Logo  
 
 

Slavnostní zahájení projektu Příroda nezná hranic   

V pondělí 4. října 2010 byl slavnostně zahájen mezinárodní environmentální projekt „Příroda nezná hranic“. Jeho realizátory jsou Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK), kteří podepsali partnerskou smlouvu v historickém sále valašskomeziříčské radnice.

Projekt potrvá 36 měsíců a byl finančně podpořen z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavním cílem je mezinárodní spolupráce při aktivní ochraně přírody, výzkumu i environmentální osvětě.

Program projektu v mnohém tematicky navazuje na předchozí projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj“, který v letech 2006–2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Bude posílena síť center obou organizací, která se budou věnovat především environmentální osvětě a výchově.

V regionech na hranici ČR-SR se tedy opět rozšíří nabídka přednášek, vzdělávacích a odborných seminářů, akcí pro děti a mládež včetně tzv. vyloučených skupin a dalších aktivit. Výrazně rozšířen bude opět i atraktivní program práce s přírodními materiály a řemeslné dílny podporující zachování lidových řemesel.

Více se budou obě partnerské organizace věnovat praktickému managementu zvláště chráněných i jiných cenných území, odborným průzkumům zvláště hodnotných části přírody a krajiny v příhraničních oblastech či podpoře účasti občanských sdružení na řešení veřejných problémů. Významným a novým pilotním tématem bude také ochrana vody. Prostřednictvím dílčí aktivity „Studánky k pohraničí“ se budou lidé aktivně zapojovat do ochrany drobných vodních zdrojů a budou získávat povědomí o ceně vody, ohrožení přírodních zdrojů a možnostech její ochrany.

Všechny akce budou přístupné zájemcům z obou republik a bude u nich kladen důraz na rozvoj česko-slovenské spolupráce. Také lektory si budou realizátoři z obou republik „zapůjčovat“ mezi sebou a vzhledem ke stále zřejmější jazykové bariéře budou do akcí zapojovány i děti a mládež, které budou v praxi znovu získávat vztah k dříve blízkému jazyku. Jedním z hlavních principů projektu je společná práce v terénu, která upevňuje neformální vztahy.

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Český svaz ochránců přírody (ČSOP) patří k největším nevládním organizacím zabývajícím se konkrétní ochranou přírody v partnerských republikách. Spolupracují již 30 let a jsou mimo jiné významnou oporou a spolupracovníky státní ochrany přírody (SOP) obou států.


RNDr. Oľga Removčíková, předsedkyně SZOPK Prievidza

Mgr. Kamil Navrátil, předseda SmRS ČSOP Valašské Meziříčí


Tisková zpráva ve slovenštině zde.

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2007-2010 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 07.01.2012