Skalní útvar Čertův stůl

zpět

Čertův stůl v zimě (20. 12. 2002)

Na Čertově mlýně se nacházejí četné skalní výchozy a pseudokrasové tvary. Na jihovýchodních svazích je reliéf členěn v sérii několika podélných prohlubní, které probíhají souběžně se svahem. Nejvýraznější z těchto rozsedlin je asi 100 m dlouhá a vybíhá od vrcholu Čertova mlýna jižním směrem, na jižním konci se nachází zajímavý skalní útvar zvaný Čertův stůl.

Čertův stůl (10. 8. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Čertův stůl (10. 8. 2003)

Na vrcholu Čertova mlýna nedaleko Čertova stolu byla instalována informační tabule vysvětlující možný původ Čertova stolu. K lokalitě se váže lidová pověst o čertovi, který měl postavit na tomto vrcholku Beskyd mlýn, aby tak splnil těžkou podmínku, jak získat nevěstu. Některými badateli je skalní útvar Čertův stůl považován za megalitickou stavbu (dolmen) a památku na keltské osídlení Beskyd.

Čertův stůl (20. 12. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Čertův stůl (20. 12. 2002)


Aktualizováno 13. 3. 2016 Úvodní stránka CHKO Beskydy Zpět