Logo  
 
 

Působení na veřejnost - propagační akce

  • Besedy s občany Hulína na různá témata týkající se přírody, dvě až tři ročně.
  • Pravidelné popularizační články o přírodě v okolí města Hulína a o činnosti naší ZO v místním měsíčníku Hulíňanu.
  • V roce 2015 je to již 19. let, co pořádáme jarní a podzimní přírodovědné vycházky s občany v okolí Hulína - Vítání ptačího zpěvu a Ptačí festival.
  • Informovanost o naší činnosti a propagaci ochrany přírody mezi občany provádíme také formou prosklené vitríny s logem ČSOP na obchodě fy. Sedmikráska v Hulíně.
  • Pravidelně aktualizované webové stránky zvláště chráněných území Zlínského kraje, CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, fotografuje a píše ing. Zdeněk Podešva, adresa je: http://nature.hyperlink.cz 

Kalendář akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2015
Kalendář akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2014
Kalendář akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013
Kalendář akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2013
Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2012

Přehled již uskutečněných akcí ZO ČSOP Via Hulín v roce 2010 a 2011  

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s  orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 15.09.2015