kalendář akcí

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007-  ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 10.01.2015